Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2006 z dne 29. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2006 z dne 29. 9. 2006

Kazalo

4262. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, stran 10235.

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ), izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvi pravilnika
o materialih in izdelkih, namenjenih
za stik z živili
1. člen
V Pravilniku o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (Uradni list RS, št. 36/05 in 38/06), se v 1. členu črta peta alinea prvega odstavka.
2. člen
Črtajo se naslov »III. EPOKSI DERIVATI V MATERIALIH IN IZDELKIH« ter 14., 15. in 16. člen.
3. člen
Tesnila iz PVC, ki vsebujejo epoksidirano sojino olje z referenčno številko 88640 v oddelku A Priloge III k Direktivi 2002/72/ES, ki se uporabljajo za tesnjenje steklenih kozarcev, polnjenih z začetnimi in nadaljevalnimi formulami, ki so namenjene za prehrano dojenčkov in malih otrok, kakor je določeno v predpisu, ki ureja formule za dojenčke, ali vsebujejo žitne kašice in živila, namenjena za prehrano zdravih dojenčkov in malih otrok, kakor je določeno v predpisu, ki ureja žitne kašice in živila, namenjena dojenčkom in malim otrokom, polnjenih pred 19. novembrom 2006, in so v skladu z omejitvami in/ali zahtevami iz oddelka A Priloge III k Direktivi 2002/72/ES, kakor je bila pozneje spremenjena, se lahko dajejo še naprej v promet, pod pogojem, da je na materialih in izdelkih naveden datum polnjenja.
Datum polnjenja se lahko nadomesti z drugo označbo, če je datum polnjenja iz te označbe mogoče ugotoviti. Na zahtevo mora biti datum polnjenja na voljo zdravstvenemu inšpektorju in kateri koli osebi, ki uveljavlja zahteve iz Direktive Komisije 2005/79/ES z dne 18. novembra 2005 o spremembi Direktive 2002/72/ES o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (UL L št. 302 z dne 19. 11. 2005, str. 35; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2005/79/ES).
Prvi in drugi odstavek tega člena se uporabljata ne glede na predpise, ki urejajo splošno označevanje predpakiranih živil.
4. člen
Priloge I do IV Direktive Komisije 2005/79/ES, ki spreminjajo priloge II, III, V in VI Direktive 2002/72/ES, se uporabljajo od 19. novembra 2006.
5. člen
Materiali in izdelki iz plastične mase, namenjeni za stik z živili, ki izpolnjujejo pogoje iz tega pravilnika, so lahko v prometu in uporabi od 19. novembra 2006.
Po 19. novembru 2007 je prepovedana proizvodnja in uvoz v Skupnost materialov in izdelkov iz plastične mase, namenjenih za stik z živili, ki ne izpolnjujejo pogojev iz tega pravilnika.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-34/2006
Ljubljana, dne 30. avgusta 2006
EVA 2006-2711-0175
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti