Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2006 z dne 31. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2006 z dne 31. 1. 2006

Kazalo

397. Popravki Slovenskih računovodskih standardov (2006), stran 1083.

P O P R A V K I
Slovenskih računovodskih standardov (2006)
Slovenski računovodski standardi, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 118/05, se popravijo, kot sledi:
– v SRS 26.32 se besedilo »na svoji seji … 2005.« popravi tako, da se glasi: »na svoji seji 17. novembra 2005.«;
– v SRS 39 se v naslovu poglavja C črta besedilo »oziroma razlage izrazov«;
– v zadnjem stavku SRS 39.49 se beseda »davekke« pravilno glasi: »davek«;
– črta se SRS 39.55, sedanji SRS 39.56 pa se preštevilči v SRS 39.55;
– v Prilogi k slovenskemu računovodskemu standardu 39 (2006) se v prvem odstavku člena 1.1 oznaka »SRS 39.348« pravilno glasi: »SRS 39.34«.
Št. 2/06
Ljubljana, dne 11. januarja 2006
dr. Marjan Odar l.r.
Direktor
Slovenski inštitut za revizijo