Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2007 z dne 16. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2007 z dne 16. 3. 2007

Kazalo

1176. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec, stran 2880.

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99 in 24/03) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 5. seji, ki je bila dne 27. 2. 2007, sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec
1. člen
Spremeni se prvi odstavek 103. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 46/99, 24/03), tako da se po novem glasi:
»Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina lahko do tri podžupane. Podžupane imenuje izmed članov občinskega sveta župan, ki ga lahko tudi razreši ter o tem obvesti občinski svet.«.
2. člen
V 103. členu Poslovnika občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec se črtata drugi in tretji odstavek.
3. člen
Spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01503-00001/99
Slovenj Gradec, dne 1. marca 2007
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

AAA Zlata odličnost