Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2006 z dne 25. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2006 z dne 25. 7. 2006

Kazalo

3430. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti in o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Ajdovščina, stran 8451.

Na podlagi petega odstavka 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB-2), prvega odstavka 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB-1) in 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je občinski svet na seji dne 13. 7. 2006 sprejel
O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti in o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Ajdovščina
1. člen
S tem odlokom se določijo volilne enote za volitve v svete krajevnih skupnosti in število članov svetov krajevnih skupnosti za naslednje krajevne skupnosti (v nadaljevanju KS) v Občini Ajdovščina: Ajdovščina, Batuje, Brje, Budanje, Cesta, Col, Črniče, Dobravlje, Dolga Poljana, Gaberje, Gojače - Malovše, Kamnje - Potoče, Lokavec, Otlica - Kovk, Planina, Podkraj, Predmeja, Selo, Skrilje, Stomaž, Šmarje, Ustje, Velike Žablje, Vrtovin, Vipavski Križ in Žapuže.
2. člen
Za volitve članov Sveta KS Ajdovščina se določijo štiri volilne enote, in sicer:
– 1. volilna enota zajema: naselje Gradišče, Ulico Quiliano, Župančičevo ulico, Lokavško cesto, Cesto 5. maja – hišne številke 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13 in 14, Lokarjev drevored – hišne številke 1, 2, 2a, 3, in 4, Goriško cesto – hišne številke 26, 27a, 28, 29, 29e, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40a, 40b, 41, 41a, 42, 43, 44, 45, 45a, 46, 47, 47a, 47b, 48, 49, 50, 51, 52, 58, 59, 60, 65, 66 in 67, Gregorčičevo ulico, Vilharjevo ulico, Prešernovo ulico, Ulico 24. septembra, Trg 1. slovenske vlade, Lavričev trg, Šibeniško ulico, Stritarjevo ulico, Cesto 5. maja – hišne številke 4, 6, 8, 8a in 10.
V 1. volilni enoti se volijo trije člani Sveta KS Ajdovščina.
– 2. volilna enota zajema: Tovarniško cesto, Lokarjev drevored – hišne številke 5, 6, 6a, 6b, 7, 8, 9, 10, 11, 12 in 13, Cesto 5. maja – hišno številko 2, Goriško cesto – hišne številke 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 19a, 20, 20a, 20b, 21, 22, 23, 23a, 23b, 24, 25a, 25b, 25c, 25č, 27 in 27b, Cebejevo ulico, Grivško pot, Grivče, Lavričevo cesto – hišne številke 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13a, 14, 15, 15a, 16, 17, 18, 19, 20, 20a, 21, 22, 23, 23a, 24, 24a, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37a, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46 in 48, Na Brajdi – hišne številke 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 in 25.
V 2. volilni enoti se volijo trije člani Sveta KS Ajdovščina.
– 3. volilna enota zajema: Ob Hublju, Cesto IV. prekomorske, Cesto IX. korpusa, Cankarjev trg, Levstikovo ulico, Idrijsko cesto, Na Livadi, Na Trati, Slomškovo ulico, Štrancarjevo ulico, Polževo ulico, Goriško cesto – hišno številko 4, Lavričevo cesto – hišne številke 43a, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 in 76, Ulico Vena Pilona, Na Brajdi – hišne številke 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 in 22.
V 3. volilni enoti se volijo trije člani Sveta KS Ajdovščina.
– 4. volilna enota zajema: naselje Slejkoti, Ulico Bazoviške brigade, Vojkovo ulico, Ulico Ivana Kosovela, Kidričevo ulico, Pot v Žapuže, Bevkovo ulico in Vipavsko cesto.
V 4. volilni enoti se volijo trije člani Sveta KS Ajdovščina.
Svet KS Ajdovščina šteje skupno dvanajst članov.
3. člen
Za volitve članov Sveta KS Batuje se določi ena volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem članov Sveta KS.
Svet KS Batuje šteje sedem članov.
4. člen
Za volitve članov Sveta KS Brje se določi ena volilna enota, ki zajema območje celotne KS.
V njej se voli sedem članov Sveta KS.
Svet KS Brje šteje sedem članov.
5. člen
Za volitve članov Sveta KS Budanje se določi ena volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem članov Sveta KS.
Svet KS Budanje šteje sedem članov.
6. člen
Za volitve članov Sveta KS Cesta se določi ena volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem članov Sveta KS.
Svet KS Cesta šteje sedem članov.
7. člen
Za volitve članov Sveta KS Col se določi šest volilnih enot, in sicer:
– 1. volilna enota zajema naselje Col – Alpina od hišne številke 77 naprej.
V 1. volilni enoti se voli en član Sveta KS.
– 2. volilna enota zajema naselje Col – Orešje od hišne številke 31 do 76.
V 2. volilni enoti se voli en član Sveta KS.
– 3. volilna enota zajema naselje Malo Polje.
V 3. volilni enoti se voli en član Sveta KS.
– 4. volilna enota zajema naselja Gozd in Križno Goro.
V 4. volilni enoti se volita dva člana Sveta KS.
– 5. volilna enota zajema naselje Žagolič.
V 5. volilni enoti se voli en član Sveta KS.
– 6. volilna enota zajema naselje Col - Žaga od hišne številke 1 do 30.
V 6. volilni enoti se voli en član Sveta KS.
Svet KS Col šteje skupno sedem članov.
8. člen
Za volitve članov Sveta KS Črniče se določi ena volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem članov Sveta KS.
Svet KS Črniče šteje sedem članov.
9. člen
Za volitve članov Sveta KS Dobravlje se določi ena volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem članov Sveta KS.
Svet KS Dobravlje šteje sedem članov.
10. člen
Za volitve članov Sveta KS Dolga Poljana se določi ena volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem članov Sveta KS.
Svet KS Dolga Poljana šteje sedem članov.
11. člen
Za volitve članov Sveta KS Gabrje se določi ena volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem članov Sveta KS.
Svet KS Gabrje šteje sedem članov.
12. člen
Za volitve članov Sveta KS Gojače – Malovše se določita dve volilni enoti, in sicer:
– 1. volilna enota zajema naselje Gojače.
V 1. volilni enoti se volijo trije člani Sveta KS.
– 2. volilna enota zajema naselje Malovše.
V 2. volilni enoti se volijo trije člani Sveta KS.
Svet KS Gojače šteje skupno šest članov.
13. člen
Za volitve članov Sveta KS Kamnje - Potoče se določi ena volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem članov Sveta KS.
Svet KS Kamnje - Potoče šteje sedem članov.
14. člen
Za volitve članov Sveta KS Lokavec se določi šest volilnih enot, in sicer:
– 1. volilna enota zajema zaselke Brodiše, Grajšk, Lahovše in Bitovi, hišne številke od 1 do 3b, 5, 6, 7 in od 46 do 69a.
V 1. volilni enoti se volijo trije člani Sveta KS.
– 2. volilna enota zajema zaselke Loretovše, Tokaj in Kompari, od hišne številke 70 do 102.
V 2. volilni enoti se volita dva člana Sveta KS.
– 3. volilna enota zajema zaselke Brith, Kuši in Vas, od hišne številke 8 do 45 in od 103 do 125.
V 3. volilni enoti se volijo trije člani Sveta KS.
– 4. volilna enota zajema zaselke Kaluše, Palkovše in Kovači, od hišne številke 126 do 142.
V 4. volilni enoti se volita dva člana Sveta KS.
– 5. volilna enota zajema zaselke Brod in Slokarji, od hišne številke 143 do 187.
V 5. volilni enoti se volita dva člana Sveta KS.
– 6. volilna enota zajema zaselke Čohi in Gorenje, od hišne številke 188 do 221.
V 6. volilni enoti se volita dva člana Sveta KS.
Svet KS Lokavec šteje štirinajst članov.
15. člen
Za volitve članov Sveta KS Otlica - Kovk se določijo tri volilne enote, in sicer:
– 1. volilna enota zajema naselje Otlica od hišne številke 1 do 55a.
V 1. volilni enoti se volijo trije člani Sveta KS.
– 2. volilna enota zajema naselje Otlica od hišne številke 56 naprej.
V 2. volilni enoti se volijo trije člani Sveta KS.
– 3. volilna enota zajema naselje Kovk.
V 3. volilni enoti se volijo trije člani Sveta KS.
Svet KS Otlica - Kovk šteje skupno devet članov.
16. člen
Za volitve članov Sveta KS Planina se določi ena volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem članov Sveta KS.
Svet KS Planina šteje sedem članov.
17. člen
Za volitve članov Sveta KS Podkraj se določi ena volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem članov Sveta KS.
Svet KS Podkraj šteje sedem članov.
18. člen
Za volitve članov Sveta KS Predmeja se določi ena volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem članov Sveta KS.
Svet KS Predmeja šteje sedem članov.
19. člen
Za volitve članov Sveta KS Selo se določi ena volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem članov Sveta KS.
Svet KS Selo šteje sedem članov.
20. člen
Za volitve članov Sveta KS Skrilje se določi ena volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem članov Sveta KS.
Svet KS Skrilje šteje sedem članov.
21. člen
Za volitve članov Sveta KS Stomaž se določi ena volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem članov Sveta KS.
Svet KS Stomaž šteje sedem članov.
22. člen
Za volitve članov Sveta KS Šmarje se določijo štiri volilne enote, in sicer:
– 1. volilna enota zajema naselje Šmarje.
V 1. volilni enoti se volijo trije člani Sveta KS.
– 2. volilna enota zajema naselje Vrtovče.
V 2. volilni enoti se volita dva člana Sveta KS.
– 3. volilna enota zajema naselje Zavino.
V 3. volilni enoti se volita dva člana Sveta KS.
Svet KS Šmarje šteje skupno sedem članov.
23. člen
Za volitve članov Sveta KS Ustje se določijo tri volilne enote, in sicer:
– 1. volilna enota zajema naselje Ustje od hišne številke 1 do 37,
V 1. volilni enoti se volijo trije člani Sveta KS.
– 2. volilna enota zajema naselje Ustje od hišne številke 38 naprej.
V 2. volilni enoti se volijo trije člani Sveta KS.
– 3. volilna enota zajema naselje Dolenje.
V 3. volilni enoti se volita dva člana Sveta KS.
Svet KS Ustje šteje skupno osem članov.
24. člen
Za volitve članov Sveta KS Velike Žablje se določi ena volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem članov Sveta KS.
Svet KS Velike Žablje šteje sedem članov.
25. člen
Za volitve članov Sveta KS Vipavski Križ se določi ena volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem članov Sveta KS.
Svet KS Vipavski Križ šteje sedem članov.
26. člen
Za volitve članov Sveta KS Vrtovin se določi ena volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem članov Sveta KS.
Svet KS Vrtovin šteje sedem članov.
27. člen
Za volitve članov Sveta KS Žapuže se določijo štiri volilne enote, in sicer:
– 1. volilna enota zajema naselje Žapuže od hišne številke 1 do 18/a.
V 1. volilni enoti se volita dva člana Sveta KS.
– 2. volilna enota zajema naselje Žapuže od hišne številke 19 do 48.
V 2. volilni enoti se volijo trije člani Sveta KS.
– 3. volilna enota zajema naselje Žapuže od hišne številke 49 naprej.
V 3. volilni enoti se volijo trije člani Sveta KS.
– 4. volilna enota zajema naselje Kožmani.
V 4. volilni enoti se volita dva člana Sveta KS.
Svet KS Žapuže šteje skupno deset članov.
28. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 041-01/2006
Ajdovščina, dne 17. julija 2006
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti