Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2006 z dne 23. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2006 z dne 23. 6. 2006

Kazalo

2819. Sklep o ustanovitvi Območnega razvojnega partnerstva Središča Slovenije, stran 6977.

Na podlagi 6. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 31. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-1 (Uradni list RS, št. 93/05) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 28. seji dne 19. 4. 2006, Občinski svet Občine Kamnik na 32. seji dne 10. 5. 2006, Občinski svet Občine Litija na 34. seji dne 25. 4. 2006, Občinski svet Občine Lukovica na korespondenčni seji dne 9. 5. 2006, Občinski svet Občine Moravče na 35. seji dne 26. 4. 2006, Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 27. seji dne 19. 4. 2006 in Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 28. seji dne 29. 5. 2006 sprejel
S K L E P
o ustanovitvi Območnega razvojnega partnerstva Središča Slovenije
1.
Občina Dol pri Ljubljani, Občina Kamnik, Občina Litija, Občina Lukovica, Občina Moravče, Občina Šmartno pri Litiji in Občina Zagorje ob Savi (v nadaljevanju občine) s tem sklepom ustanovijo Območno razvojno partnerstvo Središča Slovenije kot obliko interesnega sodelovanja pri pripravi in izvajanju skupnih in povezanih projektov na območju vključenih občin, ki na vzhodnem delu Osrednjeslovenske in delu Zasavske regije tvorijo geografsko, turistično in razvojno tesno povezano območje (v nadaljevanju: obravnavano območje).
Območno razvojno partnerstvo za obravnavano območje je oblika interesnega povezovanja občin in drugih partnerjev, pomembnih za razvojno načrtovanje na območju povezanih občin.
2.
Občine imajo potrebo po skupnem načrtovanju regionalnega razvoja območja in usklajenem vključevanju v razvojni program Osrednjeslovenske in Zasavske statistične regije, hkrati pa želijo poglobiti in razširili medsebojno sodelovanje tudi na druga področja delovanja občin in dogovorjeni okvir nalog pozneje prenesti na skupaj ustanovljeno zvezo občin.
3.
Z ustanovitvijo območnega partnerstva želijo podpisnice doseči naslednje cilje:
– ohraniti in nadalje razvijati obravnavano območje kot povezan geografski in kulturni prostor;
– zagotoviti učinkovito sodelovanje s podpornim okoljem za hitrejše in usklajeno razreševanje razvojnih in drugih problemov, ki so skupni na območju;
– v okviru javno-zasebnega partnerstva in interesnega partnerstva opredeliti razvojne prioritete območja, nosilce in način izvedbe skupnih projektov;
– pravočasno izdelati območni razvojni program za območje središča Slovenije;
– v okviru Osrednjeslovenske in Zasavske statistične regije doseči hitrejšo in enakovredno obravnavo pri opredeljevanju razvojnih prioritet in vključevanju predlogov projektov v razvojni program regij;
– povečati pripravljenost lokalnih nosilcev na območju za skupno sodelovanje in organizacijsko povezovanje.
4.
V ta namen s tem sklepom Občine takoj pristopajo k pripravi in izdelavi Območnega razvojnega programa Središča Slovenije.
5.
S tem sklepom se Občine zavezujejo, da bodo skupno delovale tudi na drugih področjih, pomembnih za dosego opredeljenih ciljev.
6.
Strokovne naloge v zvezi s pripravo območnega razvojnega programa ter koordinacijo izvajanja programa izvaja Center za razvoj Litija, skupaj s predstavniki posameznih občin, zadolženimi za izvedbo programov na njihovem področju.
7.
Stroške v zvezi s pripravo območnega razvojnega programa in njegovih izvedbenih delov, kakor tudi stroške priprave skupnih projektov prevzemajo občine ustanoviteljice območnega partnerstva po ključu prebivalstva, razen če se za posamezne projektne aktivnosti ne dogovorijo drugače že pred izvedbo.
8.
Ta sklep je sprejet, ko ga sprejmejo v preambuli navedene občine, v enakem predloženem besedilu, veljati pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-1/2006
Litija, dne 14. junija 2006
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.
 
Župan
Občine Kamnik
Anton Smolnikar l.r.
 
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l.r.
 
Župan
Občine Lukovica
Matej Kotnik l.r.
 
Župan
Občine Moravče
Martin Rebolj l.r.
 
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.
 
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti