Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2006 z dne 27. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2006 z dne 27. 10. 2006

Kazalo

4720. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šempeter - Vrtojba, stran 11546.

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04 in 74/05), 58. do 63. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 18/84, 33/89 in 24/92 – odl. US-ZDS84), 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97 – ZSZ97, 67/02 in 110/02), 179. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03) in 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPBl, 92/05, 111/05 in 93/05) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 35. seji dne 28. septembra 2006 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šempeter - Vrtojba
1. člen
Spremeni se 6. člen odloka tako, da se na koncu člena doda besedilo:
»V osnovo za odmero nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče se ne vštevajo:
– parcele, za katere se z lokacijsko informacijo ugotovi, da na njih ni možna gradnja,
– parcele, na katerih ni možna gradnja zaradi nezgrajene komunalne infrastrukture,
– parcele izven zazidalnih, ureditvenih ali lokacijskih načrtov, katerih površina je manjša od 700 m2,
– parcele, katerih oblika je taka, da na njih ni možna gradnja objekta zunanjih izmer vsaj 10 m2 x 10 m2,
– parcele, ki nimajo urejenega dostopa na javno pot ali cesto,
– parcele, na katerih zaradi konfiguracije terena ni možna gradnja (brežine, plazovno ali poplavno ogrožena območja itd.),
– parcele, na katerih zaradi vodov javne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, vodi za namakanje, elektrika, plinovod, prometna infrastruktura itd.) ali predvidenih koridorjev za le-to ni možna gradnja.«.
2. člen
Spremeni se 10. člen odloka tako, da se črta besedilo točke C. in nadomesti z naslednjim besedilom:
»C. Nezazidana stavbna zemljišča:
– nezazidana stavbna zemljišča, na katerih velja prostorski izvedbeni akt 1 0,5 0,5.«.
3. člen
Spremeni se 16. člen odloka tako, da se doda odstavek z besedilom:
»Javno naznanilo, s katerim občina obvesti lastnike stavb, delov stavb in nezazidanih stavbnih zemljišč o podatkih za odmero nadomestila, se opravi tako, da podatke zavezancem pošlje s priporočeno pošto.«.
4. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične z odmero nadomestila za leto 2007.
Št. 011-01-7/2006-19
Šempeter pri Gorici, dne 29. septembra 2006
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti