Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2007 z dne 12. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2007 z dne 12. 6. 2007

Kazalo

2796. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o priznani obrestni meri, stran 7142.

Na podlagi petega odstavka 19. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06) in 143. člena v zvezi s petim odstavkom 43. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o dopolnitvah Pravilnika o priznani obrestni meri
1. člen
V Pravilniku o priznani obrestni meri (Uradni list RS, št. 141/06) se v 1. členu v prvem odstavku pred besedilo doda oznaka »(1)«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ta pravilnik se uporablja tudi za določanje priznane obrestne mere, na podlagi katere se vrednoti boniteta, če delodajalec delojemalcu zagotovi posojilo brez obresti ali z obrestno mero, ki je nižja od tržne, v skladu s petim odstavkom 43. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06).«.
2. člen
V 5. členu se v tretjem odstavku četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– če zavezanec, ki ni fizična oseba, nima kreditne ocene (brez ocene) – 100 bazičnih točk.«.
Za četrto alinejo se doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– če je zavezanec fizična oseba – 75 bazičnih točk.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4036-6/2006/27
Ljubljana, dne 29. maja 2007
EVA 2007-1611-0095
dr. Andrej Bajuk l.r
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost