Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2006 z dne 27. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2006 z dne 27. 1. 2006

Kazalo

301. Uredba o spremembah Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest, stran 824.

Na podlagi tretjega odstavka 49. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 in 110/02 – ZGO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o pristojbini
za vzdrževanje gozdnih cest
1. člen
(1) V Uredbi o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 38/94, 20/95, 42/98, 12/99, 25/02, 35/03 in 31/05) se v prvem odstavku 3. člena besedilo »31. decembra pred letom« nadomesti z besedilom »30. junija leta«.
(2) Drugi odstavek 3. člena se črta.
(3) Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.
(4) Besedilo dosedanjega tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Pristojbina se ne plačuje od varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom, ki so razglašeni s predpisom vlade, in od gozdov v območjih, ki s cestami niso odprta.«.
(5) V dosedanjem petem odstavku se beseda »tretjega« nadomesti z besedo »drugega«.
2. člen
3.a člen se črta.
3. člen
Besedilo prvega odstavka 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva odmerjene pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest se zbirajo na posebnem podračunu.«.
4. člen
(1) V prvem odstavku 6. člena se številka »6,9« nadomesti s številko »9,4«.
(2) V drugem odstavku se številka »9,4« nadomesti s številko »12,8«.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-63/2005/8
Ljubljana, dne 19. januarja 2006
EVA 2005-2311-0280
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost