Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2006 z dne 8. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2006 z dne 8. 8. 2006

Kazalo

3687. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Šentjur pri Celju, stran 9156.

Na podlagi 129. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02) je Občinski svet Občine Šentjur na 28. redni seji dne 27. julija 2006 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S T A T U T A
Občine Šentjur pri Celju
1. člen
Spremeni se besedilo 67. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99 in 1/02) v posameznih točkah prvega odstavka, in sicer:
– v 1. točki se za besedo »Lokarje« doda besedilo: »– del (do hišne št. 16),
– v 7. točki se črtata besedi »Dolga Gora«,
– v 9. točki se za besedami »Ulica Franja Žagarja« namesto besede »in« vstavi vejica, za besedo Hruševec pa se postavi vejica in doda besedilo: »Botričnica, Kameno, Lokarje – del (hišne številke od 17a do 20a) in Podgrad – del (hišne številke od 9 do 10a).«,
– spremeni se besedilo 10. točke, tako da se glasi:
»10. Krajevna skupnost Vrbno - Podgrad, ki zajema naselji Vrbno in Podgrad – del (razen hišnih številk od 9 do 10a).«.
Dodajo se nove 11., 12. in 13. točka, ki se glasijo:
»11. Krajevna skupnost Šentjur - Rifnik, ki zajema Cesto Kozjanskega odreda – del (od hišne številke 26 do 132), Sončna ulica, Leskovškova ulica, Cvetna ulica, Cesta pod Rifnikom, Prijateljeva ulica, Lahova ulica, Poljska ulica, Pod gozdom, Cesta na Rifnik, Delavska ulica, Črnoliška ulica, Lepa pot, Goriška ulica, Črnolica, Rifnik, Gregorčičeva ulica, Ilirska ulica, Aškerčeva ulica, Tartinijeva ulica, Cesta Leona Dobrotinška – del (hišne številke od 25 do 30), Šibenik, Jakob pri Šentjurju, Vodruž, Sotensko pod Kalobjem, Cesta na grad, Cesta pod Resevno in Krajnčica.
12. Krajevna skupnost Grobelno, ki zajema naselja Grobelno – del (od hišne številke 100 dalje), Tratna pri Grobelnem, Brezje pri Slomu, Bezovje pri Šentjurju in Stopče.
13. Krajevna skupnost Dolga Gora, ki zajema naselje Dolga Gora.«.
2. člen
Četrti odstavek 73. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sveta krajevnih skupnosti Vrbno - Podgrad in Dolga Gora štejeta 5 članov, sveta krajevnih skupnosti Prevorje in Grobelno 7 članov, sveti krajevnih skupnosti Blagovna, Kalobje in Loka pri Žusmu 9 članov, sveti krajevnih skupnosti Dramlje, Ponikva, Planina pri Sevnici, Slivnica pri Celju in Šentjur - Rifnik 11 članov ter svet Krajevne skupnosti Šentjur – mesto 17 članov.«
3. člen
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Šentjur pri Celju pričnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 031-1/2006(211)
Šentjur, dne 27. julija 2006
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.

AAA Zlata odličnost