Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2006 z dne 20. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2006 z dne 20. 10. 2006

Kazalo

4634. Odlok o dopolnitvi Odloka o predkupni pravici Občine Pivka, stran 11071.

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02) ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01) je Občinski svet Občine Pivka na 29. seji dne 13. 9. 2006 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi Odloka o predkupni pravici
Občine Pivka
1.
V 3. členu Odloka o predkupni pravici Občine Pivka (Uradni list RS, št. 6/05) se pred besedama »v obsegu« vrine besedilo: »ter območje parcel št. 7/2 in 7/4, obe k. o. Košana,«.
2.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03201-29/2006
Pivka, dne 13. septembra 2006
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.