Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2006 z dne 27. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2006 z dne 27. 10. 2006

Kazalo

4696. Aneks št. 2 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi dejavnosti cestnega gospodarstva, stran 11487.

Na podlagi Kolektivne pogodbe dejavnosti cestnega gospodarstva (Uradni list RS, št. 135/04, 50/05, 87/05, 89/05 in 97/05) sklepajo pogodbene stranke
na strani delodajalcev:
– Združenje delodajalcev Slovenije
– VOC Celje, vzdrževanje in obnova cest d.d.
– Cestno podjetje Ptuj d.d.
– Ceste – kanalizacija storitve, d.o.o.
– Projektiva – inženiring Celje, d.d.
– VARCLEAN d.o.o.
in
na strani delojemalcev:
– KSS PERGAM – Sindikat cestnega gospodarstva Slovenije-SCGS
A N E K S Š T. 2
k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi dejavnosti cestnega gospodarstva
1. člen
V 1. točki tarifne priloge se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki glasi:
»(4) Izhodiščne plače se od 1. 8. 2006 povečajo za 2,15%, tako, da po posameznih tarifnih razredih znašajo:
I.     enostavna dela     1.00  85.086
II.    manj zahtevna dela   1.10  93.595
III.    srednje zahtevna dela 1.23  104.656
IV.    zahtevna dela     1.37  116.568
V.     bolj zahtevna dela   1.55  131.884
VI.    zelo zahtevna dela   1.85  157.410
VII./1   visoko zahtevna dela  2.10  178.681
VII./2   visoko zahtevna dela  2.30  195.699
VIII.   najbolj zahtevna dela 2.50  212.715
IX.    izjemno zahtevna dela 3.00  255.259
in veljajo do 17. 12. 2006.«.
2. člen
V točki 2 tarifne priloge se doda nov šesti odstavek, ki glasi:
»(6) Dodatki k plači po prvem odstavku te točke in po 1. točki aneksa št. 1 k tarifni prilogi se v skladu z 8. členom Zakona o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005 delavcem izplačujejo do njihove vključitve v najnižje osnovne plače.«
3. člen
Pogodbene stranke se zavezujejo, da bodo s KPCG do 17. 12. 2006 uvedle nov plačni sistem, ki bo temeljil na najnižjih osnovnih plačah. Pri tem bodo v najnižje osnovne plače vključile dodatke po Zakonu o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005.
4. člen
Ostala določila tarifne priloge, ki s tem aneksom niso spremenjena, ostanejo v veljavi.
5. člen
Ta aneks začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 8. 2006 dalje.
Ljubljana, dne 20. septembra 2006
Združenje delodajalcev
Slovenije
Generalni sekretar
mag. Samo Hribar - Milič l.r.
 
KSS PERGAM
Sindikat cestnega
gospodarstva
Slovenije SCGS
predsednik
Ivan Ašenberger l.r.
 
VOC Celje, vzdrževanje
in obnova cest d.d.
direktor
Bogdan Kočevar l.r.
 
Cestno podjetje Ptuj d.d.
direktor
Ferdinand Veingerl l.r.
 
Ceste – kanalizacija storitve, d.o.o.
direktorica
Lena Korber l.r.
 
Projektiva – inženiring Celje, d.d.
direktor
Rajko Pukl l.r.
 
VARCLEAN d.o.o.
direktor
Ivan Thaler l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 25. 9. 2006 izdalo potrdilo št. 02047-5/2004-6 o tem, da je Aneks št. 2 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi dejavnosti cestnega gospodarstva vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 15.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti