Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2007 z dne 10. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2007 z dne 10. 4. 2007

Kazalo

1736. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2006, stran 4539.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 ZDT-B) in 33. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS, št. 123/06) sta Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na svoji seji dne 29. marca 2007 in Občinski svet Občine Renče - Vogrsko na seji dne 29. marca 2007 sprejela
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2006
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2006.
Proračun Mestne občine Nova Gorica izkazuje v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2006 naslednje podatke:
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
Prihodki                    7.895.218.685 SIT
Odhodki                    8.091.905.215 SIT
Razlika                     -196.686.530 SIT
 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB:
Prilivi                      55.545.913 SIT
Odlivi                      27.500.000 SIT
 
RAČUN FINANCIRANJA:
- zadolževanje                       0 SIT
- odplačilo dolga                     0 SIT
Razlika                          0 SIT
 
Prenesen rezultat iz leta 2005          413.350.579 SIT
Rezultat za prenos v leto 2007          244.709.962 SIT
2. člen
Rezultat leta 2006 znaša 244.709.962 SIT in predstavlja seštevek rezultatov bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter prenesenega rezultata iz leta 2005.
3. člen
Sklad proračunske rezerve Mestne občine Nova Gorica izkazuje od 1. 1. do 31. 12. 2006 naslednje spremembe:
Prihodki                     43.378.012 SIT
Odhodki                      79.610.729 SIT
Razlika                      -36.232.717 SIT
 
Prenos sredstev na računu iz leta 2005      47.318.272 SIT
Razlika na računu za prenos v leto 2007      11.085.555 SIT
4. člen
Sestavni del tega odloka so bilanca prihodkov in odhodkov proračuna, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št: 410-5/2007
Nova Gorica, dne 29. marca 2007
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.
Nova Gorica, dne 29. marca 2007
Župan
Občine Renče - Vogrsko
Aleš Bucik l.r.

AAA Zlata odličnost