Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2006 z dne 31. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2006 z dne 31. 1. 2006

Kazalo

389. Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede, stran 1068.

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05, uradno prečiščeno besedilo, ZSPJS-UPB4) in prvega odstavka 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05 in 103/05) izdajam v zvezi z uvrstitvijo v plačne razrede za določitev osnovne plače direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Ajdovščina, naslednji
S K L E P
o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina, Tovarniška cesta 3/H, 5270 Ajdovščina, se uvrsti v 43. plačni razred.
 
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Razvojna agencija ROD Ajdovščina, Gregorčičeva 20, 5270 Ajdovščina, se uvrsti v 39. plačni razred.
 
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Lavričeva knjižnica Ajdovščina, IV. prekomorske 1, 5270 Ajdovščina, se uvrsti v 45. plačni razred.
 
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Ljudska univerza Ajdovščina, Cesta 5. maja 14, 5270 Ajdovščina, se uvrsti v 49. plačni razred.
 
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Otroški vrtec Ajdovščina, Pot v Žapuže 14, 5270 Ajdovščina, se uvrsti v 49. plačni razred.
Št. 1001-1/065
Ajdovščina, dne 25. januarja 2006
Župan
Občina Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.