Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006

Kazalo

155. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2 × 400 kV Beričevo–Krško, stran 402.

Na podlagi prvega odstavka 46. člena v povezavi s tretjim odstavkom 170. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod
2 × 400 kV Beričevo–Krško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za državni lokacijski načrt)
(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) sprejme državni lokacijski načrt za daljnovod 2 × 400 kV Beričevo–Krško (v nadaljnjem besedilu: državni lokacijski načrt).
(2) Državni lokacijski načrt je izdelal Savaprojekt, družba za razvoj, projektiranje, konzalting, inženiring, d.d., Krško, pod številko projekta 21999-LN, decembra 2005.
2. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba določa: ureditveno območje, zasnovo projektnih rešitev daljnovoda, zasnovo projektnih rešitev za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje, zasnove projektnih rešitev za križanja z infrastrukturo, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave in kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin, postopnost izvedbe, obveznosti investitorja in izvajalcev ter odstopanja.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so razložene in grafično prikazane v državnem lokacijskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled pri Ministrstvu za okolje in prostor – Direktoratu za prostor, Uradu za prostorski razvoj in pri službah, pristojnih za urejanje prostora v Mestni občini Ljubljana, Občini Dol pri Ljubljani, Občini Šmartno pri Litiji, Občini Litija, Občini Trebnje, Občini Sevnica, Občini Škocjan in Občini Krško.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(obseg ureditvenega območja)
Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta, na katerem se izvedejo trajni objekti in ureditve, potrebne za izvedbo državnega lokacijskega načrta, obsega parcele oziroma dele parcel po občinah:
a) ureditveno območje daljnovoda 2 × 400 kV Beričevo–Krško (v nadaljnjem besedilu: daljnovod):
1. Občina Dol pri Ljubljani:
– k. o. Dol pri Ljubljani (1761):
586/1, 586/2, 587/1, 592/1, 592/2, 592/5, 593, 595, 596, 597, 605/1, 605/2, 606, 616, 617/1, 617/2, 623/2, 624/1, 624/2, 625, 626/1, 626/2, 629/1, 630, 631, 632/1, 635/1, 636, 637, 639/1, 640, 641, 642/2, 644/1, 645, 646/1, 646/2, 646/3, 649/1, 649/2, 650/1, 650/2, 652/1, 676, 677, 678, 679, 680/2, 768/8, 783/2, 783/3, 783/4, 783/6, 783/7, 783/8, 783/9, 783/10, 783/11, 783/12, 783/16, 783/20, 784/1, 784/2, 784/3, 784/4, 784/5, 785/2, 785/5, 786/1, 788, 789/1, 792, 795, 798, 799/1, 802, 803, 806, 807, 810, 811/1, 811/2, 814/1, 814/2, 815, 818/1, 819, 822, 823, 826, 827, 839, 840, 883/2, 884, 900/1, 914, 918, 921/7, 922, 923/1, 923/9, 923/10, 931, 932, 934;
– k. o. Beričevo (1760):
99/1, 528/1, 528/2, 528/3, 529, 530, 533, 534, 535, 536, 537, 538/1, 538/2, 539/1, 539/2, 540/1, 546, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 569/1, 576, 586/1, 586/2, 586/3, 587/1, 613/1, 615/1, 617/1, 617/40, 617/41, 617/48, 617/49, 617/50, 617/51, 617/52, 617/53, 617/54, 617/55, 617/60, 617/61, 617/62, 617/63, 617/64, 644, 645/2, 646/1, 647/1, 648, 655, 656, 657, 658, 659, 662, 663, 683, 684, 685/2;
2. Mestna občina Ljubljana:
– k. o. Volavlje (1778):
541, 543, 544, 551, 556, 557, 558, 559, 595, 596, 597/1, 597/2, 597/3, 598, 601/1, 601/2, 602, 603, 604, 606/1, 606/2, 607, 608, 609, 611/1, 611/2, 611/3, 617, 618, 619, 621, 622, 623, 625, 626/1, 628/3, 629, 669, 670, 671, 672, 674, 675, 676, 680, 681/1, 724/1, 724/3, 734/1, 753/1, 753/2, 754, 755, 807, 811, 813, 818, 825, 826, 827, 831, 833, 834, 835, 837, 838/1, 839, 840, 841/1, 841/2, 842, 843, 845/1, 845/2, 846/1, 846/2, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 869, 1852, 1854, 1855, 2500, 2501, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2526, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2538/1, 2538/2, 2538/3, 2539, 2540, 2541, 2543/1, 2543/2, 2543/4, 2550/1, 2550/2, 2550/3, 2551, 2585/1, 2585/2, 2585/3, 2586, 2600, 2601, 2602, 2603, 2618, 2619, 2620, 2621, 2625/1, 2626/1, 2627/1, 2627/2, 2628/1, 2628/2, 2629, 2630, 2631, 2632, 2634, 2635, 2636, 2638, 2639, 2640, 2641, 2643/1, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2975 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2992, 2993, 2996, 2997, 2998, 2999, 3001, 3002, 3004, 3005, 3008, 3009, 3016, 3229/2, 3242, 3251, 3252, 3253, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3264, 3269, 3313, 3314, 3315, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322, 3323, 3324, 3327, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336/1, 3336/4, 3337, 3354/1, 3356, 3500/6, 3500/7, 3500/8, 3500/9, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3531, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540/1, 3540/2, 3540/3, 3541, 3542, 3543/1, 3589/2, 3590/1, 3591, 3592, 3593, 3594, 3595/1, 3595/2, 3596, 3796, 3800, 3801, 3802, 3810, 3819/7, 3824, 3825, 3826, 3827/1, 3828, 3830/1, 3830/2, 3831/1, 3833, 3834/8, 3868/1, 3894, 3906;
– k. o. Kašelj (1770):
2931/1, 2950/1, 2952, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104/1, 3105/1, 3107/1, 3134, 3135, 3699, 3704/1, 3710;
3. Občina Šmartno pri Litiji:
– k. o. Račica (2655):
1616, 1617/1, 1619, 1620, 1622, 1625, 1628, 1669/1, 1669/2, 1669/3, 1669/4, 1672/1, 1672/2, 1673, 1675, 1676, 1677, 1684, 1685, 1686, 1687, 1694, 1695, 1696, 1705/1, 1705/2, 1706, 1708, 1709, 1715, 1731/1, 1733, 1734, 1735/1, 1735/2, 1736, 1737/1, 1739, 1741, 1742, 1743, 1744/1, 1747, 1749, 1750/1, 1750/2, 1751, 1752, 1753/1, 1853/1, 3871, 3872, 3874, 3905;
– k. o. Poljane (1852):
81, 88, 89, 96, 151, 152/1, 152/2, 153, 154, 159, 160, 161, 162, 163, 164/1, 164/2, 165/1, 165/2, 169/1, 170, 171/1, 171/2, 172, 173/1, 179, 397, 398, 1205, 1209, 1210, 1213, 1217, 1218;
– k. o. Ježni vrh (1850):
116, 117, 118, 131/1, 131/2, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145/1, 146, 147, 148, 149, 161/1, 164/1, 166, 167, 170, 172, 173, 195/1, 196, 197, 212/2, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219/1, 220/1, 220/2, 220/4, 221, 224/2, 227/1, 227/2, 227/3, 227/5, 227/6, 227/8, 227/10, 227/16, 229, 230, 234, 249, 308, 309/1, 309/2, 309/3, 310, 388/1, 388/2, 391/1, 391/3, 391/5, 391/6, 391/7, 391/8, 402/2, 437/2, 437/4, 437/5, 438, 439/1, 439/2, 441/2, 441/3, 442/1, 442/2, 442/3, 442/4, 442/5, 442/6, 442/7, 445, 446, 447, 448, 543/1, 545, 546/1, 546/2, 547/2, 547/3, 548/1, 548/2, 549, 551/1, 551/2, 551/3, 558/1, 558/2, 565, 619, 620/1, 620/2, 622/2, 622/3, 624, 625, 626, 627, 635/1, 824, 832/1, 832/2, 833, 836, 837, 839, 840, 845;
– k. o. Vintarjevec (1849):
54, 55, 56, 57, 59, 61/1, 238, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 342, 343/1, 344, 345, 346/1, 346/2, 347, 348, 358, 359, 360, 361, 402, 403, 419, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444/2, 444/3, 452, 453/1, 453/2, 455, 456, 457, 460, 462, 463, 468, 469, 470, 477/1, 600, 602, 636/1, 637, 638/2, 645, 646, 669, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 680/1, 681, 712, 716, 717, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 734, 742, 743, 1154/1, 1168, 1169, 1173, 1174, 1175, 1176/1, 1177/1, 1177/2, 1178, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1188, 1189, 1190, 1193, 1197/1, 1197/2, 1197/4, 1198/1, 1199, 1206, 1211/2, 1215, 1221/1, 1222/1, 1222/2, 1223, 1224, 1226/1, 1226/2, 1228, 1230, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238/1, 1238/2, 1239/1, 1327, 1342/1, 1342/2, 1344, 1345, 1347, 1348/1, 1351, 1356/2, 1356/3, 1358/1, 1358/2, 1363, 1364, 1369/1, 1369/4, 1370/1, 1377, 1405, 1418, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1674/2, 1833, 1834/1, 1834/2, 1835/1, 1835/2, 1835/3, 1844, 1921, 1933/1, 1934/1, 1934/2, 1935, 1936, 1937, 1940/1, 1944, 1947, 1949, 1967, 1969, 1976, 1981, 1984;
– k. o. Štanga (1848):
1016/1, 1016/2, 1017/1, 1017/2, 1018/1, 1018/2, 1019, 1021/1, 1023, 1024, 1026/1, 1046, 1047/1, 1047/2, 1054/1, 1055/1, 1055/2, 1055/2, 1056, 1057, 1292, 1294, 1295, 1320/1, 1327, 1328, 1329, 1330, 1333, 1334, 1336, 1337, 1338, 1340, 1341, 1342/1, 1342/2, 1344, 1351, 1352, 1354, 1357, 1359/1, 1362, 1646, 1673, 1674, 1675, 1676, 1681/1, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1723, 1731, 1732, 1733, 1806/1, 1807/10, 1807/26, 1818, 1819, 1826/5, 1831, 1832, 1837;
– k. o. Šmartno (1847):
1405, 1406, 1407;
– k. o. Liberga (1846):
1635, 1745, 1904, 1905, 1906, 1907, 1909, 1910/1, 1910/2, 1910/3, 1911/1, 2031, 2032, 2074/2;
4. Občina Litija:
– k. o. Pečice (2657):
*24, *173, 77/3, 166/1, 166/2, 167, 168/1, 168/2, 173, 175/1, 177/1, 179, 180, 183, 185, 187/1, 187/2, 187/3, 188/1, 188/2, 189/1, 189/2, 259, 261, 262, 263, 264, 265, 266/1, 267, 268, 270, 271/5, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280/1, 280/2, 280/3, 282, 285, 286/1, 286/2, 287, 290, 293, 294, 296, 314, 317, 318, 319, 350, 351/1, 353/2, 375/4, 381/1, 1703/5, 1742, 1747, 1748, 1762/2, 1775;
– k. o. Tihaboj (1854):
112, 118, 122, 123, 126/1, 131, 133, 136, 137, 138, 371/1, 372/1, 378, 379/1, 380, 384/2, 385, 387, 389, 391, 392, 393, 394, 395/1, 395/2, 398, 399, 402, 403, 413, 414, 415, 416, 421/11, 421/12, 421/13, 421/14, 421/15, 421/16, 421/17, 421/18, 421/19, 421/20, 421/21, 421/22, 421/23, 421/24, 421/25, 421/26, 421/27, 421/28, 421/29, 421/30, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 440, 441, 442, 443, 444/1, 444/2, 445/1, 445/2, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452/1, 454, 455, 456, 460, 461, 462, 463/1, 463/2, 464, 465, 467, 469, 522/4, 522/7, 522/8, 522/9, 522/12, 522/13, 522/16, 522/20, 522/21, 522/22, 522/23, 522/24, 522/25, 522/26, 522/27, 522/28, 522/29, 522/48, 522/50, 522/51, 525/1, 525/2, 531, 534, 535, 538, 539, 541, 543, 544, 547, 548, 549/1, 817/6, 827/1, 828, 829, 830, 832, 845;
– k. o. Okrog (1853):
971, 972, 986/1, 988/5, 989/1, 990, 1008/1, 1008/2, 1008/3, 1011, 1012, 1013/1, 1013/2, 1014, 1016/1, 1017/1, 1017/2, 1017/3, 1017/4, 1019/9, 1019/10, 1020, 1021, 1022/1, 1022/2, 1022/4, 1023, 1024, 1025/2, 1025/3, 1026, 1030/5, 1036/1, 1040/1, 1040/2, 1040/3, 1040/4, 1040/5, 1040/6, 1040/7, 1040/8, 1040/9, 1040/11, 1040/12, 1042/1, 1042/2, 1043/1, 1043/3, 1043/4, 1043/5, 1043/6, 1043/7, 1043/8, 1043/9, 1043/10, 1044/1, 1064, 1065, 1067/1, 1067/2, 1067/3, 1068/2, 1068/3, 1068/4, 1068/5, 1069/1, 1069/2, 1069/3, 1069/4, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1163/1, 1163/2, 1163/3, 1164, 1167, 1168, 1169, 1201, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1416, 1419/1, 1420, 1450/1, 1450/5, 1457, 1458;
– k. o. Moravče (1845):
189, 191, 192, 194/1, 194/2, 195/1, 195/4, 195/5, 195/6, 195/11, 195/12, 195/14, 195/15, 195/16, 195/17, 195/18, 195/19, 195/20, 195/21, 195/22, 195/23, 195/24, 195/25, 195/26, 195/27, 195/32, 195/33, 195/34, 195/35, 195/36, 196/1, 197, 198, 199, 200, 201, 226, 234/3, 234/4, 235, 236, 238/1, 241, 246, 247, 249/1, 1090, 1091/1, 1092, 1093/1, 1093/2, 1093/3, 1093/4, 1093/5, 1093/6, 1093/7, 1093/8, 1093/10, 1093/12, 1093/13, 1093/14, 1093/15, 1093/16, 1093/17, 1102/1, 1102/5, 1113/1, 1117, 1118, 1119, 1120/1, 1120/2, 1125, 1127/1, 1127/2, 1128/1, 1128/2, 1130, 1135, 1137, 1141, 1142, 1143, 1143, 1144, 1147/1, 1149, 1150, 1153, 1154/1, 1155/1, 1156/1, 1156/2, 1158, 1160, 1161/2, 1161/3, 1165, 1166, 1167, 1171/1, 1172/1, 1172/4, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179/2, 1194, 1195, 1196, 1197, 1324/6, 1336, 1340, 1341, 1342, 1343, 1346, 1348, 1349/3, 1351/1, 1351/2, 1352/1, 1352/2, 1352/3, 1352/4, 1354/3, 1354/4, 1354/5, 1354/6, 1354/7, 1354/9, 1354/10, 1354/11, 1354/13, 1354/14, 1354/15, 1354/20, 1354/21, 1354/23, 1357, 1358, 1379, 1380, 1381, 2492/1, 2556, 2557, 2559, 2560, 2561, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2571, 2572, 2580, 2586, 2595, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2605;
– k. o. Vodice (1844):
1069/1, 1069/2, 1069/3, 1069/4, 1069/5, 1071, 1095, 1117/5, 1118, 1119, 1120, 1828, 1829, 1830, 1831;
5. Občina Trebnje:
– k. o. Novo Zabukovje (1401):
289, 290/2, 294, 296/3, 307/3, 309, 310/1, 310/2, 328/2, 330, 332/1, 332/2, 333/1, 333/2, 334/1, 334/2, 335, 337, 338, 341, 342, 347/2, 351/2, 352, 353/2, 356/1, 356/2, 357/1, 357/2, 358/1, 359/1, 359/2, 361/3, 361/6, 361/7, 361/8, 362/4, 362/8, 367/3, 367/4, 368/1, 368/2, 368/3, 369, 370/1, 370/3, 780/1, 781/1, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 798, 839/1;
– k. o. Straža (1400):
157, 158, 160, 164/1, 165, 169, 171, 172, 309/4, 312/1, 312/2, 313, 314, 317/2, 318/2, 318/3, 318/5, 320/1, 320/2, 321/1, 375/1, 375/2, 376/1, 376/2, 377/1, 378/1, 378/2, 379/1, 379/2, 2640, 2645, 2646, 2647, 2648;
– k. o. Šentrupert (1399):
1481, 1483, 1484/4, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1516, 1519, 1520, 1531/1, 1532, 1533, 1538, 1539, 1545, 1546, 1547, 1625, 1655/10, 1655/11, 1655/4, 1655/5, 2662, 2666, 2673, 2675/1, 2675/2, 2675/3, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2685, 2686, 2687, 2688/1, 2688/3, 2689, 2691, 2692/1, 2694, 2696, 2707, 2708, 2709, 2710, 2713, 2716, 2720, 2724, 2966/2, 2967/2, 2967/3, 2968/1, 2968/2, 2974, 2975, 2976/1, 2978, 3010, 3012/1, 3012/3, 3012/5, 3013/1, 3013/2, 3014/1, 3130, 3131/1, 3133, 3136/1, 3136/2, 3901, 3902, 3903, 3907/1, 3907/2, 3912, 3913, 3916, 3917, 3920, 3921, 3923, 3924, 3925, 3926, 3927, 3928, 3929/1, 3929/2, 3936, 3939, 3942, 3945, 3948/1, 3951, 3957/1, 3957/2, 3962/1, 3964, 3969/8, 3969/9, 3970/2, 3975/6, 3978/4, 3983/1;
– k. o. Bistrica (1398):
1796/1, 1807/1, 1815/2, 1816, 1819, 1839/3, 1856, 1857, 1859/1, 1859/2, 1861/2, 1863, 1864/1, 1864/2, 1869/1, 1869/2, 1869/3, 1869/12, 1869/13, 1869/14, 1869/15, 1869/16, 1869/17, 1869/18, 1869/19, 1869/20, 1869/28, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875/1, 1875/2, 1875/3, 1876/2, 1879/15, 1879/16, 1879/17, 1879/18, 1879/19, 1914/1, 1915, 1916/1, 1916/2, 1917/3, 1918/2, 1927/2, 1928, 1934, 1935, 1936, 1937/1, 1937/13, 1937/2, 1937/3, 1937/31, 1938/3, 1952/1, 1952/3, 2061/1, 2061/4, 2068/1, 2068/4, 2068/5, 2070, 2072, 2073, 2076/1, 2076/2, 2079/1, 2079/2, 2085/11, 2090/1, 2295, 2298/1, 2298/2, 2302/3;
– k. o. Prelesje (1843):
*139, 1253/1, 1254/1, 1298, 1300/1, 1300/2, 1300/3, 1300/7, 1300/8, 1300/9, 1302/1, 1302/2, 1302/3, 1302/4, 1302/8, 1302/9, 1302/10, 1302/11, 1302/12, 1302/25, 1302/26, 1302/27, 1302/28, 1302/30, 1302/32, 1302/34, 1302/36, 1302/38, 1302/39, 1302/40, 1302/41, 1302/42, 1302/43, 1302/44, 1302/45, 1302/46, 1302/47, 1302/48, 1302/50, 1302/51, 1303, 1304/1, 1304/2, 1305/1, 1305/2, 1305/3, 1305/5, 1306/1, 1306/3, 1398, 1636, 1637, 1639, 1640/1, 1641/1, 2010, 2014/1, 2014/2, 2014/3, 2018, 2019, 2022, 2023/1, 2023/2, 2026/1, 2030, 2031, 2034, 2039, 2040, 2062, 2075, 2084, 2085;
– k. o. Cirnik (1387):
*67, *68, *195, 150, 151, 152, 156, 158, 159/1, 170/1, 171/1, 171/2, 174, 175, 176, 178/1, 178/2, 183, 184, 186, 189, 190/1, 190/2, 192, 193, 309, 310, 311/1, 311/2, 315/1, 315/5, 316, 318/1, 321/1, 321/2, 323, 324, 867, 869, 870, 1258/3, 1263, 1268, 1270, 1271, 1273, 1274, 1275, 1277, 1279, 1280, 1299/1, 1301, 1304/1, 1304/3, 1307, 1308, 1311, 1318, 1338, 1340, 1344, 1345, 1347, 1350, 1354/1, 1355, 1358, 1359/1, 1359/2, 1360/1, 1362/1, 1364, 1753, 1754/1, 1754/2, 1756/1, 1756/2, 1758/1, 1758/2, 1759/2, 1762, 1763, 1765, 1766, 1767/2, 1768/1, 1768/2, 1772, 1773, 1774, 1775, 1777, 1833, 1834, 1916, 2167, 2168, 2169, 2170/1, 2170/2, 2183, 2192/1, 2192/2;
6. Občina Sevnica:
– k. o. Tržišče (1397):
*33/2, *36, *37, *38, *40, 287/2, 287/3, 287/4, 399/1, 399/2, 401/1, 401/4, 401/5, 401/9, 403/1, 403/2, 404, 408/1, 436/1, 436/2, 437, 438, 440, 441, 442, 443, 445, 453, 455/1, 455/2, 459, 461, 465/3, 465/4, 469, 470, 472, 475, 609, 610, 612/1, 620/3, 784/4, 784/20, 784/22, 784/27, 784/30, 784/31, 784/32, 785/1, 785/2, 785/3, 785/4, 785/5, 785/6, 790, 793/1, 793/2, 797/1, 797/8, 797/11, 797/12, 797/13, 797/14, 797/17, 797/18, 797/19, 797/20, 797/23, 797/24, 797/25, 797/27, 797/28, 797/29, 797/30, 797/31, 797/32, 797/33, 797/34, 797/39, 797/45, 798, 799/1, 799/5, 801, 805, 807, 808, 809, 814, 819, 823/1, 823/2, 824, 825, 827, 837/1, 843, 847, 863, 874, 876, 897, 901, 902, 906, 919/1, 919/2, 925, 936, 941/2, 941/5, 941/13, 941/16, 992, 998/1, 998/2, 998/3, 999, 1004/2, 1010, 1011, 1012, 1015, 1016, 1025, 1026, 1027, 1029, 1031, 1043, 1047/1, 1047/2, 1051, 1207, 1208, 1209, 1211, 1215, 1216, 1219, 1221, 1224/1, 1297, 1298/1, 1298/2, 1299, 1300, 1310, 1313, 1315/1, 1315/5, 1317, 1318, 1329, 1332, 1341, 1344, 1345, 1349/2, 1352, 1354, 1358/3, 1359, 1369, 1370/1, 1371, 1374/1, 1377, 1378/1, 1442/2, 2738/1, 2738/3, 2742, 2743/2, 2745, 2746, 2748, 2755/1, 2758, 2759, 2760, 2764/2, 2778/1, 2780, 2785, 2787/1, 2791, 2792, 2794/4, 2800;
– k. o. Krsinji Vrh (1396):
*15, 52, 53, 54, 56, 64, 68/4, 83, 84, 98, 99, 106, 108, 163, 166, 167, 174/1, 177, 179, 180, 182, 395, 396, 400/3, 401, 402, 403, 404, 406, 407/1, 407/2, 407/7, 947, 1956/1, 1957, 1959;
– k. o. Telče (1395):
357, 528, 530, 531, 532, 545, 547/2, 548/1, 549, 550, 551, 554, 555, 559, 560, 575/2, 579, 580, 582, 585, 587, 597, 612, 621, 622, 624, 629, 630/1, 636, 637/2, 639, 640, 641, 642/1, 642/2, 653, 836, 837/1, 837/2, 838/1, 838/2, 841, 843, 844, 845, 846, 859/1, 859/2, 866, 997/2, 1009, 1010/1, 1010/2, 1010/3, 1013, 1017/1, 1017/2, 1017/3, 1023, 1026, 1027, 2803, 2804, 2809, 2810, 2856/2;
– k. o. Bučka (1394):
*154/2, *170/3, *171/1, *171/3, *392/2, *417, *525, *539, *540, 897, 899, 904/1, 904/3, 905, 906/1, 906/2, 910, 911, 916, 919, 920, 921, 926, 929/19, 929/21, 929/23, 929/32, 929/33, 929/41, 929/43, 929/46, 929/48, 929/49, 929/50, 929/63, 929/65, 929/69, 929/72, 929/73, 929/74, 929/77, 929/94, 929/95, 991/1, 991/2, 993/1, 993/2, 994, 999/3, 1007, 1008/1, 1008/2, 1008/3, 1009/7, 1009/14, 1010/1, 1010/4, 1010/12, 1010/13, 1010/14, 1010/15, 1010/16, 1010/21, 1010/22, 1020/1, 1023/3, 1024, 1083/2, 1083/28, 1083/4, 1083/5, 1083/6, 1095, 1096, 1097, 1100, 1101/1, 1101/2, 1101/4, 1101/5, 1102, 1103, 1137/2, 1138, 1139/1, 1142/1, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148/1, 1148/2, 1150, 1242/3, 1799, 1879, 1880/1, 1883/1, 1883/2, 1885, 1886, 1887, 1888, 1890/1, 2094, 2096/1, 2097, 2099/1, 2099/3, 2100, 2101, 2103, 2105, 2106, 2108/2, 2108/3, 2110, 2111/2, 2112, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2125, 2127/1, 2127/2, 2127/5, 2127/6, 2127/9, 2127/10, 2127/12, 2127/13, 2127/14, 2127/15, 2127/16, 2127/17, 2127/18, 2127/20, 2127/29, 2127/30, 2127/31, 2127/32, 2127/33, 2127/34, 2127/35, 2127/36, 2127/37, 2127/38, 2127/39, 2127/40, 2127/41, 2127/42, 2127/43, 2127/44, 2127/45, 2127/46, 2127/47, 2127/48, 2127/49, 2128, 2129, 2130/1, 2130/2, 2130/3, 2136/1, 2136/4, 2136/8, 2136/10, 2136/11, 2136/15, 2136/16, 2136/18, 2136/19, 2136/22, 2136/23, 2136/24, 2136/29, 2137/8, 2137/15, 2137/16, 2137/17, 2137/24, 2138/1, 2139/1, 2139/3, 2139/9, 2140/3, 2220/2, 2223/1, 2223/2, 2271/1, 2271/2, 2275/1, 2290/2, 2290/3, 2292/1, 2292/2, 2302/1, 2302/2, 2303, 2304, 2306, 2307, 2308, 2311/1, 2311/2, 2311/3, 2311/4, 2311/8, 2313/1, 2313/2, 2313/3, 2313/4, 2317/1, 2317/2, 2317/3, 2322/1, 2385/3, 3412, 3414, 3415/1, 3417, 3419, 3426, 3433, 3436, 3437/1, 3441/1, 3441/5, 3459, 3472/1;
– k. o. Studenec (1393):
104, 114, 115, 117/1, 117/2, 118, 119/1, 121/1, 122/2, 122/3, 123/2, 124/2, 125, 126, 2664/2, 2664/5, 2685;
– k. o. Pijavice (1388):
18, 20, 116/3, 169, 171, 173, 174, 176/1, 176/3, 176/4, 177, 193/2, 194, 196/1, 196/2, 196/3, 198, 204, 205, 208, 209, 210, 211, 216, 217/1, 217/2, 221, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 241, 244, 245, 247, 248, 249, 251, 299/1, 299/2, 302/1, 302/2, 308, 309, 312, 426/3, 426/6, 426/7, 426/8, 426/9, 426/10, 426/11, 426/12, 426/19, 426/20, 426/57, 426/58, 426/59, 426/60, 427/1, 545, 546, 556/3, 560, 566, 567/1, 567/2, 570, 573, 576, 578, 580/4, 580/5, 581/1, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1077/1, 1079/1, 1079/2, 1079/3, 1088/1, 1088/2, 1088/3, 1088/4, 1105, 1120, 1121, 1122, 1123/1, 1123/2, 1124, 1127, 1131/1, 1131/2, 1131/3, 1134, 1232, 1235, 1236/1, 1237, 1238, 1247, 1250, 1251, 1252, 1253, 1278/1, 1292, 1295/1, 1296, 1297, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1314, 1316, 1320, 1321, 1330/1, 1330/2, 1334, 1336, 1337, 1339, 1340, 1342/14, 1342/18, 1342/19, 1342/20, 1342/21, 1342/26, 1345, 1347, 1363/1, 1363/2, 1365, 1396/3, 1396/4, 1396/5, 1396/6, 1396/9, 1604, 1605, 1606, 1610, 1614, 1615/1, 1616, 1621, 1622;
– k. o. Cirnik (1387):
*67, *68, *195, 150, 151, 152, 156, 158, 159/1, 170/1, 171/1, 171/2, 174, 175, 176, 178/1, 178/2, 183, 184, 186, 189, 190/1, 190/2, 192, 193, 309, 310, 311/1, 311/2, 315/1, 315/5, 316, 318/1, 321/1, 321/2, 323, 324, 867, 869, 870, 1258/3, 1263, 1268, 1270, 1271, 1273, 1274, 1275, 1277, 1279, 1280, 1299/1, 1301, 1304/1, 1304/3, 1307, 1308, 1311, 1318, 1338, 1340, 1344, 1345, 1347, 1350, 1354/1, 1355, 1358, 1359/1, 1359/2, 1360/1, 1362/1, 1364, 1753, 1754/1, 1754/2, 1756/1, 1756/2, 1758/1, 1758/2, 1759/2, 1762, 1763, 1765, 1766, 1767/2, 1768/1, 1768/2, 1772, 1773, 1774, 1775, 1777, 1833, 1834, 1916, 2167, 2168, 2169, 2170/1, 2170/2, 2183, 2192/1, 2192/2;
7. Občina Škocjan:
– k. o. Dole (1464):
1659/1, 1662, 1676, 1685, 1687, 1703, 1706, 1710, 1774, 1775, 1778, 1779, 1782, 1783, 1784, 1787, 1807/1, 1807/4, 1808, 1812/1, 1815, 1816, 1821, 1824, 1825, 1832, 1847, 1851/1, 1852, 1857/1, 1860, 1864/1, 1864/3, 1868/1, 1868/2, 1871/1, 1872, 1874/1, 1877, 2152/2, 2157, 2162, 2165, 2175, 2186/2, 2187, 2189, 2194/1, 2194/3, 2197, 2224, 2226, 2229, 2238, 2239, 2241, 2242/1, 2242/2, 2246, 2247, 2250/1, 2250/2, 2250/3, 2251/1, 2251/2, 2253/1, 2254/1, 2254/2, 2261, 2266, 2267, 2268, 2273, 2276, 2279, 2282, 2285, 2287, 2292, 2293, 2308, 2313, 2315, 2318, 2321, 2334, 2338, 2344, 2349, 2353, 2354/1, 2354/2, 2355, 2357/1, 2357/2, 2360/1, 2368, 2369, 2460/2, 2468/1, 2468/2, 2482, 2483, 2496, 2497, 2502, 2505, 2506, 2780, 2784/2, 2840, 2843, 2849, 2852, 2859/2, 2861, 2875, 2877, 2880/2, 2880/3, 2880/4, 2881, 2883/1, 2883/2, 2885, 2886, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2899, 2904, 2907/1, 2907/2, 2908/2, 2911, 2914, 2917, 3126, 3127, 3128, 3129, 3132, 3133, 3134, 3145, 3146, 3147, 3150, 3152, 3194, 3199, 3200;
– k. o. Zagrad (1463):
862, 863, 866, 867, 869, 880/3, 883, 884, 2770, 2772, 2773, 804/1, 804/4, 804/6, 804/7, 804/9, 804/12, 804/14;
– k. o. Bučka (1394):
*154/2, *170/3, *171/1, *171/3, *392/2, *417, *525, *539, *540, 897, 899, 904/1, 904/3, 905, 906/1, 906/2, 910, 911, 916, 919, 920, 921, 926, 929/19, 929/21, 929/23, 929/32, 929/33, 929/41, 929/43, 929/46, 929/48, 929/49, 929/50, 929/63, 929/65, 929/69, 929/72, 929/73, 929/74, 929/77, 929/94, 929/95, 991/1, 991/2, 993/1, 993/2, 994, 999/3, 1007, 1008/1, 1008/2, 1008/3, 1009/14, 1009/7, 1010/1, 1010/4, 1010/12, 1010/13, 1010/14, 1010/15, 1010/16, 1010/21, 1010/22, 1020/1, 1023/3, 1024, 1083/2, 1083/4, 1083/5, 1083/6, 1083/28, 1095, 1096, 1097, 1100, 1101/1, 1101/2, 1101/4, 1101/5, 1102, 1103, 1137/2, 1138, 1139/1, 1142/1, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148/1, 1148/2, 1150, 1242/3, 1799, 1879, 1880/1, 1883/1, 1883/2, 1885, 1886, 1887, 1888, 1890/1, 2094, 2096/1, 2097, 2099/1, 2099/3, 2100, 2101, 2103, 2105, 2106, 2108/2, 2108/3, 2110, 2111/2, 2112, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2125, 2127/1, 2127/2, 2127/5, 2127/6, 2127/9, 2127/10, 2127/12, 2127/13, 2127/14, 2127/15, 2127/16, 2127/17, 2127/18, 2127/20, 2127/29, 2127/30, 2127/31, 2127/32, 2127/33, 2127/34, 2127/35, 2127/36, 2127/37, 2127/38, 2127/39, 2127/40, 2127/41, 2127/42, 2127/43, 2127/44, 2127/45, 2127/46, 2127/47, 2127/48, 2127/49, 2128, 2129, 2130/1, 2130/2, 2130/3, 2136/1, 2136/4, 2136/8, 2136/10, 2136/11, 2136/15, 2136/16, 2136/18, 2136/19, 2136/22, 2136/23, 2136/24, 2136/29, 2137/8, 2137/15, 2137/16, 2137/17, 2137/24, 2138/1, 2139/1, 2139/3, 2139/9, 2140/3, 2220/2, 2223/1, 2223/2, 2271/1, 2271/2, 2275/1, 2290/2, 2290/3, 2292/1, 2292/2, 2302/1, 2302/2, 2303, 2304, 2306, 2307, 2308, 2311/1, 2311/2, 2311/3, 2311/4, 2311/8, 2313/1, 2313/2, 2313/3, 2313/4, 2317/1, 2317/2, 2317/3, 2322/1, 2385/3, 3412, 3414, 3415/1, 3417, 3419, 3426, 3433, 3436, 3437/1, 3441/1, 3441/5, 3459, 3472/1;
8. Občina Krško:
– k. o. Leskovec (1321):
*135, *411, 1, 2, 3, 4, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 5/11, 5/12, 5/14, 5/15, 5/19, 5/20, 5/52, 5/53, 5/62, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44/1, 44/3, 45/1, 45/2, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59/1, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153/1, 153/2, 154, 155, 156, 157/1, 157/2, 158, 159, 160/1, 160/2, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 178, 179, 192, 193, 194, 195, 196, 197/1, 197/2, 198, 199/1, 199/2, 200, 201/1, 201/2, 202, 205, 206/1, 206/2, 207, 208, 209/1, 209/2, 210, 211, 212/1, 212/2, 213, 214, 215, 455/1, 455/2, 460/1, 462/1, 462/2, 465, 467/1, 468, 469/1, 469/2, 470, 471/1, 472/1, 472/2, 472/3, 472/4, 472/5, 472/6, 474/1, 474/2, 475/1, 475/2, 475/3, 476, 477, 478, 479, 482, 483, 487/1, 490, 494, 495, 498, 502/2, 513/1, 513/2, 518/3, 529/1, 529/2, 529/3, 529/4, 530/1, 530/2, 530/3, 530/4, 530/5, 530/8, 530/9, 530/10, 530/11, 530/12, 530/13, 530/14, 530/15, 530/16, 530/17, 530/18, 530/19, 530/20, 530/93, 530/94, 530/143, 797/8, 798, 801/1, 801/3, 801/4, 801/8, 802, 803/1, 807, 808, 811/1, 812, 813, 814/1, 814/2, 815/1, 815/2, 816/1, 817/1, 818/1, 819, 820/1, 821/1, 1011/1, 1014/1, 1023, 1039/1, 1044/1, 1045/1, 1045/3, 1045/4, 1045/5, 1045/6, 1045/9, 1045/10, 1045/11, 1047, 1048, 1067/1, 1067/109, 1075/7, 1075/11, 1075/12, 1079/3, 1079/8, 1082/23, 1083/1, 1193/1, 1197/5, 1197/13, 1197/255, 1197/263, 1204/17, 1204/52, 1204/55, 1204/72, 1204/170, 1204/192, 1204/208, 1204/209, 1205/62, 1240/1, 1241/1, 1242/2, 1242/7, 1243/1, 1246/1, 1246/5, 1247, 1248/4, 1249/1, 1351/1, 1351/41;
– k. o. Ravno (1324):
384/33, 384/34, 384/35, 384/36, 384/37, 384/46, 384/47, 384/48, 385/45, 385/46, 385/57, 385/58, 385/59, 385/60, 385/61, 385/62, 385/63, 385/64, 385/65, 385/66, 389, 394/1, 394/2, 394/4, 394/5, 397, 398, 3384/2, 3384/3;
– k. o. Senuše (1325):
*17, *18/1, *42, *91, *309, *310, 264/1, 265, 266, 267, 268, 270, 273/1, 273/2, 300, 303, 305/1, 306/1, 306/2, 307/1, 308/1, 308/2, 309, 310, 311, 330/1, 330/2, 331, 332, 333, 334, 335, 336/1, 336/2, 337, 338, 339, 340/1, 340/2, 341, 343/1, 343/2, 344, 345, 346, 347/1, 347/2, 348, 349, 363, 365, 368, 369, 371, 372, 373, 376/2, 377, 403, 404, 405, 406/1, 406/2, 463/1, 463/2, 464, 465, 466/1, 466/2, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 476/1, 477/1, 477/2, 478/1, 478/2, 479/1, 479/2, 480, 481, 482, 485, 486/2, 487, 489, 491/1, 491/2, 492, 495, 496, 599/1, 599/2, 600/1, 600/2, 603, 607, 608, 618, 619, 621, 649/1, 650, 652/1, 652/2, 655/2, 657, 658/2, 660, 661, 662/1, 693/1, 694, 1017/1, 1017/83, 1017/85, 1017/85, 1017/86, 1017/87, 1017/88, 1017/89, 1017/90, 1017/91, 1017/125, 1018/1, 1018/2, 1018/3, 1018/4, 1018/5, 1018/6, 1018/7, 1018/8, 1018/12, 1018/13, 1021, 1427, 1428, 1441, 1442/2, 1445/1, 1446, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452/1, 1453, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1469, 1470, 1471/2, 1471/3, 1471/4, 1472, 1473, 1475, 1477/1, 1477/2, 1489, 1501/1, 1501/2, 1546/1, 1546/3, 1546/4, 1546/5, 1546/6, 1546/7, 1546/8, 1546/9, 1546/10, 1546/11, 1546/12, 1546/130, 1546/134, 2121/1, 2121/2, 2121/3, 2121/25, 2176, 2179/1, 2181/2, 2183, 2184, 2187/7, 2188, 2189, 2200/1, 2200/4, 2200/5, 2200/6, 2209/1;
– k. o. Raka (1326):
*20, *36/2, *152/3, *152/4, *157/3, *453, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 436, 437, 440, 441/1, 441/2, 454, 459, 489/4, 489/5, 489/7, 489/8, 489/9, 489/10, 489/12, 489/13, 489/14, 515, 520, 528/2, 605, 1044/1, 1044/2, 1044/3, 1044/4, 1045/2, 1045/4, 1047/1, 1047/2, 1047/3, 1047/6, 1047/7, 1047/8, 1047/10, 1047/11, 1047/12, 1047/17, 1047/18, 1047/19, 1047/20, 1047/23, 1047/24, 1056/1, 1057/3, 1068, 1069, 1104/1, 1104/2, 1602/3, 1602/4, 1602/5, 1602/6, 1602/7, 1603/2, 1603/11 1604/2, 1658/1, 1658/3, 1659, 1660/1, 1676/1, 1679/1, 1679/2, 1679/3, 1683, 1684, 1685, 1689, 1691, 1692/1, 1692/2, 1937, 1939, 1941/1, 1941/2, 1943/1, 1955/1, 1955/3, 1955/4, 1956/1, 1956/2, 1956/3, 1956/4, 1956/5, 1956/6, 1956/7, 1956/8, 1956/9, 1956/10, 1956/11, 1979, 1987/1, 1988/1, 1989/3, 1989/5, 1989/11, 1989/13, 1991, 1992/1, 1992/2, 1993/2, 1994, 1995/1, 1995/2, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2009, 2010, 2011/1, 2011/2, 2011/3, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016/1, 2016/2, 2017/1, 2017/3, 2056, 2057/1, 2057/2, 2057/3, 2059, 4336/1, 4336/4, 4336/5, 4338, 4339/1, 4364/1, 4364/2, 4370, 4371, 4373, 4378/4, 4382/1, 4382/3, 4383, 4384, 4385/1, 4385/2, 4386, 4397, 4399, 4401, 4402, 4403, 4409, 4410, 4416, 4417, 4421/3, 4421/4, 4421/5, 4422/1, 4422/2, 4422/3, 4422/4, 4423/1, 4424, 4425/1, 4425/2, 4429/2, 4429/3, 4429/4, 4430, 4445, 4446, 4447/1, 4447/2, 4448, 4452;
– k. o. Površje (1327):
102/1, 102/2, 102/5, 102/10, 102/11, 106/2, 107/1, 112/1, 112/2, 112/3, 112/4, 117/1, 117/2, 117/3, 117/4, 117/6, 117/7, 117/8, 117/9, 119, 120, 121, 122/1, 123, 124, 125, 127, 129/14, 129/15, 129/16, 129/8, 129/9, 1102/1, 1110/6;
b) območja stojnih mest stebrov v zaporedju od 1 do 227 (v nadaljnjem besedilu: SM):
1. Občina Dol pri Ljubljani:
– Steber SM 1–ZE:
k. o. Beričevo, parc. št.: 551, 552;
– Steber SM 2–NE:
k. o. Beričevo, parc. št.: 617/52, 617/53, 617/54, 617/55, 617/56, 663;
– Steber SM 3–NE:
k. o. Beričevo, parc. št.: 617/1, 644, 646/1, 656, 684;
– Steber SM 4–ZE:
k. o. Beričevo, parc. št.: 617/60, 617/63;
k. o. Dol, parc. št.: 586/2, 587/1, 593, 921/7, 922, 923/9;
– Steber SM 5–NE:
k. o. Dol, parc. št.: 606, 616;
– Steber SM 6–NE:
k. o. Dol, parc. št.: 644/1, 645, 646/1, 646/2, 649/1, 649/2;
– Steber SM 7–ZE:
k. o. Dol, parc. št.: 662, 646/1, 827, 839;
– Steber SM 8–NE:
k. o. Dol, parc. št.: 806, 807, 810, 811/1, 811/2;
– Steber SM 9–ZE:
k. o. Dol, parc. št.: 783/3, 783/4, 784/3, 784/4, 786/1;
2. Mestna občina Ljubljana:
– Steber SM 10–ZE:
k. o. Kašelj, parc. št.: 3100, 3102, 3103, 3134;
– Steber SM 11–NE:
k. o. Kašelj, parc. št.: 3095;
k. o. Volavlje, parc. št.: 3543/1;
– Steber SM 12–NE:
k. o. Volavlje, parc. št.: 3531;
– Steber SM 13–NE:
k. o. Volavlje, parc. št.: 3592, 3593;
– Steber SM 14–NE:
k. o. Volavlje, parc. št.: 3594;
– Steber SM 15–NE:
k. o. Volavlje, parc. št.: 3500/9, 3501;
– Steber SM 16–NE:
k. o. Volavlje, parc. št.: 3314, 3315, 3502, 3796;
– Steber SM 17–NE:
k. o. Volavlje, parc. št.: 3330, 3331, 3332, 3334;
– Steber SM 18–ZE:
k. o. Volavlje, parc. št.: 3319, 3320, 3334;
– Steber SM 19*–NE:
k. o. Volavlje, parc. št.: 3258, 3259, 3269;
– Steber SM 20–NE:
k. o. Volavlje, parc. št.: 3002, 3253;
– Steber SM 21–NE:
k. o. Volavlje, parc. št.: 2998, 2999;
– Steber SM 22*–NE:
k. o. Volavlje, parc. št.: 2976, 2977, 2978, 2979, 2992;
– Steber SM 23–NE:
k. o. Volavlje, parc. št.: 2510, 2532, 2533, 2534;
– Steber SM 24–NE:
k. o. Volavlje, parc. št.: 2538/1, 2538/3, 2539, 2543/4, 2585/2, 3819/7;
– Steber SM 25*–ZE:
k. o. Volavlje, parc. št.: 2618, 2619, 2625/1, 2628/1, 3834/8;
– Steber SM 26–ZE:
k. o. Volavlje, parc. št.: 734/1, 2629, 2631, 2632, 2634, 3834/8;
– Steber SM 27–NE:
k. o. Volavlje, parc. št.: 674, 675, 680, 724/1, 724/3, 753/1, 753/2, 754, 755, 2641, 2643/1, 3830/1, 3830/2, 3831/1, 3834/8, 3868/1;
– Steber SM 28–NE:
k. o. Volavlje, parc. št.: 826, 827, 837;
– Steber SM 29–NE:
k. o. Volavlje, parc. št.: 843, 845/1;
– Steber SM 30–ZE:
k. o. Volavlje, parc. št.: 846/1, 846/2;
– Steber SM 31–NE:
k. o. Volavlje, parc. št.: 611/2, 619;
– Steber SM 32–NE:
k. o. Volavlje, parc. št.: 604, 606/1, 606/2, 607, 608, 609;
– Steber SM 33–NE:
k. o. Volavlje, parc. št.: 597/2, 601/2;
– Steber SM 34–NE:
k. o. Volavlje, parc. št.: 544, 551;
– Steber SM 35–NE:
k. o. Volavlje, parc. št.: 543, 544;
3. Občina Šmartno pri Litiji:
– Steber SM 36–ZE:
k. o. Račica, parc. št.: 1677;
– Steber SM 37–NE:
k. o. Račica, parc. št.: 1676, 1684, 1685, 1686;
– Steber SM 38–ZE:
k. o. Račica, parc. št.: 1705/1, 1705/2, 1708, 1715, 1733, 3874;
– Steber SM 39–NE:
k. o. Račica, parc. št.: 1750/1;
– Steber SM 40–NE:
k. o. Račica, parc. št.: 1751, 1752;
– Steber SM 41–NE:
k. o. Štanga, parc. št.: 1023, 1024;
– Steber SM 42–ZE:
k. o. Štanga, parc. št.: 1017/1, 1018/1;
– Steber SM 43–NE:
k. o. Štanga, parc. št.: 1294, 1295;
– Steber SM 44–NE:
k. o. Štanga, parc. št.: 1329;
– Steber SM 45–ZE:
k. o. Štanga, parc. št.: 1330, 1337, 1338;
– Steber SM 46–NE:
k. o. Štanga, parc. št.: 1354, 1357, 1359/1, 1818;
– Steber SM 47–ZE:
k. o. Štanga, parc. št.: 1684, 1685, 1686, 1687;
– Steber SM 48–NE:
k. o. Štanga, parc. št.: 1674, 1675, 1681/1;
– Steber SM 49–ZE:
k. o. Štanga, parc. št.: 1732, 1733;
k. o. Šmartno, parc. št.: 1407;
– Steber SM 50–NE:
k. o. Vintarjevec, parc. št.: 360, 361;
– Steber SM 51–ZE:
k. o. Vintarjevec, parc. št.: 238, 335, 336, 337, 1967;
– Steber SM 52–NE:
k. o. Vintarjevec, parc. št.: 61/1, 338;
– Steber SM 53–ZE:
k. o. Vintarjevec, parc. št.: 61/6, 419;
– Steber SM 54–ZE:
k. o. Vintarjevec, parc. št.: 442, 443, 444/2;
– Steber SM 55–ZE:
k. o. Vintarjevec, parc. št.: 453/1, 453/2, 456, 457, 600;
– Steber SM 56–ZE:
k. o. Vintarjevec, parc. št.: 636/1;
– Steber SM 57–ZE:
k. o. Vintarjevec, parc. št.: 636/1, 637, 1944;
– Steber SM 58–ZE:
k. o. Vintarjevec, parc. št.: 637, 672;
– Steber SM 59–NE:
k. o. Vintarjevec, parc. št.: 672, 673, 723;
– Steber SM 60–NE:
k. o. Vintarjevec, parc. št.: 723, 725, 734, 1154/1;
– Steber SM 61–NE:
k. o. Vintarjevec, parc. št.: 1154/1;
– Steber SM 62–NE:
k. o. Vintarjevec, parc. št.: 1173, 1174, 1175, 1186, 1224, 1228, 1235;
– Steber SM 63–NE:
k. o. Vintarjevec, parc. št.: 1169, 1182, 1184, 1185, 1186, 1940/1;
– Steber SM 64–ZE:
k. o. Vintarjevec, parc. št.: 1168, 1197/1;
k. o. Liberga, parc. št.: 1910/1, 1911/1;
– Steber SM 65*–ZE:
k. o. Vintarjevec, parc. št.: 1197/2;
– Steber SM 66*–NE:
k. o. Vintarjevec, parc. št.: 1327;
– Steber SM 67**–NE:
k. o. Vintarjevec, parc. št.: 1342, 1345, 1351, 1358/1, 1358/2, 1934/1;
– Steber SM 68–ZE:
k. o. Vintarjevec, parc. št.: 1370/1;
– Steber SM 69–NE:
k. o. Vintarjevec, parc. št.: 1425, 1937;
k. o. Ježni Vrh, parc. št.: 148, 149;
– Steber SM 70–NE:
k. o. Ježni Vrh, parc. št.: 118, 143, 144, 145/1, 146;
– Steber SM 71–NE:
k. o. Ježni Vrh, parc. št.: 130, 131, 172;
– Steber SM 72–NE:
k. o. Ježni Vrh, parc. št.: 218, 219/1;
– Steber SM 73–NE:
k. o. Ježni Vrh, parc. št.: 220/2, 221, 391/3;
– Steber SM 74–ZE:
k. o. Ježni Vrh, parc. št.: 391/1;
– Steber SM 75–ZE:
k. o. Ježni Vrh, parc. št.: 565;
– Steber SM 76–NE:
k. o. Ježni Vrh, parc. št.: 548/1, 548/2, 551/1;
– Steber SM 77–ZE:
k. o. Ježni Vrh, parc. št.: 543/1, 545, 546/1, 546/2, 547/2, 620/2, 824;
– Steber SM 78*–ZE:
k. o. Ježni Vrh, parc. št.: 619, 622/2, 622/3, 624, 625, 626;
– Steber SM 79*–NE:
k. o. Poljane, parc. št.: 165/1, 165/2;
– Steber SM 80*–NE:
k. o. Poljane, parc. št.: 151, 152/1, 152/2;
4. Občina Litija:
– Steber SM 81–ZE:
k. o. Moravče, parc. št.: 1348, 1349/3;
– Steber SM 82–NE:
k. o. Moravče, parc. št.: 1349/3;
– Steber SM 83*–NE:
k. o. Moravče, parc. št.: 1351/1, 1352/3, 1379, 1380, 1381, 2557;
– Steber SM 84–NE:
k. o. Moravče, parc. št.: 1354/15, 1354/20, 1357;
– Steber SM 85–NE:
k. o. Moravče, parc. št.: 1354/4, 1354/14;
– Steber SM 86–NE:
k. o. Moravče, parc. št.: 1354/9, 1354/10;
– Steber SM 87–NE:
k. o. Moravče, parc. št.: 1093/8, 1093/17;
– Steber SM 88–ZE:
k. o. Moravče, parc. št.: 1093/5;
– Steber SM 89–NE:
k. o. Moravče, parc. št.: 1093/2, 1093/3, 1093/14;
– Steber SM 90–NE:
k. o. Moravče, parc. št.: 195/1, 195/4, 195/5, 2605;
– Steber SM 91–NE:
k. o. Moravče, parc. št.: 195/26, 195/32;
– Steber SM 92–NE:
k. o. Moravče, parc. št.: 194/1, 194/2;
– Steber SM 93–ZE:
k. o. Okrog, parc. št.: 1020, 1021, 1022/1;
– Steber SM 94–ZE:
k. o. Okrog, parc. št.: 1036/1, 1414;
– Steber SM 95–NE:
k. o. Vodice, parc. št.: 1069/4;
– Steber SM 96–NE:
k. o. Vodice, parc. št.: 1117/5;
k. o. Tihaboj, parc. št.: 421/11, 421/12, 421/13, 817/6;
– Steber SM 97–NE:
k. o. Tihaboj, parc. št.: 416, 421/22, 421/23, 421/24, 421/25;
– Steber SM 98–ZE:
k. o. Tihaboj, parc. št.: 440, 441, 442, 443, 444/1, 444/2, 445/1, 445/2, 446, 447, 450, 829;
– Steber SM 99–NE:
k. o. Tihaboj, parc. št.: 522/22, 522/23, 522/26, 522/27, 522/28, 522/50;
– Steber SM 100*–NE:
k. o. Pečice, parc. št.: 350;
– Steber SM 101–ZE:
k. o. Pečice, parc. št.: 266/1;
– Steber SM 102*–NE:
k. o. Pečice, parc. št.: 262, 263, 276;
5. Občina Trebnje:
– Steber SM 103–NE:
k. o. Novo Zabukovje, parc. št.: 367/3, 367/4, 368/2, 781/1;
– Steber SM 104–ZE:
k. o. Novo Zabukovje, parc. št.: 361/8, 362/8, 786;
– Steber SM 105*–NE:
k. o. Straža, parc. št.: 312/1, 312/2, 313, 321/1, 2640;
– Steber SM 106*–ZE:
k. o. Straža, parc. št.: 317/1, 317/2, 318/2, 318/3, 320/2, 2647;
– Steber SM 106A–NE:
k. o. Straža, parc. št.: 375/2;
– Steber SM 107–NE:
k. o. Straža, parc. št.: 375/1, 375/2;
– Steber SM 108–NE:
k. o. Šentrupert, parc. št.: 3917, 3920;
– Steber SM 109–NE:
k. o. Prelesje, parc. št.: 1298, 1300/1, 1300/2, 1300/3, 1302/3, 1302/4, 2084;
– Steber SM 110–NE:
k. o. Prelesje, parc. št.: 1302/26, 1302/28, 1302/30;
– Steber SM 111–NE:
k. o. Prelesje, parc. št.: 1303, 1305/3, 2085;
– Steber SM 112*–NE:
k. o. Šentrupert, parc. št.: 3136/2;
– Steber SM 113–NE:
k. o. Šentrupert, parc. št.: 2978, 3012/1, 3013/2, 3975/6;
– Steber SM 114–ZE:
k. o. Šentrupert, parc. št.: 2968/1, 2968/2;
– Steber SM 115–NE:
k. o. Šentrupert, parc. št.: 2966/2, 2967/3, 3012/3, 3975/6;
– Steber SM 116–NE:
k. o. Šentrupert, parc. št.: 2967/2, 2967/3;
– Steber SM 117–ZE:
k. o. Prelesje, parc. št.: 2039, 2040, 2062;
– Steber SM 118–ZE:
k. o. Prelesje, parc. št.: 1637, 1639, 1640/1;
– Steber SM 119–NE:
k. o. Prelesje, parc. št.: 2026/1;
6. Občina Sevnica:
– Steber SM 120–NE:
k. o. Cirnik, parc. št.: 1766, 1768/1, 1768/2, 1774, 1775, 2181, 2183;
– Steber SM 121–NE:
k. o. Cirnik, parc. št.: 1350, 1354/1, 1355, 1358;
– Steber SM 122–NE:
k. o. Cirnik, parc. št.: 1304/1, 1304/3, 1340, 1347, 1359/2, 1362/1, 1364, 2183;
– Steber SM 123*–ZE:
k. o. Cirnik, parc. št.: 1273, 1275, 1301, 1334/1;
7. Občina Trebnje:
– Steber SM 124–ZE:
k. o. Šentrupert, parc. št.: 2680, 2682, 2683, 2685, 3978/4;
– Steber SM 125–NE:
k. o. Šentrupert, parc. št.: 2680, 2707, 3978/4;
– Steber SM 126–NE:
k. o. Šentrupert, parc. št.: 1655/4, 1655/5;
– Steber SM 127–NE:
k. o. Šentrupert, parc. št.: 1545;
– Steber SM 128–NE:
k. o. Šentrupert, parc. št.: 1533;
– Steber SM 129–NE:
k. o. Šentrupert, parc. št.: 1481, 1483, 1516, 1519, 1520, 2192/1;
8. Občina Trebnje in Občina Sevnica:
– Steber SM 130–NE:
k. o. Cirnik, parc. št.: 152, 176, 189, 190/2, 2167, 2192/2;
9. Občina Trebnje:
– Steber SM 131–ZE:
k. o. Cirnik, parc. št.: 184, 186;
– Steber SM 132–ZE:
k. o. Cirnik, parc. št.: 170/1, 2170/1;
k. o. Bistrica, parc. št.: 1879/15, 1879/16;
– Steber SM 133–NE:
k. o. Bistrica, parc. št.: 1871, 1872, 1875/1;
– Steber SM 134–ZE:
k. o. Bistrica, parc. št.: 1937/1, 1937/2;
– Steber SM 135–NE:
k. o. Bistrica, parc. št.: 2068/1;
10. Občina Sevnica:
– Steber SM 136–NE:
k. o. Bistrica, parc. št.: 2068/4;
k. o. Pijavice, parc. št.: 1342/18, 1342/19, 1604;
– Steber SM 137–NE:
k. o. Pijavice, parc. št.: 1334, 1337, 1339, 1340, 1605;
– Steber SM 138*–NE:
k. o. Pijavice, parc. št.: 1232, 1235, 1236/1, 1238, 1250, 1306, 1307, 1308, 1606;
– Steber SM 139*–NE:
k. o. Pijavice, parc. št.: 1079/1, 1079/2, 1088/1, 1088/2, 1088/3, 1088/4, 1123/1, 1123/2, 1124, 1127, 1610;
– Steber SM 140*–ZE:
k. o. Pijavice, parc. št.: 566, 567/1, 567/2, 570, 573, 576, 578, 1614;
– Steber SM 141–ZE:
k. o. Pijavice, parc. št.: 204, 205, 208, 299/1, 299/2, 1616;
– Steber SM 142*–NE:
k. o. Pijavice, parc. št.: 244, 245, 247, 248;
– Steber SM 143–NE:
k. o. Pijavice, parc. št.: 426/7, 426/8, 426/60;
– Steber SM 144*–ZE:
k. o. Pijavice, parc. št.: 427/1;
– Steber SM 145*–ZE:
k. o. Tržišče, parc. št.: 287/2, 287/3, 403/1, 403/2, 2780;
– Steber SM 146**–ZE:
k. o. Tržišče, parc. št.: 399/1, 399/2;
– Steber SM 146A*–NE:
k. o. Tržišče, parc. št.: 609, 610;
– Steber SM 147–ZE:
k. o. Tržišče, parc. št.: 1341, 1352, 1358/3, 1359, 1377;
– Steber SM 148–ZE:
k. o. Tržišče, parc. št.: 1300, 1310, 1313, 1315/1;
– Steber SM 149–NE:
k. o. Tržišče, parc. št.: 1209, 1215, 1216, 1219, 1221, 1298/1, 1298/2, 2746, 2760;
– Steber SM 150–NE:
k. o. Tržišče, parc. št.: 785/2, 785/4, 785/6;
– Steber SM 151–NE:
k. o. Tržišče, parc. št.: 797/8, 797/11;
– Steber SM 152–NE:
k. o. Tržišče, parc. št.: 797/19, 819, 824;
– Steber SM 153*–NE:
k. o. Tržišče, parc. št.: 797/24;
– Steber SM 153A–NE:
k. o. Tržišče, parc. št.: 797/29, 797/30, 797/31, 797/32, 797/33, 799/1, 2758, 2760;
– Steber SM 154*–ZE:
k. o. Tržišče, parc. št.: 798, 799/1, 799/5, 1025, 1026, 1027, 1029, 1031, 1043, 2755/1;
– Steber SM 155*–ZE:
k. o. Tržišče, parc. št.: 992, 998/1, 999;
– Steber SM 156–ZE:
k. o. Krsinji Vrh, parc. št.: 68/4, 163, 174/1, 177, 179, 180, 1956/1;
– Steber SM 157–NE:
k. o. Krsinji Vrh, parc. št.: 52, 53;
– Steber SM 158–NE:
k. o. Krsinji Vrh, parc. št.: 407/1, 407/2;
11. Občina Škocjan:
– Steber SM 159–NE:
k. o. Zagrad, parc. št.: 804/1;
12. Občina Sevnica:
– Steber SM 160–NE:
k. o. Telče, parc. št.: 554, 559, 560, 575/2;
– Steber SM 161–ZE:
k. o. Telče, parc. št.: 622, 624, 629;
– Steber SM 162–NE:
k. o. Telče, parc. št.: 637/2;
– Steber SM 163–ZE:
k. o. Telče, parc. št.: 641, 642/1;
– Steber SM 164*–ZE:
k. o. Telče, parc. št.: 859/1;
– Steber SM 165*–NE:
k. o. Telče, parc. št.: 836, 1009, 1010/2, 1010/3, 2803, 2804;
– Steber SM 166*–NE:
k. o. Telče, parc. št.: 843, 845, 1013, 1017/3;
13. Občina Škocjan:
– Steber SM 166A*–ZE:
k. o. Dole, parc. št.: 2250/1, 2250/2, 2250/3, 2251/1, 2251/2, 2253/1, 2254/1, 2254/2, 2292, 2293, 3126;
– Steber SM 167**–ZE:
k. o. Dole, parc. št.: 2266, 2267, 2268, 2273, 2276, 2308, 3127, 3194;
– Steber SM 168*–ZE:
k. o. Dole, parc. št.: 2355, 2357/1, 2360/1, 2360/3, 3134;
– Steber SM 169*–NE:
k. o. Dole, parc. št.: 2482;
– Steber SM 170*–NE:
k. o. Dole, parc. št.: 2899, 2904, 2907/1, 2911, 2914, 2917;
– Steber SM 171*–NE:
k. o. Dole, parc. št.: 2892, 2893, 2895, 2896, 2904, 2907/1, 2907/2;
– Steber SM 172*–NE:
k. o. Bučka, parc. št.: 929/19;
– Steber SM 173–ZE:
k. o. Bučka, parc. št.: 929/32, 929/33, 929/74, 929/94, 929/95;
– Steber SM 174–NE:
k. o. Bučka, parc. št.: 929/63, 929/69, 3441/5;
– Steber SM 175*–NE:
k. o. Bučka, parc. št.: 991/1, 991/2, 993/1, 993/2, 994, 1009/7, 1009/14;
– Steber SM 176–NE:
k. o. Bučka, parc. št.: 1010/14, 1023/3, 1083/5, 1083/6, 3426;
– Steber SM 177–ZE:
k. o. Bučka, parc. št.: *392/2, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148/1, 1148/2, 1150, 1152, 1888, 3415/1;
– Steber SM 178–NE:
k. o. Bučka, parc. št.: 1888, 1890/1, 2117, 2118, 2119, 3419;
– Steber SM 179*–ZE:
k. o. Bučka, parc. št.: 2110, 2111/2, 2112, 2114, 2115, 2120, 2121, 2122;
– Steber SM 180*–NE:
k. o. Bučka, parc. št.: 2127/37, 2127/38, 2127/39, 2127/40;
– Steber SM 181–ZE:
k. o. Bučka, parc. št.: 2127/12, 2127/16, 2127/17, 3412;
– Steber SM 183–ZE
Občina Sevnica k. o. Bučka, parc. št.: 2136/10, 2136/11, 2136/15, 2136/16, 2137/8, 2137/16;
Občina Škocjan – k. o. Bučka, parc. št.: 2137/15, 2137/24;
14. Občina Krško:
– Steber SM 184–NE:
k. o. Površje, parc. št.: 119, 120;
– Steber SM 185–NE:
k. o. Raka, parc. št.: 1956/2, 1956/3, 1956/8;
– Steber SM 186–NE:
k. o. Raka, parc. št.: 1989/3, 1989/5, 1989/11, 1989/13, 1955/1, 4364/1;
– Steber SM 187–NE:
k. o. Raka, parc. št.: 1602/7, 1603/11, 2013, 2014, 2015, 2015, 2016/1, 2016/2, 2017/1, 2017/3, 2057/2, 4336/1, 4336/5;
– Steber SM 188–ZE:
k. o. Raka, parc. št.: 1044/1, 1044/2, 1045/2, 1045/4, 1047/19;
– Steber SM 189–NE:
k. o. Raka, parc. št.: 1047/6, 1047/8, 1047/10, 1047/11, 1047/18, 1047/19, 1047/20, 1047/24;
– Steber SM 190–NE:
k. o. Raka, parc. št.: 4373, 4385/1, 4401, 4402, 4403;
– Steber SM 191–NE:
k. o. Raka, parc. št.: 1056/1;
– Steber SM 192–NE:
k. o. Raka, parc. št.: 4422/1, 4425/1, 4425/2, 4373;
– Steber SM 193–NE:
k. o. Raka, parc. št.: 489/7, 489/8, 489/13, 489/14, 4447/1, 4448;
– Steber SM 194–NE:
k. o. Ravno, parc. št.: 385/57, 385/61, 385/62, 385/63;
– Steber SM 195*–NE:
k. o. Ravno, parc. št.: 384/33, 384/34, 384/37, 384/42, 384/48, 385/57, 385/58, 3384/2;
– Steber SM 196–ZE:
k. o. Senuše, parc. št.: 267, 268, 307/1, 308/1, 308/2, 309, 310, 311, 312, 2183;
– Steber SM 197–NE:
k. o. Senuše, parc. št.: 329, 330/1, 330/2, 332, 333, 334, 335, 336/1, 336/2, 338, 339, 349, 2183;
– Steber SM 198–ZE:
k. o. Senuše, parc. št.: 368, 372, 373;
– Steber SM 199–NE:
k. o. Senuše, parc. št.: 404, 1017/90, 1017/91;
– Steber SM 200–NE:
k. o. Senuše, parc. št.: 1017/85, 1017/86, 1017/125, 2200/4;
– Steber SM 201–NE:
k. o. Senuše, parc. št.: 1465, 1469, 1489;
– Steber SM 202–NE:
k. o. Senuše, parc. št.: 1471/3, 1546/10, 1546/11, 1546/12, 1546/134;
– Steber SM 203–NE:
k. o. Leskovec, parc. št.: 530/10, 530/11, 530/12, 530/13, 530/14, 530/15;
– Steber SM 204–NE:
k. o. Senuše, parc. št.: 2121/1;
k. o. Leskovec, parc. št.: 530/1
– Steber SM 205–NE:
k. o. Leskovec, parc. št.: 529/3, 530/93;
– Steber SM 206–ZE:
k. o. Leskovec, parc. št.: 5/4, 5/5, 5/6;
– Steber SM 207–ZE:
k. o. Leskovec, parc. št.: 5/53, 487/1, 490, 494, 495, 498;
– Steber SM 208–ZE:
k. o. Leskovec, parc. št.: 469/1, 469/2, 472/4, 472/5, 472/6, 477, 478;
– Steber SM 209–ZE:
k. o. Leskovec, parc. št.: 45/1, 47;
– Steber SM 210–ZE:
k. o. Leskovec, parc. št.: 47, 49, 50, 59/1, 1242/1;
– Steber SM 211–NE:
k. o. Leskovec, parc. št.: 206/1, 206/2, 207, 208, 209/1, 209/2, 210, 211;
– Steber SM 212–NE:
k. o. Leskovec, parc. št.: 177/2, 178, 179, 192, 193;
– Steber SM 213–NE:
k. o. Leskovec, parc. št.: 150, 151, 152, 153/1, 153/2, 154, 155;
– Steber SM 214–NE:
k. o. Leskovec, parc. št.: 816/1, 817/1, 818/1, 819;
– Steber SM 215–NE:
k. o. Leskovec, parc. št.: 1075/7, 1075/11, 1075/12;
– Steber SM 216–NE:
k. o. Leskovec, parc. št.: 1011/1, 1039/1, 1044/1, 1045/9, 1045/10, 1047, 1048, 1247;
– Steber SM 217–ZE:
k. o. Leskovec, parc. št.: 1039/1, 1079/8, 1247;
– Steber SM 218–NE:
k. o. Leskovec, parc. št.: 1023, 1082/23, 1083/1;
– Steber SM 219–NE:
k. o. Leskovec, parc. št.: 1204/72;
– Steber SM 220–NE:
k. o. Leskovec, parc. št.: 1204/72;
– Steber SM 221–NE:
k. o. Leskovec, parc. št.: 1197/13, 1197/263, 1204/17, 1204/170;
– Steber SM 222–ZE:
k. o. Leskovec, parc. št.: 1204/17, 1205/99;
– Steber SM 223–ZE:
k. o. Leskovec, parc. št.: 1204/17;
– Steber SM 224*–ZE:
k. o. Leskovec, parc. št.: 1204/17;
c) območje dostopnih poti do stebrov v zaporedju od 1 do 227:
1. Občina Dol pri Ljubljani:
– Do stebra na SM 1– ZE:
k. o. Beričevo, parc. št.: 551, 552, 553, 554, 555, 587/1, 529, 530, 531, 532/1, 532/2, 533, 534, 535, 536, 537, 538/1, 539/1, 586/2, 685/2, 683, 528/1, 586/1;
– Do stebra na SM 2–NE:
k. o. Beričevo, parc. št.: 617/53, 663, 659, 617/51, 617/50, 656, 617/49, 617/48, 540/1, 538/2, 615/1, 539/2, 538/1, 539/1, 586/1, 586/2;
– Do stebra na SM 3–NE:
k. o. Beričevo, parc. št.: 646/1, 684;
– Do stebra na SM 4–ZE:
k. o. Dol, parc. št.: 922, 923/9, 593, 592/5;
– Do stebra na SM 5–NE:
k. o. Dol, parc. št.: 900/1, 595, 617/63, 617/61, 617/62, 596, 884, 923/10, 883/2, 605/2, 606;
– Do stebra na SM 6–NE:
k. o. Dol, parc. št.: 649/1, 646/2;
– Do stebra na SM 7–ZE:
k. o. Dol, parc. št.: 649/1, 646/2, 646/1, 839;
– Do stebra na SM 8–NE:
k. o. Dol, parc. št.: 807, 810, 811/1, 676, 680/2, 679, 678, 677, 918;
– Do stebra na SM 9–ZE:
k. o. Dol, parc. št.: 784/4, 784/3, 784/2, 784/1, 786/1, 932, 783/6, 783/7, 783/8, 783/9, 783/10, 783/11, 783/12, 783/16, 932, 768/8;
2. Mestna Občina Ljubljana:
– Do stebra na SM 10–ZE:
k. o. Kašelj, parc. št.: 3100, 3101, 3094, 3099, 3098;
– Do stebra na SM 11–NE:
k. o. Kašelj, parc. št.: 3095, 3105/1, 3107, 3104/1, 3105/1, 3102, 3099;
k. o. Volavlje, parc. št.: 3543/1;
– Do stebra na SM 12–NE:
k. o. Volavlje, parc. št.: 3531, 3590/1, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540/1, 3540/2, 3540/3, 3541;
– Do stebrov na SM 13–NE, SM 14–NE, SM 15–NE, SM 16–NE, SM 17–NE:
k. o. Volavlje, parc. št.: 3593, 3506, 3505, 3504, 3500/6, 3500/7, 3500/8, 3500/9, 3594, 3595/1, 3595/2, 3596, 3503, 3313, 3314, 3796, 3502, 3501, 3315, 3331, 3333, 3334, 3329, 3335, 3336/1, 3336/4, 3801, 3802;
– Do stebra na SM 18–ZE:
k. o. Volavlje, parc. št.: 3319, 3334, 3320, 3318, 3261, 3800, 3322, 3321, 3323, 3356, 3802;
– Do stebra na SM 19*–NE:
k. o. Volavlje, parc. št.: 3334, 3800, 3261, 3260, 3262, 3264, 3269;
– Do stebra na SM 20–NE:
k. o. Volavlje, parc. št.: 3002, 3001, 3009, 3810, 3016, 3004;
– Do stebra na SM 21–NE:
k. o. Volavlje, parc. št.: 2999, 3001, 2969, 3005, 3009, 2966, 2968, 2967, 3008, 3016;
– Do stebra na SM 22*–NE:
k. o. Volavlje, parc. št.: 2504, 3016, 2506, 2978, 2979, 2992, 2977;
– Do stebra na SM 23–NE:
k. o. Volavlje, parc. št.: 2510, 2532, 3825;
– Do stebra na SM 24–NE:
k. o. Volavlje, parc. št.: 2539, 2538/3, 2585/2, 2585/3, 3819/7;
– Do stebra na SM 25*–ZE:
k. o. Volavlje, parc. št.: 2619, 2628/1, 2602, 3828, 2618, 2600;
– Do stebra na SM 26–ZE:
Iz obstoječe javne ceste, parc. št. 3834/8, k. o. Volavlje;
– Do stebra na SM 27–NE:
Iz obstoječe javne ceste, parc. št. 3868/1, k. o. Volavlje;
– Do stebrov na SM 28–NE, SM 29–NE, SM 30–ZE:
k. o. Volavlje, parc. št.: 846/2, 846/1, 845/2, 845/1, 847, 848, 849, 843, 841/1, 837, 835, 831, 833, 834, 852, 851, 850, 854, 853, 813, 811;
– Do stebra na SM 31–NE:
k. o. Volavlje, parc. št.: 611/2, 611/3, 617, 618, 619, 625, 626/1;
– Do stebra na SM 32–NE:
k. o. Volavlje, parc. št.: 607, 606/1, 604, 603;
– Do stebra na SM 33–NE:
k. o. Volavlje, parc. št.: 601/2, 601/1, 602, 604, 603, 597/2, 597/3;
– Do stebra na SM 34–NE:
k. o. Volavlje, parc. št.: 551, 554, 1852, 3906;
k. o. Račice, parc. št, 1853/1;
– Do stebra na SM 35–NE:
k. o. Volavlje, parc. št.: 544, 1852, 3906;
k. o. Račice, parc.št. 1853/1;
3. Občina Šmartno pri Litiji:
– Do stebra na SM 36– ZE
k. o. Račice, parc. št.: 1672/1, 1669/4, 1669/1, 1673, 1675, 1677, 3871, 1620, 1669/3;
– Do stebra na SM 37–NE:
k. o. Račice, parc. št.: 1676;
– Do stebra na SM 38–ZE:
Iz obstoječe javne ceste, parc. št.: 3874 k. o. Račice
– Do stebra na SM 39–NE:
k. o. Račice, parc. št.: 1750/1, 1735/1, 1731/1, 1736, 1737/1, 1744/1, 3872;
– Do stebra na SM 40–NE:
k. o. Račice, parc. št.: 1747, 1744/1, 1742, 1743, 1739, 1741, 3872, 1737/1, 1750/1, 1753/1, 1751, 1752;
– Do stebra na SM 41–NE:
k. o. Štanga, parc. št.: 1023, 1806/1;
– Do stebra na SM 42–ZE:
k. o. Štanga, parc. št.: 1018/1, 684, 687;
– Do stebrov na SM 43–NE, SM 44–NE, SM 45–ZE:
k. o. Štanga, parc. št.: 1342/1, 1333, 1334, 1336, 1342/1, 1337, 1338, 1330, 1329, 1328, 1294, 1295;
– Do stebra na SM 46–NE:
k. o. Štanga, parc. št.: 1342/1, 1341, 1340, 1330, 1354, 1357, 1818;
– Do stebra na SM 47–ZE:
k. o. Štanga, parc. št.: 1684, 1685;
– Do stebra na SM 48–NE:
k. o. Štanga, parc. št.: 1674, 1681/1, 1678, 1685, 1819;
– Do stebra na SM 49–ZE:
k. o. Štanga, parc. št.: 1732, 1733, 1723, 1681/1;
– Do stebra na SM 50–NE:
k. o. Vintarjevec, parc. št.: 360, 361;
– Do stebra na SM 51–ZE:
k. o. Vintarjevec, parc. št.: 335, 359, 238, 1967, 337, 358;
– Do stebra na SM 52–NE:
k. o. Vintarjevec, parc. št.: 348, 1967, 347, 346/1, 246/2, 343/1, 342, 402, 339, 403, 338, 61/1;
– Do stebra na SM 53–ZE:
k. o. Vintarjevec, parc. št.: 61/1;
– Do stebra na SM 54–ZE:
k. o. Vintarjevec, parc. št.: 463, 1947, 462, 441, 460, 1981, 1949, 442, 443, 477/1, 1947, 444/2;
– Do stebra na SM 55–ZE:
k. o. Vintarjevec, parc. št.: 456, 455, 452, 636/1, 1844, 1921;
– Do stebra na SM 56–ZE:
k. o. Vintarjevec, parc. št.: 636/1, 1833, 1834/1, 1834/2, 1832, 1835/1, 1835/3;
– Do stebra na SM 57–ZE:
k. o. Vintarjevec, parc. št.: 637, 1944, 636/1, 672, 638/2, 645, 646, 671, 669;
– Do stebra na SM 58–ZE:
k. o. Vintarjevec, parc. št.: 680/1, 676, 681, 675, 723, 674, 672;
– Do stebra na SM 59–NE:
k. o. Vintarjevec, parc. št.: 672, 723;
– Do stebra na SM 60–NE:
k. o. Vintarjevec, parc. št.: 712, 716, 743, 717, 722, 742, 729, 728, 727, 726, 725, 724, 723;
– Do stebra na SM 61–NE:
k. o. Vintarjevec, parc. št.: 1154/1, 1235, 1236, 1239/1, 1230, 1226/1, 1238/2, 1222/2, 1933/1;
– Do stebra na SM 62–NE:
k. o. Vintarjevec, parc. št.: 1940/1, 1180, 1222/1, 1226/1, 1177/2, 1177/1, 1178, 1273/1, 1940/1, 1199, 1993, 1185, 1182, 1186, 1168, 1169, 1186, 1184, 1183, 1174, 1175, 1228, 1235;
– Do stebra na SM 63–NE:
k. o. Vintarjevec, parc. št.: 1186, 1182;
– Do stebra na SM 64–ZE:
k. o. Vintarjevec, parc. št.: 1197/1;
k. o. Liberga, parc. št.: 1910/1;
– Do stebra na SM 65*–ZE:
k. o. Vintarjevec, parc. št.: 1984, 1197/4, 1197/2;
– Do stebra na SM 66*–NE:
k. o. Vintarjevec, parc. št.: 1327, 1211/2, 1206, 1215, 1984;
– Do stebra na SM 67**–NE:
k. o. Vintarjevec, parc. št.: 1351, 1934/1;
– Do stebra na SM 68–ZE:
k. o. Vintarjevec, parc. št.: 1370/1, 1364, 1363;
– Do stebra na SM 69–NE:
k. o. Vintarjevec, parc. št.: 1418, 1424, 1937, 1425;
k. o. Ježni Vrh, parc. št.: 147, 148, 149, 116, 832/2;
– Do stebra na SM 70–NE:
k. o. Ježni Vrh, parc. št.: 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145/1, 118, 833;
– Do stebra na SM 71–NE:
k. o. Ježni Vrh, parc. št.: 130, 836;
– Do stebra na SM 72–NE:
k. o. Ježni Vrh, parc. št.: 219/1, 218, 249, 216, 217;
– Do stebra na SM 73–NE:
k. o. Ježni Vrh, parc. št.: 227/8, 391/3, 220/2, 391/1, 227/8, 227/16, 227/3, 230, 227/2, 229, 310, 309/1, 309/3, 308, 227/10, 839, 840;
– Do stebra na SM 74–ZE:
k. o. Ježni Vrh, parc. št.: 391/3, 388/1, 388/2, 391/1;
– Do stebra na SM 75–ZE:
k. o. Ježni Vrh, parc. št.: 227/5, 227/6, 224/2, 442/7, 442/6, 391/5, 442/5, 442/4, 442/2, 442/1, 391/8, 442/3, 441/3, 446, 840, 447, 448, 441/2, 565;
– Do stebra na SM 76–NE:
k. o. Ježni Vrh, parc. št.: 548/2, 551/1, 558/1, 558/2;
– Do stebra na SM 77–ZE:
k. o. Ježni Vrh, parc. št.: 546/1, 546/2, 824;
– Do stebra na SM 78*–ZE:
k. o. Ježni Vrh, parc. št.: 625, 624, 626, 627, 620/2, 626/1, 619;
– Do stebra na SM 79*–NE:
k. o. Poljane, parc. št.: 159, 1213, 173/1, 171/1, 160, 170, 161, 169/1, 162, 163, 164/2, 164/1, 165/1, 165/2;
– Do stebra na SM 80*–NE:
k. o. Poljane, parc. št.: 153, 152/2, 152/1, 1209;
4. Občina Litija:
– Do stebra na SM 81–ZE:
k. o. Moravče, parc. št.: 1348;
– Do stebra na SM 82–NE:
k. o. Moravče, parc. št.: 1349/3;
– Do stebra na SM 83*–NE:
k. o. Moravče, parc. št.: 1340, 1341, 1342, 1352/1, 2559, 1352/2, 1352/4, 1352/3, 2557, 1351/1;
– Do stebra na SM 84–NE:
Dovoz iz javne poti;
– Do stebra na SM 85–NE:
k. o. Moravče, parc. št.: 1354/21, 1354/3, 1354/14, 1354/5, 1354/6, 1354/4;
– Do stebra na SM 86–NE:
k. o. Moravče, parc. št.: 1113/1, 1114/1, 1144, 1117, 1118, 2567, 1143, 1119, 1149, 1156/2, 1154/1, 1156/1, 1158, 1160, 1167, 1171/1, 1172/4, 1172/1, 1174, 1179/2, 1137, 1142, 1141, 1150, 1153, 1161/3, 1161/2, 1166, 1165, 1175, 1176, 1177, 1178, 1197, 1196, 1195, 1194, 2566, 2556, 1354/6, 1354/7, 1354/9, 1147/1;
– Do stebra na SM 87–NE:
k. o. Moravče, parc. št.: 1128/1, 1128/2, 1127/2, 1102/1, 1102/5, 2567, 1128/2, 1127/1, 1125, 1130, 1135, 1354/11, 2565, 1093/17;
– Do stebra na SM 88–ZE:
k. o. Moravče, parc. št.: 1093/5, 1093/6, 1093/13, 1093/4, 1093/3, 1093/10, 1093/2, 1093/14, 1093/1;
– Do stebra na SM 89–NE:
k. o. Moravče, parc. št.: 1093/3, 1093/2, 1093/14, 1093/15, 1093/1;
– Do stebra na SM 90–NE:
k. o. Moravče, parc. št.: 195/4, 195/5, 2605, 195/4, 199, 201, 200, 197;
– Do stebra na SM 91–NE:
k. o. Moravče, parc. št. 2492/1, 238/1, 234/4, 2571, 236, 234/3, 235, 2580, 2572, 241, 226, 247, 246, 249/1, 195/18, 2595, 2600, 195/19, 195/27, 195/24, 2602, 195/26, 195/32, 195/33, 195/34, 2603, 195/35;
– Do stebra na SM 92–NE:
k. o. Moravče, parc. št.: 195/35, 194/1, 195/36;
– Do stebra na SM 93–ZE:
k. o. Okrog, parc. št.: 1416, 1016/1, 1030/5, 1011, 1014, 1025/3, 1025/2, 1013/1, 1022/2, 1021, 1022/1, 1013/2, 1020, 1013/1;
– Do stebra na SM 94–ZE:
k. o. Okrog, parc. št.: 1419/1, 1420, 1067/1, 1070, 1071, 1072, 1073, 1065, 1064, 1420, 1074, 1042/2, 1044/1, 1042/1, 1013/1, 1040/1, 1040/2, 1040/3, 1040/4, 1040/5, 1040/8, 1040/9, 1040/11, 1040/12, 1043/10, 1043/9, 1043/8, 1043/7, 1043/6, 1043/5, 1043/4, 1043/3, 1043/1, 1036/1, 1413, 1414, 1069/1, 1069/2, 1069/4, 1068/5, 1068/4, 1068/3, 1068/2, 1067/3, 1067/1, 1067/2, 1167, 1169, 1168, 1170, 1163/1, 1163/3, 1164;
k. o. Vodice, parc. št. 1831, 1069/2, 1069/4, 1830, 1071;
– Do stebra na SM 95–NE:
k. o. Vodice, parc. št.: 1069/2, 1069/4;
k. o. Okrog, parc. št. 1043/1;
– Do stebra na SM 96–NE:
k. o. Tihaboj, parc. št.: 421/12, 817/4;
– Do stebra na SM 97–NE:
k. o. Tihaboj, parc. št.: 421/23, 421/24, 421/25, 421/26, 421/27, 421/28, 421/29, 421/30, 828, 415, 414, 413, 403, 402, 399, 398, 395/2, 395/1, 394, 393, 392, 391, 389, 387, 385, 384/2, 380, 379/1, 378, 372/1, 371/1;
– Do stebra na SM 98–ZE:
k. o. Tihaboj, parc. št.: 445/2, 446, 447, 450, 451, 452/1, 454, 462, 463/2, 463/1;
– Do stebra na SM 99–NE:
k. o. Tihaboj, parc. št.: 522/8, 522/4, 522/7, 522/9, 522/13, 522/12, 522/16, 522/20, 522/50, 522/23, 522/26, 522/22, 832;
– Do stebra na SM 100*–NE:
k. o. Pečice, parc. št.: 1775, 1742, 375/4, 350, 353/2;
– Do stebra na SM 101–ZE:
k. o. Pečice, parc. št.: 350, 270, 268, 267, 266/1;
– Do stebra na SM 102–NE:
k. o. Pečice, parc. št.: 266/1, 265, 273, 1748, 262, 263;
– Do stebra na SM 103–NE:
Občina Litija, k. o. Pečice, parc. št.: 266/1, 265, 273, 1748, 319, 318, 274, 275, 276, 296, 293, 294, 290, 287, 286/2, 286/1, 285, 276, 277, 278, 279, 280/1, 280/2, 280/3, 282, 259;
Občina Trebnje, k. o. Novo Zabukovje, parc. št. 780/1, 781/1, 367/4, 368/2, 368/3, 369, 370/1, 370/3;
5. Občina Trebnje:
– Do stebra na SM 104–ZE:
k. o. Novo Zabukovje, parc. št.: 786, 783, 787, 789, 361/8, 362/8, 342, 357/1, 335, 334/2, 337, 338, 334/1, 333/2, 333/1, 330, 332/1, 332/2, 307/3, 309, 328/2, 310/2, 310/1, 798;
– Do stebra na SM 105*–NE:
k. o. Straža, parc. št.: 314, 2640, 318/5, 320/2, 321/1, 309/4, 313, 312/2, 312/1, 2646;
– Do stebra na SM 106*–ZE:
k. o. Straža, parc. št.: 376/2, 2647, 318/5, 318/2, 318/3, 320/2;
– Do stebra na SM 106A–NE:
k. o. Straža, parc. št.: 318/2, 318/3, 317/2, 376/2, 2648, 375/2;
– Do stebra na SM 107–NE:
k. o. Straža, parc. št.: 375/2, 375/1, 377/1, 378/1, 378/2, 379/1, 379/2, 2647;
– Do stebra na SM 108–NE:
k. o. Šentrupert, parc. št.: 3920, 3921, 3924, 3923, 3926, 3927, 2928, 3929/1, 3929/2, 3936, 3939, 3942, 3945, 3948/1, 3951, 3957/1, 3962/1, 3964, 3969/8;
– Do stebra na SM 109–NE:
k. o. Prelesje, parc. št.: 1298, 1300/1, 1300/2, 1302/3, 1302/45, 2084, 1302/2, 1302/42, 1302/1, 1302/48, 1300/7, 1300/8;
– Do stebra na SM 110–NE:
k. o. Prelesje, parc. št.: 1302/2, 2084, 1302/46, 1302/45, 1302/44, 1302/43, 1302/42, 1302/41, 1302/40, 1302/39, 1302/36, 1302/38, 1302/34, 1302/32, 1302/30, 1302/28;
– Do stebra na SM 111–NE:
k. o. Prelesje, parc. št.: 1305/3, 1303, 2085, 1302/10, 1302/9, 1302/8, 1305/2, 1304/1, 1304/2, 1398, 1253/1, 2084;
– Do stebra na SM 112*–NE
k. o. Šentrupert, parc. št.: 3136/2, 3133, 3136/1, 3970/2;
– Do stebra na SM 113–NE
k. o. Šentrupert, parc. št.: 3012/1;
– Do stebra na SM 114–ZE
k. o. Šentrupert, parc. št.: 2968/2, 3975/6, 3012/1, 3010;
– Do stebra na SM 115–NE
k. o. Šentrupert, parc. št.: 3975/6, 3010, 2968/1, 3012/5, 2966/2, 3012/3, 2967/3;
– Do stebra na SM 116–NE
k. o. Šentrupert, parc. št.: 2967/3, 2966/2, 3975/6;
– Do stebra na SM 117–ZE
k. o. Šentrupert, parc. št.: 3975/6, 2966/2;
k. o. Prelesje, parc. št.: 2039, 2040, 2062;
– Do stebra na SM 118–ZE
k. o. Prelesje, parc. št.: 1639, 1640/1, 2023/2, 2023/1, 2010, 2022, 2019, 2018, 2014/3, 2014/2, 2014/1, *139;
– Do stebra na SM 119–NE
k. o. Prelesje, parc. št.: 2026/1, 2075;
k. o. Cirnik, parc. št.: 1754/1, 1756/1, 1756/2;
6. Občina Sevnica:
– Do stebra na SM 120–NE:
k. o. Cirnik, parc. št.: 2183;
– Do stebra na SM 121–NE:
k. o. Cirnik, parc. št.: 1350, 1354/1, 1355, 1758/2, 2183, 1759/2, 1762, 1774;
– Do stebra na SM 122–NE:
k. o. Cirnik, parc. št.: 2183, 1347, 1359/2, 1364, 1318, 1344, 1345, *195, *68, *67;
– Do stebra na SM 123*–ZE:
k. o. Cirnik, parc. št.: 1275, 1273, 1271, 1299/1, 1301, 1263, 1258/3, 2183;
7. Občina Trebnje:
– Do stebra na SM 124–ZE:
k. o. Šentrupert, parc. št.: 2662, 2691, 2688/3, 2687, 2688/1, 2696, 2716, 2720, 2685, 2686, 2682, 2683, 3978/4;
– Do stebra na SM 125–NE:
k. o. Šentrupert, parc. št.: 2680, 2681, 2716, 2682;
– Do stebra na SM 126–NE:
k. o. Šentrupert, parc. št.: 1655/5, 2679;
Občina Sevnica: k. o. Cirnik, parc. št. 870, 869, 867;
– Do stebra na SM 127–NE:
k. o. Šentrupert, parc. št.: 1545, 1509, 1532, 1533, 1510;
– Do stebra na SM 128–NE:
k. o. Šentrupert, parc. št.: 1533, 1510, 1513, 1514, 1420, 1484/4, 1483, 1519;
– Do stebra na SM 129–NE:
k. o. Šentrupert, parc. št.: 1519, 1516, 1520, 1514;
Občina Sevnica: k. o. Cirnik, parc. št.: 2192/1, 315/1, 315/5, 316, 311/1, 311/2, 2179/2, 318/1, 2192/1, 321/2, 321/1, 2168, 323, 324;
8. Občina Trebnje in Občina Sevnica:
– Do stebra na SM 130–NE:
k. o. Cirnik, parc. št.: 152, 151, 2169, 190/1, 178/1, 2170/2;
9. Občina Trebnje:
– Do stebra na SM 131–ZE:
k. o. Cirnik, parc. št.: 186, 156, 150, 2167, 152, 151, 2169;
– Do stebra na SM 132–ZE:
k. o. Cirnik, parc. št.: 170/1;
– Do stebra na SM 133–NE:
k. o. Bistrica, parc. št.: 1871, 1875/1, 1872, 1856, 1859/1, 1857, 1859/2, 1869/13, 1869/14, 1869/15, 1869/16, 1869/17, 1869/18, 1869/19, 1869/20, 1869/28, 1873, 1864/2, 1861/2, 1918/2, 1864/1, 1863, 1839/3, 2061/1, 1874;
– Do stebra na SM 134–ZE:
k. o. Bistrica, parc. št.: 1937/1, 1937/2, 1935, 1934, 1937/31, 1938/3, 1819, 1816, 1815/2, 1807/1, 1796/1, 2061/1;
– Do stebra na SM 135–NE:
k. o. Bistrica, parc. št.: 2068/1, 2076/2, 2076/1, 2079/1, 2079/2, 2298/2, 2072;
10. Občina Sevnica:
– Do stebra na SM 136–NE:
k. o. Pijavice, parc. št.: 1604, 1396/9, 1363/1, 1396/3, 1396/4, 1396/5, 1396/6, 1363/2, 1365, 1342/19;
k. o. Bistrica, parc. št.: 2068/4;
– Do stebra na SM 137–NE:
k. o. Pijavice, parc. št.: 1339, 1334, 1340, 1292, 1295/1, 1296, 1345, 1347, 1330/1, 1321, 1320, 1316, 1605, 1606, 1622, 1330/2, 1314, 1312;
– Do stebra na SM 138*–NE:
k. o. Pijavice, parc. št.: 1606, 1232, 1235, 1236/1;
– Do stebra na SM 139*–NE:
k. o. Pijavice, parc. št.: 1088/1, 1079/1, 1610;
– Do stebra na SM 140*–ZE:
k. o. Pijavice, parc. št.: 573, 576, 1614;
– Do stebra na SM 141–ZE:
k. o. Pijavice, parc. št.: 299/1, 1616;
– Do stebra na SM 142*–NE:
k. o. Pijavice, parc. št.: 247, 248, 198, 185/1, 2784;
– Do stebra na SM 143–NE:
k. o. Pijavice, parc. št.: 2784, 426/3, 426/57, 426/58, 426/59, 426/60, 426/8, 196/2, 1616;
– Do stebra na SM 144*–ZE:
k. o. Pijavice, parc. št.: 194, 193/2, 1616, 427/1, 426/12, 426/11, 426/8, 196/2;
– Do stebra na SM 145*–ZE:
k. o. Tržišče, parc. št.: 399/1, 403/1, 403/2, 287/2, 287/3, 2780, 287/4;
– Do stebra na SM 146*–ZE:
k. o. Tržišče, parc. št.: 399/1, 287/4, 399/2;
– Do stebra na SM 146A–ZE:
k. o. Tržišče, parc. št.: 399/1, 401/9, 609;
– Do stebra na SM 147–ZE:
k. o. Tržišče, parc. št.: 1341, 1344, 1345, 1329, 1354, 1352, 2743/2, 1349/2, 1442/2, 2742;
– Do stebra na SM 148–ZE:
k. o. Tržišče, parc. št.: 1300, 1299, 1297;
– Do stebra na SM 149–NE:
k. o. Tržišče, parc. št.: 1216, 1221, 2746;
– Do stebra na SM 150–NE:
k. o. Tržišče, parc. št.: 785/4, 785/1, 784/27, 784/22, 285/2, *33/2, 785/3, 790, 784/32, 793/2, 793/1, 797/39, 797/34, 797/8, 797/11, 797/12, 797/13, 797/14, 797/17, 784/30, 2760;
– Do stebra na SM 151–NE:
k. o. Tržišče, parc. št.: 797/8, 797/11, 797/12, 797/13, 797/14, 797/17, 784/4, 837/1, 847, 843, 2760, 876, 863, 874, 906, 897, 902, 919/1, 919/2, *36, 925, *37, 2792;
– Do stebra na SM 152–NE:
k. o. Tržišče, parc. št.: 797/19, 797/20, 797/23, 797/24, 809, 808, 807, 2759;
– Do stebra na SM 153*–NE:
k. o. Tržišče, parc. št.: 797/24, 797/25, 808, 807, 936, 805, 925, *38, *40, 801, 2791, 941/2, 941/5, 941/13, 941/16, 2792;
– Do stebra na SM 153A–NE:
k. o. Tržišče, parc. št.: 799/1, 797/33, 797/32, 2758;
– Do stebra na SM 154*–ZE:
k. o. Tržišče, parc. št.: 1029, 1026, 1025, 2755/1;
– Do stebra na SM 155*–ZE:
k. o. Tržišče, parc. št.: 998/1;
k. o. Krsinji Vrh: 167, 182, 166, 174/1, 179;
– Do stebra na SM 156–ZE:
k. o. Krsinji Vrh: 179, 1956/1;
– Do stebra na SM 157–NE:
k. o. Krsinji Vrh, parc. št.: 52, 53, 103, 61, 62, 56, 1956/1;
– Do stebra na SM 158–NE:
k. o. Krsinji Vrh, parc. št.: 400/3, 401, 396, 402, 403, 404, 407/7, 407/2, 407/1;
11. Občina Škocjan:
– Do stebra na SM 159–NE:
k. o. Zagrad, parc. št.: 804/1, 2772, 869, 867, 866, 863, 862, 880/3, 883, 884, 892;
12. Občina Sevnica:
– Do stebra na SM 160–NE:
k. o. Telče, parc. št.: 559, 554;
– Do stebra na SM 161–ZE:
k. o. Telče, parc. št.: 624, 2856/2;
– Do stebra na SM 162–NE:
k. o. Telče, parc. št.: 637/2, 2856/2;
Občina Škocjan: k. o. Zagrad, parc. št. 804/1;
– Do stebra na SM 163–ZE:
k. o. Telče, parc. št.: 642/1, 642/2, 2856/2;
Občina Škocjan: k. o. Zagrad, parc. št. 804/1;
– Do stebra na SM 164*–ZE:
k. o. Telče, parc. št.: 859/1, 866, 2856/2;
– Do stebra na SM 165*–NE:
k. o. Telče, parc. št.: 1009, 1010/2, 836, 837/1, 838/2, 838/3, 837/2, 846, 844, 843, 841, 2810, 838/1, 2804, 2803;
– Do stebra na SM 166*–NE:
k. o. Telče, parc. št.: 846, 1010/2, 845, 844, 843, 1013, 2810;
13. Občina Škocjan:
– Do stebra na SM 166A*–ZE:
k. o. Dole, parc. št.: 2253/1, 2250/3, 2254/2, 3126;
– Do stebra na SM 167**–ZE:
k. o. Dole, parc. št.: 3127, 2267, 2273, 2276, 2279, 2282, 2285, 2261, 3128, 2254/1;
– Do stebra na SM 168*–ZE:
k. o. Dole, parc. št.: 2357/1, 2360/1, 2360/3, 3134, 2353, 3200, 2338, 2334, 3133, 2349, 2344, 2342, 2197, 3132, 2169, 3128, 2157, 2152/2, 2165, 2175, 2187, 2186/2, 2189, 2194/3, 2194/1, 3129, 3199;
– Do stebra na SM 169*–NE:
k. o. Dole, parc. št.: 2482, 2468/1, 2468/2, 2843, 2849;
– Do stebra na SM 170*–NE:
k. o. Dole, parc. št.: 2892, 2877, 2880/4, 2880/3, 2880/2, 2886, 2899, 2904, 2914, 2881, 2883/2, 2885, 3145;
– Do stebra na SM 171*–NE:
k. o. Dole, parc. št.: 2896, 2892, 2904, 3145, 2877, 1774, 1775, 1778, 2875, 1779, 1782, 1784, 1783, 1787, 1808, 1815, 1807/1, 1816, 1807/4, 1821, 1824, 3146, 1825, 3147, 1812/1, 1832, 1847, 1851/1, 3150, 1710, 1852, 1857/1, 1706, 1860, 1703, 1687, 1685, 1676, 1662, 1872, 1659/1, 3152, 1874/1, 1871/1, 1868/2, 1868/1, 1864/1, 1864/3, 1686/1, 1877, 1871/1;
– Do stebra na SM 172*–NE:
k. o. Dole, parc. št.: 1774, 2892, 1775, 3145;
k. o. Bučka, parc. št.: 929/65, 929/19, 3441/5, 929/19;
– Do stebra na SM 173–ZE:
k. o. Bučka, parc. št.: 929/19, 929/72, 929/21, 929/23, 929/73, 929/74, 929/94;
– Do stebra na SM 174–NE:
k. o. Bučka, parc. št.: 929/94, 929/32, 929/95, 3441/5, 929/69, 929/63;
– Do stebra na SM 175*–NE:
k. o. Bučka, parc. št.: 994, 993/1, 991/1;
– Do stebra na SM 176–NE:
k. o. Bučka, parc. št.: 994, 993/2, 1010/4, 1010/21, 1008/2, 1008/1, 1008/3, 1019/13, 1010/12, 1010/15, 1010/14, 1010/22, *525, 1020/1, 1023/3, 1024, 1083/6, 3433, 3426;
– Do stebra na SM 177–ZE dovoz z lokalne ceste:
k. o. Bučka, parc. št.: 3415/1;
– Do stebra na SM 178–NE:
k. o. Bučka, parc. št.: 3415/1, 1138, 1139/1, *154/2, 1890/1, 1888;
– Do stebra na SM 179*–ZE:
k. o. Bučka, parc. št.: 1888, 1890/1, 1887, 1886, 1885, 1883/1, 1883/2, 1880/1, 1879, 2120, 2121, 2122, 2123, 2125, *540, 2112, 3419, 2127/29, 2127/1, 3459, 2110;
– Do stebra na SM 180*–NE:
k. o. Bučka, parc. št.: 2313/3, 2313/4, 2317/2, 2317/1, 2317/2, *163, 2311/3, 2313/3, 2313/4, 2313/2, 2313/1, 2311/2, 2311/1, 2127/49, 2127/48, 2127/47, 2127/46, 2127/45, 2127/44, 2127/43, 2127/42, 2127/41, 2127/40, 2127/39, 2127/38, 2127/37, 2311/4, 2311/8, 3459;
– Do stebra na SM 181–ZE:
k. o. Bučka, parc. št.: 2271/2, 3412, *171/1, 2317/3, 2385/3, 2220/2, 2223/1, 2223/2, *171/3, 2308, 2271/1, 2275/1, 2307, 3412, 2290/2, 2304, 2292/2, 2303, 2302/1, 2302/2, 2290/3, 3412, 2127/2, 2127/5, 2127/6, 3412, 2127/9, 2127/10, 2127/14, 2127/12;
14. Občina Sevnica:
– Do stebra na SM 183–ZE:
k. o. Bučka, parc. št.: 2137/15, 2173/24, 2137/16, 2136/10, 2136/18, 2136/19, 2136/4, 2136/22, 2136/23, 2130/3, 2130/2, 2129, 2130/1, 2664/2, *539;
k. o. Studenec, parc. št.: 124/2, 123/2, 122/3, 122/2, 119/1, 118, 117/1, 117/2, 115, 114, 104;
15. Občina Krško:
– Do stebra na SM 184–NE:
k. o. Površje, parc. št.: 129/8, 102/1, 102/2, 102/11, 129/9, 129/15, 129/14, 129/10, 129/16, 129/15, 117/3, 117/2, 117/4, 112/1, 112/2, 106/2, 112/3, 112/4, 117/6, 107/1, 117/1, 119;
– Do stebra na SM 185–NE:
k. o. Raka, parc. št.: 1683, 1684, 1679/2, 1685, 1679/1, 1679/3, 1676/1, 1689, 1660/1, 1659, 1691, 1692/2, 1658/3, 4364/2, 1692/1, *152/4, *152/3, 1656, 1658/1, 1937, 1939, 1943/1, 1937, 1941/1, 1941/2, 1956/8, 1956/2, 4364/1;
– Do stebra na SM 186–NE:
k. o. Raka, parc. št.: 1603/2, 1604/2, 4364/1, *157/3, 1993/2, 1992/2, 1955/3, 1992/1, 1991, 1989/3, 1955/1;
– Do stebra na SM 187–NE dovoz z regionalne ceste:
k. o. Raka, parc. št.: 4336/1;
– Do stebra na SM 188–ZE:
k. o. Raka, parc. št.: 1603/11, 1602/7, 1602/6, 1602/5, 1602/4, 1602/3, 4336/5, 4370, 1044/2, 1044/1, 4336/5;
– Do stebra na SM 189–NE:
k. o. Raka, parc. št.: *36/2, 1047/6, 1047/10, 1047/19, 4371;
– Do stebra na SM 190–NE:
k. o. Raka, parc. št.: 1047/12, 1047/17, 4338, 4384, 605, 4386, 4385/1, 4403, 4402, 4401, 4374;
– Do stebra na SM 191–NE:
k. o. Raka, parc. št.: 1056/1;
– Do stebra na SM 192–NE:
k. o. Raka, parc. št.: 4423/1, 4421/5, 4424, 4425/1, 4425/2, 4422/1, 4373;
– Do stebra na SM 193–NE:
k. o. Raka, parc. št.: 489/14, 489/8, 4447/2, 4446, 4445, 4373, 4378/4;
k. o. Ravne, parc. št.: 394/4, 394/5;
k. o. Senuše, parc. št.: 2181/2, 655/2, 652/1, 650;
– Do stebra na SM 194–NE:
k. o. Ravne, parc. št.: 394/4, 389, 385/57, 385/64, 385/63, 385/62, 385/65,
k. o. Raka, parc. št.: 459, 4378/4, 454, 440, 437, 441/3, 436, 434, 433, 432, 431, 430, 429, 428, 427, 426, 425, 422, 421, 420, 419, 418, 417, 416, 4339/1, *20;
k. o. Senuše, parc. št.: 652/2, 650, 649/1, 657, 658/2, 660, 661, 662/1, 2189;
– Do stebra na SM 195*–NE:
k. o. Ravne, parc. št.: 384/6, 384/35, 384/34, 3384/2, k. o. Senuše, parc. št.: 2187/7, 694, 693/1, 600/2, 600/1, 599/1, 599/2, 603, 607, 608, 621, 619, 618;
– Do stebra na SM 196–ZE:
k. o. Senuše, parc. št.: 309;
– Do stebra na SM 197–NE:
k. o. Senuše, parc. št.: 496/1, 495, 492, 491/1, 491/2, 489, 487, 486/2, *347/2, 485, 482, 481, 480, 479/1, 479/2, 478/1, 478/2, 477/1, 477/2, 347/1, 476/1, 475, 474, *473/2, 473/1, 472, 471, 340/2, 340/1, 339/1, 338, 470, 469, 468, 467, 466/2, 466/1, 465, 464, 463/2, 463/1, 371, 348, 337, 336/1, 336/2, 2183, 349;
– Do stebra na SM 198–ZE:
k. o. Senuše, parc. št.: 2179, 377, 376/2, 406, 372, 368;
– Do stebra na SM 199–NE:
k. o. Senuše, parc. št.: 406, 406/1, 406/2, 404, 1017/1, 1017/91, 1017/90, 1017/89, 1017/88, 1017/87, 1017/86, 1017/85, 1017/83, 1017/125, 2200/2;
– Do stebra na SM 200–NE:
k. o. Senuše, parc. št.: 1442/2, 1445/1, 1441, 1446, 2179, *296, *17, 1448, 1449, 1450, 1451, 1021, 1018/2, 1018/13, 1018/3, 1018/1, 1018/6, 1018/12, 1018/7, 2200/2, 1017/85;
– Do stebra na SM 201–NE:
k. o. Senuše, parc. št.: 2200/5, 1471/2, 1464, 1465, 1489;
– Do stebra na SM 202–NE:
k. o. Senuše, parc. št.: 1546/10, 1546/11, 1546/134;
– Do stebra na SM 203–NE:
k. o. Leskovec, parc. št.: 530/8, 530/9, 530/10, 530/11, 530/12, 1142/2;
– Do stebra na SM 204–NE:
k. o. Leskovec, parc. št.: 530/8, 1142/2, 530/9, 529/2, 529/4, 530/1, k. o. Senuše, parc. št. 2121/1;
– Do stebra na SM 205–NE:
k. o. Leskovec, parc. št.: 5/20, 5/19, 5/15, 5/14, 5/12, 5/52, 1, 2, 530/93, 530/94, 1242/1;
– Do stebra na SM 206–ZE:
k. o. Leskovec, parc. št.: 5/4, 5/5, 5/53;
– Do stebra na SM 207–ZE:
k. o. Leskovec, parc. št.: 490;
– Do stebra na SM 208–ZE:
k. o. Leskovec, parc. št.: 474/2, 475/1, 475/3, 460/1, 472/3, 467/1, 476, 477, 478, 472/5, 472/1, 472/4, 468, 34, 469/1;
– Do stebra na SM 209–ZE:
k. o. Leskovec, parc: 47, 50;
– Do stebra na SM 210–ZE:
Dovoz iz lokalne ceste;
– Do stebra na SM 211–NE:
Dovoz iz lokalne ceste;
– Do stebra na SM 212–NE:
k. o. Leskovec, parc. št.: 178, 179, 1241/1;
– Do stebra na SM 213–NE:
k. o. Leskovec, parc. št.: 801/4, 801/8, 801/1, 147, 148, 149, 150, 151,152;
– Do stebra na SM 214–NE:
k. o. Leskovec, parc. št.: 812, 815/1, 815/2, 816/1, 817/1;
– Do stebra na SM 215–NE:
k. o. Leskovec, parc. št.: 1075/7;
– Do stebra na SM 216–NE:
k. o. Leskovec, parc. št.: 1067/109, 1075/7, 1748/4, 1011/1, 1045/1, 1045/9, 1045/10, 1044/1;
– Do stebra na SM 217–ZE dovoz z javne poti:
k. o. Leskovec, parc. št.: 1247;
– Do stebra na SM 218–NE:
k. o. Leskovec, parc. št.: 1014/1, 1023, 1246/1, 1079/3, 1083/1;
– Do stebra na SM 219–NE:
k. o. Leskovec, parc. št.: 1204/72, 1351/1;
– Do stebra na SM 220–NE:
k. o. Leskovec, parc. št.: 1204/72, 1197/5;
– Do stebra na SM 221–NE:
Dovoz z javne poti;
– Do stebra na SM 222–ZE:
k. o. Leskovec, parc. št.: 1204/17;
– Do stebra na SM 223–ZE:
k. o. Leskovec, parc. št.: 1204/17;
– Do stebra na SM 224–ZE:
k. o. Leskovec, parc. št.: 1204/17;
d) območja, na katerih se poseka gozd ali zarasti (če se med gradnjo daljnovoda razmere na terenu spremenijo, se gozd lahko poseka tudi na drugih parcelah, ki so vključene v ureditveno območje državnega lokacijskega načrta):
1. Občina Dol pri Ljubljani:
– k. o. Beričevo:
546, 548, 549, 550, 551, 553, 554, 555, 556, 576, 644, 648, 655, 656, 657, 658, 659, 662, 663, 569/1, 615/1, 617/1, 617/52, 617/53, 617/55, 617/61, 617/62, 617/63, 617/63, 617/63, 646/1, 647/1;
– k. o. Dol:
593, 595, 596, 597, 606, 616, 625, 795, 798, 802, 803, 839, 840, 922, 592/1, 592/2, 592/5, 605/1, 605/2, 623/2, 624/1, 624/2, 626/1, 626/2, 629/1, 799/1, 900/1, 923/9;
2. Mestna občina Ljubljana:
– k. o. Kašelj:
3094, 3095, 3096, 3100, 3101, 3102, 3103, 3134, 3135, 3104/1, 3104/1, 3105/1, 3107/1, 3704/1;
– k. o. Volovje:
541, 543, 544, 551, 556, 557, 558, 559, 595, 596, 604, 607, 608, 609, 619, 622, 623, 629, 669, 670, 671, 672, 675, 754, 755, 818, 825, 826, 827, 837, 839, 842, 843, 847, 1854, 2501, 2504, 2505, 2506, 2507, 2509, 2510, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2539, 2600, 2600, 2600, 2601, 2602, 2603, 2618, 2619, 2620, 2621, 2629, 2631, 2632, 2634, 2635, 2639, 2640, 2641, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2970, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2992, 2993, 2996, 2997, 2998, 2999, 3001, 3002, 3242, 3253, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3269, 3314, 3315, 3317, 3319, 3320, 3331, 3332, 3333, 3334, 3501, 3502, 3531, 3536, 3592, 3593, 3594, 3796, 3800, 3810, 3825, 3826, 3828, 3833, 3906, 2538/1, 2538/2, 2538/3, 2543/1, 2543/4, 2550/1, 2585/1, 2585/2, 2585/3, 2625/1, 2626/1, 2627/1, 2627/2, 2628/1, 2628/2, 3229/2, 3500/8, 3500/9, 3543/1, 3595/1, 3819/7, 3827/1, 3830/1, 3830/2, 3834/8, 3868/1, 597/1, 597/2, 601/1, 601/2, 606/1, 606/2, 611/1, 611/2, 628/3, 724/1, 724/3, 734/1, 753/1, 838/1, 841/1, 841/2, 845/1, 845/2, 846/1, 846/2;
3. Občina Šmartno pri Litiji:
– k. o. Račica:
1676, 1677, 1684, 1685, 1686, 1706, 1708, 1709, 1733, 1751, 1752, 3871, 3874, 1705/1, 1705/2, 1735/2, 1750/1, 1750/2;
– k. o. Štanga:
1023, 1292, 1294, 1295, 1328, 1329, 1330, 1337, 1338, 1354, 1357, 1673, 1674, 1676, 1684, 1685, 1686, 1687, 1723, 1732, 1733, 1818, 1017/1, 1018/1, 1359/1, 1681/1;
– k. o. Šmartno:
1405, 1407;
– k. o. Vintarjevec:
54, 55, 238, 334, 335, 336, 337, 338, 360, 361, 419, 442, 443, 456, 457, 600, 637, 672, 673, 723, 724, 725, 726, 734, 1168, 1169, 1174, 1174, 1175, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1188, 1189, 1228, 1233, 1234, 1235, 1327, 1344, 1345, 1363, 1364, 1377, 1424, 1425, 1935, 1937, 1944, 1967, 1969, 1984, 1154/1, 1197/1, 1197/2, 1342/1, 1370/1, 1674/2, 1940/1, 444/2, 453/1, 453/2, 61/1, 636/1;
– k. o. Liberga:
1905, 1906, 1907, 1909, 1910/1, 1910/2, 1910/3, 2074/2;
– k. o. Ježni vrh:
116, 117, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 146, 147, 148, 149, 166, 170, 172, 197, 218, 221, 438, 445, 446, 447, 549, 565, 619, 624, 625, 626, 627, 628, 628, 833, 836, 840, 131/1, 131/2, 161/1, 164/1, 195/1, 219/1, 220/1, 220/2, 220/4, 391/1, 391/3, 391/6, 402/2, 437/2, 437/5, 441/2, 441/3, 546/1, 546/1, 546/2, 547/2, 548/1, 548/2, 551/1, 551/2, 620/2, 622/2, 622/3, 635/1;
– k. o. Poljane:
151, 153, 154, 179, 397, 398, 1205, 1209, 1217, 152/1, 152/2, 165/1, 165/2;
4. Občina Litija:
– k. o. Moravče:
189, 191, 192, 197, 198, 199, 1090, 1092, 1348, 1357, 1358, 1379, 1380, 1381, 2557, 2559, 2560, 2561, 2565, 2568, 2586, 2599, 2599, 2601, 2602, 2603, 2605, 1091/1, 1093/12, 1093/14, 1093/15, 1093/16, 1093/17, 1093/2, 1093/3, 1093/4, 1093/5, 1093/6, 1093/7, 1093/8, 1324/6, 1349/3, 1351/1, 1352/3, 1354/10, 1354/11, 1354/13, 1354/14, 1354/15, 1354/15, 1354/20, 1354/23, 1354/4, 1354/6, 1354/7, 1354/9, 194/1, 194/2, 195/1, 195/11, 195/12, 195/14, 195/15, 195/16, 195/17, 195/18, 195/20, 195/21, 195/22, 195/25, 195/26, 195/32, 195/33, 195/34, 195/35, 195/36, 195/4, 195/5, 195/6, 196/1;
– k. o. Okrog:
990, 1020, 1021, 1023, 1024, 1414, 1008/1, 1008/2, 1019/10, 1019/9, 1022/1, 1036/1, 1450/5, 988/5, 989/1;
– k. o. Vodice:
1071, 1095, 1118, 1119, 1120, 1829, 1069/4, 1117/5;
– k. o. Tihaboj:
122, 123, 415, 416, 432, 531, 531, 828, 832, 421/11, 421/12, 421/13, 421/14, 421/15, 421/16, 421/17, 421/18, 421/19, 421/20, 421/21, 421/22, 421/23, 421/24, 421/25, 421/26, 421/27, 421/28, 421/29, 421/30, 522/21, 522/22, 522/23, 522/24, 522/25, 522/26, 522/27, 522/28, 522/29, 522/48, 522/50, 522/51, 525/1, 525/2, 817/6;
– k. o. Pečice:
259, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, 270, 273, 276, 350, 1747, 1748, 187/1, 187/2, 188/2, 189/1, 189/2, 266/1, 271/5;
5. Občina Trebnje:
– k. o. Novo Zabukovje:
352, 783, 786, 787, 347/2, 357/1, 357/2, 361/3, 361/6, 361/7, 361/8, 362/4, 362/8, 367/3, 367/4, 368/1, 368/2, 781/1;
– k. o. Straža:
158, 165, 313, 2640, 2646, 2648, 312/1, 312/2, 317/2, 320/2, 321/1, 375/1, 375/2, 376/1, 376/2;
– k. o. Prelesje:
1298, 1303, 1637, 1639, 2030, 2031, 2034, 2039, 2040, 2062, 2075, 2084, 2085, 1300/1, 1300/2, 1300/3, 1302/10, 1302/11, 1302/12, 1302/2, 1302/25, 1302/26, 1302/27, 1302/28, 1302/3, 1302/30, 1302/32, 1302/34, 1302/36, 1302/38, 1302/39, 1302/4, 1302/40, 1302/41, 1302/42, 1302/43, 1302/44, 1302/45, 1302/46, 1302/47, 1302/48, 1302/50, 1302/51, 1302/9, 1305/1, 1305/3, 1305/5, 1306/1, 1306/3, 2026/1;
– k. o. Šentrupert:
1481, 1483, 1510, 1512, 1513, 1514, 1516, 1519, 1520, 1533, 1545, 1546, 1547, 2666, 2680, 2682, 2683, 2685, 2707, 2710, 2713, 2975, 2978, 3133, 3913, 3916, 3917, 3920, 3921, 3923, 3924, 3926, 1655/4, 1655/5, 2675/1, 2675/2, 2675/3, 2967/3, 2976/1, 3012/1, 3012/3, 3012/5, 3013/1, 3013/2, 3131/1, 3136/1, 3136/2, 3969/8, 3970/2, 3975/6, 3978/4, 3983/1;
– k. o. Cirnik:
310, 1273, 1275, 1277, 1279, 1280, 1307, 1308, 1311, 1338, 1340, 1340, 1347, 1350, 1355, 1358, 1364, 1763, 1766, 1772, 1773, 1774, 1775, 1834, 1916, 2183, 2183, 1304/1, 1304/3, 1354/1, 1359/1, 1359/2, 1362/1, 170/1, 171/1, 1754/1, 1756/1, 1768/2, 2170/1, 2192/1, 2192/1, 2192/1, 311/2, 315/1, 315/5;
– k. o. Bistrica:
1870, 1871, 1872, 1874, 1928, 1936, 2295, 1869/1, 1869/2, 1875/1, 1875/2, 1875/3, 1879/15, 1879/16, 1879/17, 1879/18, 1917/3, 1937/1, 1937/13, 1937/2, 1937/3, 1952/1, 1952/3, 2061/1, 2061/4, 2068/1, 2068/4;
6. Občina Škocjan:
– k. o. Zagrad:
2773, 804/1, 804/4, 804/7;
– k. o. Dole:
1774, 2287, 2292, 2313, 2315, 2355, 2368, 2369, 2482, 2483, 2496, 2497, 2505, 2506, 2780, 2840, 2843, 2849, 2852, 2861, 2885, 2893, 2894, 2895, 2896, 2899, 2904, 2911, 2914, 2917, 3128, 3134, 3145, 3146, 2254/1, 2354/1, 2354/2, 2357/1, 2357/2, 2360/1, 2460/2, 2468/1, 2468/2, 2784/2, 2859/2, 2883/1, 2907/1, 2907/2, 2908/2;
– k. o. Bučka:
1888, 2097, 2100, 2101, 2103, 2105, 2106, 2110, 2112, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2128, 3412, 3412, 3419, 3426, 3459, 1008/3, 1009/14, 1009/7, 1010/12, 1010/13, 1010/14, 1010/22, 1023/3, 1083/5, 1083/6, 1890/1, 2099/1, 2099/3, 2108/2, 2111/2, 2127/12, 2127/13, 2127/14, 2127/14, 2127/15, 2127/15, 2127/16, 2127/17, 2127/18, 2127/18, 2127/20, 2127/29, 2127/30, 2127/31, 2127/32, 2127/32, 2127/33, 2127/33, 2127/34, 2127/34, 2127/35, 2127/36, 2127/37, 2127/38, 2127/39, 2127/40, 2127/41, 2127/42, 2127/43, 2127/44, 2127/45, 2127/46, 2136/1, 2136/10, 2136/11, 2136/15, 2136/16, 2136/24, 2136/8, 2137/15, 2137/16, 2137/24, 2137/24, 2137/8, 2138/1, 2139/1, 2139/3, 2139/9, 2140/3, 3441/1, 3441/5, 3441/5, 3472/1, 929/19, 929/19, 929/21, 929/23, 929/32, 929/33, 929/41, 929/43, 929/46, 929/63, 929/65, 929/65, 929/69, 929/72, 929/73, 929/74, 929/77, 929/94, 929/95, 991/1, 991/2, 993/1;
7. Občina Sevnica:
– k. o. Cirnik:
310, 1273, 1275, 1277, 1279, 1280, 1307, 1308, 1311, 1338, 1340, 1340, 1347, 1350, 1355, 1358, 1364, 1763, 1766, 1772, 1773, 1774, 1775, 1834, 1916, 2183, 2183, 1304/1, 1304/3, 1354/1, 1359/1, 1359/2, 1362/1, 170/1, 171/1, 1754/1, 1756/1, 1768/2, 2170/1, 2192/1, 2192/1, 2192/1, 311/2, 315/1, 315/5;
– k. o. Pijavice:
308, 309, 075, 1336, 1604, 1616, 1077/1, 1342/14, 1342/15, 1342/18, 1342/19, 1342/20, 1342/21, 1342/23, 1342/26, 1342/27, 176/1, 426/10, 426/11, 426/12, 426/60, 426/7, 426/8, 426/9, 427/1;
– k. o. Tržišče:
609, 610, 798, 814, 992, 999, 1025, 1026, 1027, 1029, 1031, 1043, 1207, 1208, 1209, 1211, 1215, 1216, 1219, 1221, 1297, 1299, 1300, 1310, 1313, 1317, 1317, 1318, 1332, 1341, 1344, 1377, 2745, 2746, 2748, 2758, 2759, 2760, 2780, 1224/1, 1298/1, 1298/2, 1315/1, 1315/5, 1358/3, 1378/1, 2755/1, 287/2, 287/3, 287/4, 399/1, 399/2, 401/1, 401/4, 401/5, 401/9, 785/1, 785/2, 785/4, 785/5, 785/6, 797/1, 797/11, 797/12, 797/13, 797/14, 797/17, 797/20, 797/23, 797/24, 797/25, 797/27, 797/28, 797/29, 797/30, 797/31, 797/32, 797/33, 797/34, 797/45, 797/8, 799/1, 799/5, 998/1;
– k. o. Krsinji vrh:
52, 53, 54, 163, 166, 167, 177, 179, 180, 182, 395, 406, 174/1, 1956/1, 407/1, 407/2, 407/7;
– k. o. Telče:
551, 554, 559, 560, 585, 597, 612, 621, 622, 624, 629, 636, 639, 640, 641, 843, 844, 845, 846, 846, 1009, 1013, 1023, 1026, 1027, 2803, 2804, 2809, 2810, 1010/1, 1010/2, 1010/2, 1010/3, 1017/1, 1017/2, 1017/3, 2856/2, 575/2, 630/1, 637/2, 642/1, 642/2, 837/1, 838/1, 859/1;
– k. o. Bučka:
1888, 2097, 2100, 2101, 2103, 2105, 2106, 2110, 2112, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2128, 3412, 3412, 3419, 3426, 3459, 1008/3, 1009/14, 1009/7, 1010/12, 1010/13, 1010/14, 1010/22, 1023/3, 1083/5, 1083/6, 1890/1, 2099/1, 2099/3, 2108/2, 2111/2, 2127/12, 2127/13, 2127/14, 2127/14, 2127/15, 2127/15, 2127/16, 2127/17, 2127/18, 2127/18, 2127/20, 2127/29, 2127/30, 2127/31, 2127/32, 2127/32, 2127/33, 2127/33, 2127/34, 2127/34, 2127/35, 2127/36, 2127/37, 2127/38, 2127/39, 2127/40, 2127/41, 2127/42, 2127/43, 2127/44, 2127/45, 2127/46, 2136/1, 2136/10, 2136/11, 2136/15, 2136/16, 2136/24, 2136/8, 2137/15, 2137/16, 2137/24, 2137/24, 2137/8, 2138/1, 2139/1, 2139/3, 2139/9, 2140/3, 3441/1, 3441/5, 3441/5, 3472/1, 929/19, 929/19, 929/21, 929/23, 929/32, 929/33, 929/41, 929/43, 929/46, 929/63, 929/65, 929/65, 929/69, 929/72, 929/73, 929/74, 929/77, 929/94, 929/95, 991/1, 991/2, 993/1;
– k. o. Studenec:
125, 124/2, 2664/2;
8. Občina Krško:
– k. o. Površje:
119, 120, 121, 123, 124, 125, 127, 1110/6, 117/1, 117/7, 117/8, 117/9;
– k. o. Raka:
1979, 1991, 1994, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 4338, 4373, 4386, 4401, 4402, 4403, 4409, 4410, 4416, 4417, 4448, 1044/1, 1044/2, 1044/4, 1044/4, 1045/2, 1045/4, 1047/1, 1047/10, 1047/11, 1047/18, 1047/19, 1047/2, 1047/20, 1047/23, 1047/24, 1047/6, 1047/7, 1047/7, 1047/8, 1056/1, 1057/3, 1941/2, 1955/1, 1956/1, 1956/10, 1956/11, 1956/2, 1956/3, 1956/4, 1956/5, 1956/7, 1956/8, 1956/9, 1987/1, 1989/11, 1989/13, 1989/13, 1989/3, 1989/3, 1989/5, 1992/1, 1992/2, 4364/1, 4382/1, 4382/3, 4385/1, 4385/2, 4421/3, 4421/4, 4421/5, 4422/1, 4422/2, 4422/3, 4422/4, 4425/1, 4425/2, 489/12, 489/8, 489/9;
– k. o. Ravno:
389, 3384/2, 3384/3, 384/33, 384/34, 384/37, 384/46, 384/47, 384/47, 384/48, 385/45, 385/45, 385/45, 385/46, 385/57, 385/58, 385/59, 385/60, 385/61, 385/62, 385/63, 385/64, 385/65, 385/66, 394/5;
– k. o. Senuše:
265, 266, 267, 268, 270, 363, 365, 368, 371, 403, 404, 405, 1457, 1458, 1459, 1460, 1472, 2189, 1017/125, 1017/85, 1017/86, 1017/87, 1017/88, 1017/89, 1017/90, 1017/91, 1018/7, 1452/1, 1471/3, 1471/4, 1546/1, 1546/10, 1546/11, 1546/12, 1546/130, 1546/134, 1546/3, 1546/4, 1546/5, 1546/6, 1546/7, 1546/8, 1546/9, 2121/1, 2121/2, 2121/25, 2179/1, 2181/2, 2200/1, 2200/4, 264/1, 273/1, 406/1, 406/2, 652/1, 652/2;
– k. o. Leskovec:
2, 3, 4, 490, 494, 495, 498, 1247, 5/53, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 5/11, 1083/1, 1193/1, 1242/2, 1242/7, 1246/1, 1246/5, 1249/1, 469/1, 469/2, 502/2, 518/3, 529/1, 529/3, 529/3, 529/4, 530/1, 530/10, 530/11, 530/12, 530/13, 530/14, 530/143, 530/15, 530/16, 530/17, 530/18, 530/19, 530/2, 530/20, 530/3, 530/4, 530/5, 530/8, 530/9, 530/93, 530/94;
e) območja drugih ureditev in preureditev infrastrukture (telekomunikacijski vodi, visokonapetostni vodi, srednjenapetostni vodi, nizkonapetostni vodi):
– SM3–SM4:
k. o. Beričevo (1760): 684, 646/1, 644, 617/1, 656;
– SM17–SM18:
k. o. Volovje (1778): 3319, 3334;
– SM25*–SM26:
k. o. Volovje (1778): 625/1, 2626/1, 2628/1, 2627/1;
– SM27–SM28:
k. o. Volovje (1778): 675, 680, 681/1;
– SM47–SM48:
k. o. Štanga (1848): 1681/1;
– SM57–SM 58:
k. o. Vintarjevec (1849): 637;
– SM63–SM64:
k. o. Vintarjevec (1849): 1188, 1940/1, 1169, 1186, 1182;
– SM67**–SM68:
k. o. Vintarjevec (1849): 1358/1, 1358/2, 1356/2;
k. o. Vintarjevec (1849): 1369/1, 1369/4, 1356/3, 1356/2, 1358/2, 1934/1;
– SM70–SM71:
k. o. Ježni Vrh (1850): 134, 133, 131/2, 131/1, 172, 167, 166, 836;
– SM74–SM75:
k. o. Ježni Vrh (1850): 438, 437/2, 391/6, 439/2, 437/5;
– SM 77–SM78*:
NN–VN; k. o. Ježni Vrh (1850): 543/1, 545, 620/2, 546/2, 546/1, 547/3, 824;
TK; k. o. Ježni Vrh (1850): 635/1, 620/2, 620/1, 824, 546/1;
– SM79*–SM80*:
k. o. Poljane (1852): 151, 152/1;
– SM104–SM105*:
k. o. Novo Zabukovje (1401): 361/8;
– SM112*–SM113:
k. o. Šentrupert (1399): 2978, 3013/2, 3012/1, 3975/6;
– SM130–SM131:
k. o. Cirnik (1387): 189, 176, 152, 150, 186, 184, 156, 158, 159/1, 216/7;
– SM131–SM132:
k. o. Cirnik (1387): 193, 192, 174, 159/1, 158, 217/1, 2192/2;
– SM141–SM142*:
k. o. Pijavice (1388): 1616, 209, 208, 205, 204;
– SM145*–SM146**:
k. o. Tržišče (1397): 287/2, 287/4, 399/2;
– SM153*–SM153A:
k. o. Tržišče (1397): 797/32, 2760, 797/31, 797/30, 797/27, 2758;
– SM166A*–SM167**:
k. o. Dole (1464): 2254/1, 3126, 2292, 2293;
– SM168*–SM169*:
k. o. Dole (1464): 3134, 2357/1;
– SM174–SM175*:
k. o. Bučka (1394): 904/1;
k. o. Bučka (1394): 904/1, 906/2, 905;
– SM178–SM179*:
k. o. Bučka (1394): 1890/1, 1888, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2125, *540, 1879, 1880/1, 1883/2, 1883/1, 1885, 1886, 1887, 3419;
– SM185–SM186:
k. o. Raka (1326): 4364/1, 1989/13, 1989/5, 1989/11, 1989/3;
– SM187–SM188:
k. o. Raka (1326): 2013, 2014, 2016/1, 2015, 2016/2, 4336/1, 2017/3, 2057/3, 2057/2;
– SM192–SM193:
k. o. Ravne (1324): 394/2, 397, 398, 394/1;
k. o. Raka (1326): 4378/4, 489/4, 489/5, 489/10, 4422/2, 4422/1, 4373, 4425/2, 4425/1, 4424, 4429/3, 4430, 4429/4, 4429/2, 4397, 4452, 4399, 515, 520, 528/2;
– SM198–SM199:
k. o. Senuše (1325): 368, 372, 373;
– SM207–SM210:
k. o. Leskovec (1321): 5/53, 5/4, 5/5, 513/2, 502/2, 498, 495, 494, 490, 487/1, 483, 482, 479, 475/2, 472/2, 477, 478, 471/1, 470, 472/4, 469/2, 33, 469/1, 36, 37, 38, 35, 465, *135, 462/2, 42, 43, 455/1, 44/1, 455/2, 44/3, 45/1, 47, 49, 50, 1242/7, 59/1, 58;
f) območja rabe, uvrščene v 1. območja varovanja, ki se spremenijo v območja rabe, uvrščene v 2. območja varovanja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred elektromagnetnim sevanjem v naravnem in življenjskem okolju:
– k. o. Račica (2655):
1617/1, 1617/3;
– k. o. Volavlje (1778):
2509, 2510, 2536, 3826;
– k. o. Tržišče (1397):
1297;
– k. o. Telče (1395):
639, 640, 641, 642/1;
– k. o. Bučka (1394):
*417;
– k. o. Raka (1326):
*453, 1069, 1104/2, 4338, 4382/1, 4382/3;
– k. o. Senuše (1325):
*91, 1462, 1464, 1465, 1477/1, 1477/2, 1489, 2200/5, 2209/1;
– k. o. Leskovec (1321):
42, 44/1, 44/3, 45/1, 45/2, 146, 147, 455/1, 455/2, 797/8, 801/1, 801/3, 807, 813, 814/1, 814/2.
4. člen
(funkcije ureditvenega območja)
Ureditveno območje iz prejšnjega člena obsega:
– območje nadzemnega voda z ozemljitvami in telekomunikacijskimi povezavami,
– območja stojnih mest stebrov,
– območja usposobitev dostopnih poti do stebrov za gradnjo in vzdrževanje daljnovoda in stebrov,
– območja parcel, na katerih se poseka gozd ali grmičevje zaradi gradnje in vzdrževanja daljnovoda,
– območja križanj, prestavitev in drugih ureditev komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih infrastrukturnih objektov, vodov in naprav,
– območja rabe, uvrščene v 1. območja varovanja, ki se spremenijo v območja rabe, uvrščene v 2. območja varovanja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred elektromagnetnim sevanjem v naravnem in življenjskem okolju.
5. člen
(raba zemljišč)
V ureditvenem območju državnega lokacijskega načrta so glede na zasedbo oziroma omejitev rabe zemljišč opredeljene naslednje vrste zemljišč:
– zemljišča v koridorju nadzemnega voda, razen zemljišč stojnih mest stebrov (zemljišča se po končani gradnji vzpostavijo v prejšnje stanje oziroma se na njih izvedejo nove ureditve v skladu z zahtevami državnega lokacijskega načrta, namenska raba zemljišč se ne spreminja, upoštevajo se pogoji omejene rabe);
– zemljišča v območjih stojnih mest stebrov, ki so znotraj koridorja daljnovoda; območja stojnih mest stebrov so območja omejene rabe (namenska raba zemljišč, kjer stojijo temelji stebra, se ne spreminja, upoštevajo se pogoji omejene rabe);
– v ureditveno območje državnega lokacijskega načrta so vključene tudi potrebne ureditve dostopnih poti do stebrov, ki so predvidene znotraj koridorja daljnovoda in zunaj njega, in sicer od koridorja daljnovoda do priključka na javno cestno omrežje (zemljišča se po končani gradnji lahko vzpostavijo v prejšnje stanje oziroma se na njih izvedejo nove ureditve v skladu z zahtevami državnega lokacijskega načrta, namenska raba zemljišč se ne spreminja, upoštevajo se pogoji omejene rabe);
– zemljišča preostalih ureditev: način urejanja in vzdrževanja gozdnega roba je določen s tremi osnovnimi tipi urejanja, ki so odvisni od konfiguracije terena oziroma geologije, in predstavljajo način krajinskega urejanja na trasi daljnovoda; preostale ureditve so tudi preureditve druge obstoječe infrastrukture zaradi tehničnih zahtev gradnje nadzemnega voda; namenska raba zemljišč se ne spreminja, upoštevajo se pogoji omejene rabe;
– zemljišča v nadzorovanem pasu 2 × 40,0 m, ki so z občinskimi prostorskimi akti opredeljena kot 1. območje varovanja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred elektromagnetnim sevanjem v naravnem in življenjskem okolju: namenska raba zemljišč se spremeni tako, da je na njih mogoče izvajati dejavnosti, ki so razvrščene v 2. območje varovanja pred elektromagnetnim sevanjem.
III. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV DALJNOVODA
6. člen
(tehnične rešitve in umestitev v prostor)
(1) Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta zajema koridor daljnovoda v celotni dolžini in razširitve koridorja na nekaterih delih: z območji vplivov elektromagnetnega sevanja, z območji, potrebnimi za preureditev zadevnih infrastruktur, z območji, potrebnimi za dostopne poti zaradi gradnje daljnovoda in z območji posekov, ki segajo iz koridorja daljnovoda.
(2) Daljnovod se izvede v enotnem odseku, in sicer od razdelilne transformatorske postaje (v nadaljnjem besedilu: RTP) Beričevo do RTP Krško v celoti kot nadzemni vod.
(3) Ob gradnji daljnovoda se izvede še optična kabelska telekomunikacijska povezava, vzdolž celotne trase od Beričevega do Krškega, za potrebe daljnovodne zaščite in telekomunikacijskih povezav.
(4) Začetna točka daljnovoda so daljnovodni portali RTP Beričevo, ki je locirana vzhodno od Ljubljane, severno nad krajem Beričevo. Od tod poteka trasa na jugozahod v elektroenergetskem koridorju proti Podgradu vzporedno z daljnovodom 400 kV Beričevo–Divača in daljnovodom 110 kV Beričevo–Grosuplje–Kočevje. Na tem delu trase križa daljnovod 2 × 110 kV Beričevo–Trbovlje ter daljnovod 2 × 110 kV Beričevo–Domžale–Kleče potok Pšato, glavno cesto II. reda Črnuče–Litija in reko Kamniško Bistrico. Trasa nato prečka Savo, Ljubljanico in železniško progo Ljubljana–Zidani Most. Trasa se nato lomi na vzhod proti naselju Gabrje pri Jančah. Nato se po južnem pobočju Dolgega Brda približa Štangarskim poljanam, kjer se obrne proti jugovzhodu. Z vrsto lomnih stebrov se po južni strani izogne območju naselja Vintarjevec. Severno od kraja Leskovica pri Šmartnem trasa spet močno zavije proti jugovzhodu. Pri naselju Poljane pri Primskovem se smer trase spremeni proti vzhodu. V nadaljevanju trasa poteka južno od naselij Moravče pri Gabrovki, Gabrovka in Tihaboj. Trasa se nato usmeri proti severovzhodu in prečka reliefno razgiban teren severno od Šentruperta. Po dolini Kostanjšce se trasa usmeri proti jugu in se severno od Hrastovice spet obrne proti vzhodu. Med naseljema Vrhek in Spodnje Vodale prečka dolino reke Mirne, kjer preide na območje Krškega gričevja. Trasa tu poteka južno od naselja Jeperjek in Pijana Gora, med naseljema Gorenje Dole in Jelendol južno od naselja Močvirje, Podulce in Gradišče pri Raki. Nadaljuje se med Dednim vrhom in Smolino do zaselka Križe. Od tu naprej trasa poteka vzporedno z obstoječim daljnovodom 2 110 kV Krško–Hudo. Pri Venišah se trasa spusti na Krško polje in se mimo naselja Žadovinek usmeri proti Nuklearni elektrarni Krško (v nadaljnjem besedilu: NEK), kjer se vpne v daljnovodni portal RTP Krško.
7. člen
(tehnični pogoji urejanja)
(1) Daljnovod je dvosistemski z nazivno napetostjo 2 × 400 kV in je izveden kot nadzemni vod. Dolžini trase je 80,4 km. Stebri nadzemnega voda so jekleni, predalčni, dvosistemski, z obliko glave »sod«. Skupno število stebrov je 227, od tega napenjalnih 78, nosilnih pa 149. Višina do spodnje konzole stebrov znaša od 21,0 m do 38,0 m, skupna višina stebrov pa znaša od 44,0 m do 65,3 m. Steber je vpet v štiri betonske temelje (v vsakem vogalu), ki so razporejeni v vogalih kvadrata na površini do 15,0 m × 15,0 m. Vrh temeljev je 25 cm nad nivojem terena. Po postavitvi stebrov se na površini med vogalnimi temelji vzpostavi prvotno stanje, dostop v sredino stebra pa bo zaradi diagonal otežen. Na izpostavljenih mestih so lahko stebri obsajeni z novo vegetacijo, ki se smiselno navezuje na obstoječe vegetacijske prvine.
(2) V prostoru daljnovod zaseda pas širine 50,0 m (2 × 25,0 m, levo in desno od osi daljnovoda), ki je določen kot koridor daljnovoda v skladu s predpisi, ki urejajo vrste zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, pogoje za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in vrsto del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči.
(3) Vzdolž koridorja7daljnovoda je določen nadzorovani pas širine 80,0 m (2 × 40,0 m levo in desno od osi koridorja), izračunan v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred elektromagnetnim sevanjem v naravnem in življenjskem okolju, v katerem so lahko le dejavnosti, ki so razvrščene v 2. območje varovanja pred sevanjem.
(4) Na celotni trasi se na daljnovodu izvedejo optične telekomunikacijske povezave, ki potekajo od telekomunikacijskega prostora v RTP Beričevo do telekomunikacijskega prostora v RTP Krško.
(5) Daljnovod je pred neposrednim udarom strele zaščiten z zaščitno vrvjo. Vsak steber se ozemlji. Stebri nadzemnega voda se ozemljijo z izvedbo v štirih krakih.
8. člen
(vključevanje v elektroenergetski sistem)
(1) Vključitev v RTP Beričevo: za povezavo proti Krškem se daljnovod priklopi na polje št. 6 in polje št. 9. Dograditev polj in potrebnih pomožnih sistemov bo urejena s postopkom za dograditev RTP. Gradbene in tehnološke rešitve v celoti sledijo konceptom, uporabljenim v že zgrajenem delu.
(2) Vključitev v RTP Krško: v obsegu gradnje NEK je zgrajeno 400 kV stikališče, katerega namen je vključitev NEK v energetski sistem Slovenije. Dograditev polj in potrebnih pomožnih sistemov se uredi z dograditvijo RTP. Gradbene in tehnološke rešitve v celoti sledijo konceptom, uporabljenim v že zgrajenem delu.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
9. člen
(daljnovod)
(1) Stebri se opremijo s šestimi snopastimi vodniki, obešenimi na treh parih nasprotno ležečih, različno dolgih oziroma po višini različno nameščenih konzol. Dimenzije konzol se določi v projektni dokumentaciji. Na konicah stebrov se vpne zaščitna vrv (kabel), za zaščito daljnovodna sistema pred atmosferskimi prenapetostmi. Stebri so zasnovani iz posameznih sklopov: standardna glava stebra, trup in standardne noge stebra.
(2) Stebri daljnovoda se pobarvajo temno zeleno (RAL 6003), razen kjer je z vidika varnosti zračnega prometa določeno označevanje izmenično belo–rdeče. Pri določanju barv stebrov je treba upoštevati značilnosti ozadja oziroma pravila za označevanje stebrov.
(3) K stebrom na trasi daljnovoda se zgradijo nove dostopne poti ali pa se uporabijo obstoječe v prostoru, ki omogočijo dostop terenskim vozilom oziroma strojem, potrebnim za izvedbo vseh gradbenih in montažnih del (temeljenje, dovozi konstrukcije stebrov, opreme, montaža opreme, napenjanje vrvi).
10. člen
(krajinske ureditve)
(1) Stebri daljnovoda se umestijo tako, da se čim bolj zmanjša vidnost objekta in minimalno poseže v gozd. Ponekod na območju gozdnih posek so načrtovane dodatne zasaditve (oblikovanje gozdnega roba).
(2) Vse poseke gozdne vegetacije je treba izvesti selektivno. V koridorju daljnovoda je treba na podlagi načrta sečnje, ki je sestavni del državnega lokacijskega načrta, odstraniti drevesno vegetacijo, ki presega zahtevano varnostno višino oziroma odmike, povečano za razdaljo letne rasti vegetacije. Grmičevje se kar najbolj ohrani. Za nove zasaditve je treba uporabiti avtohtono drevesno in grmovno vegetacijo.
(3) Poseka gozda se uredi tako, kakor je določeno v državnem lokacijskem načrtu z naslednjimi tipi ureditve:
– TIP 1: Daljnovod poteka po ravnini in do pobočja z naklonom do 15º. Gozd se poseka. Enak način postavitve se uporablja, kadar je odsek daljnovoda speljan po slemenu hriba; pusti se čim več grmičevja;
– TIP 2: Daljnovod poteka vzporedno s plastnicami hriba na pobočju z naklonom nad 30º. Gozd se poseka, upoštevajo se krajinske ureditve. Zaradi varnosti se razdalja od osi koridorja po pobočju navzgor poveča za dodanih 5,0 m. Drevesa, ki so nad daljnovodom, imajo v strmini ob padcu (zaradi strele, vetra, starosti in drugo) drugačen kót padanja in se zato lažje približajo dovoljeni varnostni razdalji daljnovoda;
– TIP 3: Daljnovod poteka po pobočju z naklonom med 15º in 30º; na večjem delu površine se gozd poseka, upoštevajo se krajinske ureditve, ki veljajo za poseljeni prostor in bivališča.
(4) Po postavitvi stebra se površine med vogalnimi temelji sanirajo. Na izpostavljenih mestih so stebri obsajeni, če to ne ovira dostopa do njih.
(5) Pri trasi daljnovoda čez odprte površine (travnike, pašnike in podobna zemljišča) se ob zasaditvi ob podnožju stebrov sadijo nižje grmovnice, ki zakrijejo betonske temelje stebrov in hkrati ne omejujejo dostopa. Pri poteku daljnovoda skozi gozdne površine je iz varnostnih razlogov treba gozd posekati. Gozdna poseka v koridorju ima v vzdolžni smeri razgibane robove, da povezuje posamezne jase v gozdnem prostoru. V prečnem prerezu je poseka oblikovana tako, da se pod daljnovodom ohrani nižje grmičevje, proti robom poseke pa se višina vegetacije postopno dviga. S prehodom zaščitimo na novo nastali gozdni rob.
(6) Pri vseh zasaditvah je treba upoštevati naravne danosti prostora (tla, naklon, meteorološko-klimatske dejavnike), od katerih je odvisna uspešna rast posameznih vrst rastlin. Pri načrtovanju zasaditve se predvidijo avtohtone vrste vegetacije, ki uspevajo v bližnji okolici. Vzdrževanje poseke poteka brez uporabe herbicidov, le z občasnim žaganjem ali sekanjem previsoko zrasle vegetacije.
(7) V koridorju daljnovoda je dopustna omejena raba v skladu s predpisi, ki določajo tehnične normative za graditev nadzemnih elektroenergetskih vodov z nazivno napetostjo od 1 kV–400 kV, s katerim so predpisani obvezni odmiki grajenih in naravnih objektov. V koridorju daljnovoda je prepovedana gradnja nadzemnih objektov, v katerih je lahko vnetljiv material, na parkiriščih pod daljnovodi je prepovedano parkiranje za vozila, ki prevažajo vnetljive, gorljive in eksplozivne materiale.
(8) Na območju zunaj koridorja daljnovoda do meje nadzorovanega pasu lokalna skupnost ne sme spreminjati namenske rabe zemljišč v rabo, ki se uvršča v 1. območje varstva pred sevanjem.
V. ZASNOVE PROJEKTNIH REŠITEV ZA KRIŽANJA
Z INFRASTRUKTURO
11. člen
(križanje prometnic)
(1) Vsa križanja cest se izvedejo v skladu s pogoji upravljavcev cest. V sklopu izdelave dokumentacije za PGD je treba izdelati projekt križanj daljnovoda s cestami, ki mora zajeti tudi vse posege daljnovoda v varovalni pas ali cestno telo.
(2) Daljnovod prečka naslednje obstoječe državno prometno omrežje:
– glavna cesta II. reda št. 108 Ljubljana (Črnuče)–Zidani Most: SM 3–SM 4;
– regionalna cesta III. reda št. 645 Ljubljana (Litijska)–Šmartno pri Litiji: SM 42–SM 43;
– regionalna cesta II. reda št. 416 Litija–Bič: SM 64–SM 65*;
– regionalna cesta III. reda št. 652 Moravče–Trebnje: SM 92–SM 93;
– regionalna cesta II. reda št. 417 Šmartno–Mirna: SM 99–SM 100*;
– regionalna cesta III. reda št. 738 Tržišče–Hotemež: SM 144*–SM 145*;
– regionalna cesta I. reda št. 215 Trebnje–Boštanj: SM 146 A*–SM 147;
– regionalna cesta III. reda št. 674 Zavratec–Škocjan: SM 181–SM 182;
– regionalna cesta III. reda št. 672 Impoljca–Kostanjevica, Zavratec–Smednik: SM 187–SM 188;
– glavna cesta I. reda št. 5 Krško–Drnovo: SM 214–SM 215.
(3) Za regionalne in lokalne ceste velja, da minimalna varnostna višina od cestišča do spodnjega vodnika znaša najmanj 9,0 m, oddaljenost katerega koli dela stebra (ali vodnika) od zunanjega roba cestišča pa najmanj 10,0 m.
(4) Daljnovod prečka naslednje obstoječe lokalne ceste in javne poti:
– lokalna cesta št. 069021 Beričevo–Videm: SM 4–SM 5;
– javna pot št. 652/1: SM 6–SM 7;
– lokalna cesta št. 213071 Podgrad–Litija213070 Zalog–Laze: SM 9–SM 10;
– javna pot pri Podgradu: SM 10–SM 11;
– javna pot št. 3800: SM 18–SM 19*;
– lokalna cesta LC 213042 Gabrje–Janče: SM 24–SM 25;
– javna pot JP2 Gabrje–Lanišče: SM 25*– SM 26;
– javna pot JP2: SM 26–SM 27;
– lokalna cesta št. 213034 Volavje–Tuji grm in št. 213030 Janče: SM 27–SM 28;
– lokalna cesta LC 213181 Volavlje–V Travnikih: SM 27–SM 28, SM 30–SM 31 in SM 33–SM 34;
– lokalna cesta št. 3906: SM33–SM34;
– lokalna cesta št. 3906: SM35–SM36;
– javna pot št. 709880 Struša–Slatna: SM38–SM39;
– javna pot št. 709700: SM46–SM47;
– lokalna cesta št. 208250 Obolno–Štangarske Poljane: SM47–SM48;
– javna pot št. 709740: SM50–SM51;
– lokalna cesta št. 208220 Kačne–Vintarjevec: SM53–SM54;
– javna pot št. 709550: SM56–SM57;
– lokalna cesta Leskovica–Razbore: SM67*–SM68;
– javna pot: SM70–SM71;
– lokalna cesta Razbore–Ježce: SM71–SM72;
– lokalna cesta Obla Gorica–Mišji Dol: SM77–SM78*;
– javna pot: SM80–SM81;
– lokalna cesta Preska–Laze: SM81–SM82;
– javna pot: SM84–SM81;
– javna pot: SM89–SM90;
– javna pot: SM92–SM93;
– lokalna cesta Gabrovka–Brezje: SM95–SM96;
– javna pot: SM98–SM99;
– lokalna cesta Tihaboj–Brglez: SM99–SM100*;
– javna pot JP 709040 Tihaboj–Lukovec–Brinje: SM101–SM102*;
– lokalna cesta LC 425331 Sotla–G. Zabukovje–Zaloka–Draga: SM105–SM106;
– lokalna cesta LC 425302 Šentrupert–Dole: SM108–SM109;
– lokalna cesta Vederina–Hom: SM112*–SM113;
– lokalna cesta LC 425312 Šentrupert–Hom: SM113–SM114;
– javna pot: SM120–SM121;
– javna pot: SM123–SM124;
– javna pot, med mejama občin Sevnica in Trebnje: SM129–SM130;
– lokalna cesta LC 425412 D. Jesenice–V. Cirnik: SM131–SM132;
– javna pot: SM133–SM134;
– javna pot: SM133–SM134;
– javna pot Pijavice–Mladetiče: SM137–SM138*;
– lokalna cesta: SM138*–SM139*;
– javna pot Pijavice–Gabrijele: SM139*–SM140*;
– javna pot: SM140*–SM141;
– javna pot: SM141–SM142*;
– javna pot Polje–Mostec: SM142*–SM143;
– lokalna cesta LC 372270 Krmelj–Hotemež: SM145*–SM146**;
– javna pot: SM145–SM146;
– javna pot: SM146–SM147;
– javna pot: Spodnje Vodale–Jeperjek: SM153A–SM154*;
– javna pot: SM154*–SM155;
– lokalna cesta LC 372231 Tržišče–Nova Gora: SM156–SM157:
– javna pot Malkovec–Jeperjek–Križ: SM156–SM157;
– javna pot: SM159–SM160;
– lokalna cesta LC 399160 Škocjan–Telče: SM166–SM167;
– lokalna cesta št. 399161 Gorenje Dole–Telče: SM166A–SM167**;
– javna pot št. 399161 Gorenje Dole–Telče: SM167**–SM168*;
– lokalna cesta LC 399211 Dolenje Dole–Mala Hubajnica–Jelendol: SM169*–SM170*;
– lokalna cesta LC 399191 Močvirje–Gorenje Radulje (2×): SM174–SM175*;
– javna pot: SM175–SM176;
– lokalna cesta 399200 Dolenje Radulje–Zavratec in št. 399201 Sela: SM177–SM178;
– javna pot v Podulcah: SM185–SM186;
– javna pot: SM187–SM188;
– javna pot 694051 Raka–Celine: SM189–SM190;
– javna pot 694272 Krepsor–Ložce: SM191–SM192;
– javna pot 693925 Ladna–Kurja vas: SM195*–SM196;
– javna pot 693922 Senuše–Križe: SM197–SM198;
– lokalna cesta 191320 Straža Raka–Senuše: SM198–SM199;
– javna pot JP 693972 Senuše–Dolenje: SM200–SM201;
– lokalna cesta LC 191193 Dobrave–Brezje pri Senušah–Velika vas: SM202–SM203;
– javna pot JP 693825 Zajčki–Gmajna: SM206–SM207;
– javna pot JP 693821 Leskovec–Velika vas: SM209–SM210;
– javna pot JP 693832 Veniše 2: SM210–SM211;
– lokalna cesta LC 191140 Gorenja vas–Leskovec: SM211–SM212;
– javna pot: SM212–SM213;
– lokalna cesta LC G5–191140: SM213–SM214;
– javna pot JP 693811 Žadovinek–reka Sava: SM214–SM215;
– javna pot JP 693812 Pokopališče–Žadovinek: SM217–SM218;
– javna pot (2×): SM220–SM221.
(5) Za preostale prometno dostopne površine (tudi lokalne poti) veljajo odmiki: varnostna višina do spodnjega vodnika daljnovod ne sme biti manjša od 8,0 m, varnostna oddaljenost od roba cestišča pa ne sme biti manjša od 7,0 m.
12. člen
(križanje železnice)
(1) Minimalni odmiki – varnostna višina med zgornjo tirnico in spodnjim vodnikom daljnovoda ne sme biti manjša od 14,0 m oziroma, če so vodi speljani nad postajnimi peroni, razkladalnimi rampami in drugimi razkladalnimi površinami, varnostna višina voda od zgornje tirnice ne sme biti manjša od 14,0 m. Minimalna vodoravna oddaljenost katerega koli dela stebra od najbližje tirnice znaša 12,0 m. Kót križanja ne sme biti manjši od 45°.
(2) Daljnovod križa:
– želežniško progo E 70–Ljubljana–Zidani Most (dvotirna): SM9–SM10;
– industrijsko progo Tržišče–Krmelj (ukinjena in demontirana): SM145–SM146;
– regionalno progo št. 81 Sevnica–Trebnje: SM146A*–SM147.
13. člen
(urejanje zračnega prometa)
(1) Zaradi varnosti zračnega prometa se daljnovod na določenih mestih označi v skladu s predpisi s področja varnosti zračnega prometa.
(2) Za območje letališča se upoštevajo določbe predpisov glede na referenčno točko letališča.
14. člen
(križanje vodovoda)
(1) Pri križanjih daljnovoda z vodovodi se upošteva varnostna višina za naseljene kraje, ki ne sme biti manjša od 9,0 m, izolacija pa mora biti električno ojačena.
(2) Daljnovod križa naslednje vodovodno omrežje:
– vodovod: SM4–SM5;
– vodovod: SM18–SM19;
– vodovod v naselju Gabrje pri Jančah: SM24–SM25;
– vodovod: SM27–SM28;
– magistralni vodovod gozd Reka–Litija: SM42–SM43;
– vodovod G. Zabukovje–Zaloka: SM103–SM104;
– vodovod Okrog–Zaloka: SM106–SM107;
– vodovod Pijavice: SM138–SM139;
– vodovod Vrhek: SM146–SM147;
– vodovod Spodnje Vodale: SM148–SM149;
– vodovod Jeperjek: SM156–SM157;
– vodovod Gorenje Dole: SM166–SM167;
– vodovod Močvirje (4×): SM174–SM175;
– vodovod Raka: SM190–SM191;
– vodovod Veniše: SM208–SM209;
– vodovod črpališče–Krško: SM 213–SM214;
– vodovod Žadovinek: SM214–SM215;
– vodovod Krško–NEK: SM218–SM219;
– vodovod: SM220–SM221;
– vodovod za Dolenjo vas: SM222–SM223.
15. člen
(križanje kanalizacije)
(1) Pri križanjih daljnovoda s kanalizacijo se upošteva varnostna višina za naseljene kraje, ki ne sme biti manjša od 9,0 m, izolacija pa mora biti električno ojačena.
(2) Daljnovod križa kanalizacijo – v gradnji: SM140*–SM141.
16. člen
(križanje elektroenergetskih vodov)
(1) Pri križanju daljnovoda z drugimi visokonapetostnimi vodi varnostna višina najbližjih vodnikov ne sme biti manjša od 4,5 m oziroma varnostna oddaljenost med vodnikoma sme biti manjša od 3,0 m.
(2) Na delih trase daljnovoda, ki križa oziroma se približuje obstoječim 400 kV, 110 kV, 20 kV in 0,4 kV daljnovodom, je treba med gradnjo daljnovoda zagotoviti varnostne ukrepe. Pri delu z gradbenimi stroji, dvigali in pri raznih montažnih delih in prevozu se upošteva najmanjša varnostna razdalja približevanja faznim vodnikom, ki znaša za 20 kV napetost 3,0 m, za 1 kV pa 1,0 m.
(3) Da se doseže zadostno varnostno oddaljenost pri križanju daljnovoda z daljnovodom 2 × 110 kV Krško–Hudo, se v razpetini SM 208–SM 209 spusti zaščitna vrv OPGW na višino zgornjih konzol.
(4) Da se doseže zadostno varnostno oddaljenost pri križanju daljnovoda z daljnovodom 110 kV Brestanica–Hudo, se v razpetini SM 192–SM 193 spusti zaščitna vrv. To pomeni preureditev obesišč zaščitne vrvi na dveh stebrih. Možna je tudi vstavitev novega 110 kV stebra v traso obstoječega daljnovoda, če to zahteva tehnična izvedba.
(5) Na trasi, kjer daljnovod križa oziroma se približuje drugim daljnovodom in nizkonapetostnim vodom, so potrebni varnostni ukrepi z upoštevanjem varnostno-tehničnih predpisov:
– daljnovoda 2 × 400 kV Beričevo–Divača: SM1–SM7 – vzporedni potek;
– daljnovoda 2 × 400 kV Beričevo–Divača: SM10–SM11 – vzporedni potek;
– daljnovod 2 × 110 kV Beričevo–Domžale in Beričevo–Kleče: SM1–SM2;
– daljnovod 2 × 110 kV Beričevo–Trbovlje 2: SM1–SM2;
– daljnovod 110 kV Brestanica–Hudo: preureditev med SM192–SM193;
– daljnovod 2 × 110 kV Krško–Hudo: SM198–SM221– vzporedni potek in križanje;
– daljnovod 2 × 110 kV Krško–Hudo: preureditev med SM207–SM210;
– kablovod 2 × 110 kV Brestanica–Krško (DES)–Krško: SM222–SM223;
– daljnovod 2 × 110 kV Brestanica–Krško: SM222–SM223;
– daljnovod 2 × 110 kV Brežice–Krško: SM222–SM223;
– daljnovod 20 kV: prestavitev med SM3–SM4;
– daljnovod 20 kV: SM7–SM8;
– daljnovod 20 kV in nizkonapetostni – SKS: pokablitev med SM25*–SM26;
– daljnovod 20 kV in nizkonapetostni – SKS: pokablitev med SM27–SM28;
– daljnovod 20 kV: pokablitev med SM47–SM48;
– daljnovod 20 kV: SM51–SM52;
– daljnovod 20 kV: SM62–SM63;
– daljnovod 20 kV: SM71–SM72;
– daljnovod 20 kV: pokablitev med SM77–SM78*;
– daljnovod 20 kV: SM92–SM93;
– daljnovod 20 kV: SM99–SM100*;
– daljnovod 20 kV: pokablitev med SM104–SM105*;
– daljnovod 20 kV: SM128–SM129;
– daljnovod 20 kV: pokablitev med SM130–SM131;
– daljnovod 20 kV: pokablitev med SM131–SM132;
– daljnovod 20 kV: SM138*–SM139*;
– daljnovod 2 × 20 kV: SM139*–SM140*;
– daljnovod 20 kV: SM147–SM148;
– daljnovod 20 kV: SM155*–SM156;
– daljnovod 20 kV: SM174–SM175*;
– daljnovod 20 kV: pokablitev med SM178–SM179*;
– daljnovod 20 kV: pokablitev med SM187–SM188;
– daljnovod 20 kV: SM193–SM194;
– daljnovod 20 kV: SM196–SM197;
– daljnovod 20 kV: pokablitev med SM198–SM199;
– daljnovod 20 kV: SM211–SM212;
– daljnovod 20 kV: SM212–SM213;
– kablovod 20 kV: SM222–SM223;
– javna razsvetljava: SM4 – SM5;
– nizkonapetostni vod: SM9 – SM10;
– nizkonapetostni – SKS: pokablitev med SM17–SM18;
– nizkonapetostni – SKS: pokablitev med SM25*–SM26;
– daljnovod 20 kV in nizkonapetostni – SKS: SM25*–SM26;
– daljnovod 20 kV in nizkonapetostni – SKS: pokablitev med SM27–SM28;
– nizkonapetostni – SKS (2×): pokablitev med SM67**–SM68;
– nizkonapetostni – SKS: pokablitev med SM70–SM71;
– nizkonapetostni: pokablitev med SM74–SM75;
– nizkonapetostni: SM85–SM86;
– nizkonapetostni – SKS: pokablitev med SM112*–SM113;
– nizkonapetostni: demontiran med SM139*–SM140*;
– nizkonapetostni: SM141–SM142*;
– nizkonapetostni: SM144*–SM145*;
– nizkonapetostni: pokablitev med SM145*–SM146**;
– nizkonapetostni: SM146A*–SM147;
– nizkonapetostni: SM147–SM148;
– nizkonapetostni: SM154*–SM155*;
– nizkonapetostni: SM165*–SM166*;
– nizkonapetostni – SKS – telekomunikacijski vod: pokablitev med SM168*–SM169*;
– nizkonapetostni: SM176–SM177;
– nizkonapetostni: pokablitev med SM185–SM186;
– nizkonapetostni: SM189–SM190.
17. člen
(križanje telekomunikacijskih vodov)
(1) Obstoječe telekomunikacijsko omrežje se zaščiti ali prestavi.
(2) Stroške ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve telekomunikacijskega omrežja, zakoličenja, zaščite in prestavitve telekomunikacijskega omrežja ter nadzora krije investitor gradnje na določenem območju. Prav tako bremenijo investitorja tudi stroški za odpravo napak, ki bi nastale zaradi del na daljnovodu, kakor tudi morebitni stroški zaradi izpada prometa.
(3) Pri križanjih daljnovoda z vodi telekomunikacijskega omrežja se upošteva varnostna višina, ki ne sme biti manjša od 5,5 m. Izolacija mora biti električno in mehansko ojačena. Kót križanja praviloma ne sme biti manjši od 45°.
(4) Na mestih približevanja mora biti vodoravna oddaljenost med vodniki enaka višini višjega stebra, povečanega za 3,0 m (vodoravna oddaljenost je lahko manjša, če je vod električno in mehansko ojačen).
(5) Telekomunikacijski kabli, položeni v zemljo, morajo biti oddaljeni od stebrov najmanj 25,0 m. Vodoravna oddaljenost skrajnega vodnika daljnovoda od stebra telekomunikacijskega voda ne sme biti manjša od 7,0 m, pri čimer tega pogoja a ni treba izpolniti, če znaša višinska razlika najmanj 12,0 m. Vodoravna oddaljenost stebra daljnovoda od najbližjega telekomunikacijskega voda ne sme biti manjša od 4,0 m.
(6) V posameznih primerih je glede na traso daljnovoda med posameznimi stebri predvidena pokablitev prečenja telekomunikacijskih vodov. Daljnovod križa naslednje telekomunikacijsko omrežje:
– telekomunikacijski vod: med SM9–SM10;
– telekomunikacijski vod: med SM19–SM19;
– telekomunikacijski vod: SM24–SM25;
– telekomunikacijski vod – 2 vodnika: pokablitev med SM57–SM58;
– telekomunikacijski vod: pokablitev med SM63–SM64;
– telekomunikacijski vod: SM67**–SM68;
– telekomunikacijski vod – 2 vodnika: SM71–SM72;
– telekomunikacijski vod: pokablitev med SM77–SM78*;
– telekomunikacijski vod: pokablitev med SM79*–SM80*;
– telekomunikacijski vod: SM86–SM87;
– telekomunikacijski vod: SM87–SM88;
– telekomunikacijski vod: SM92–SM93;
– telekomunikacijski vod: SM93–SM94;
– telekomunikacijski vod – 2 vodnika: SM95–SM96;
– telekomunikacijski vod – 2×: SM99–SM100*;
– telekomunikacijski vod: SM105–SM106;
– telekomunikacijski vod: SM131–SM132;
– telekomunikacijski vod: SM137–SM138;
– telekomunikacijski vod: pokablitev med SM141–SM142*;
– telekomunikacijski vod: SM145–SM146;
– telekomunikacijski vod: SM146–SM147;
– telekomunikacijski vod: pokablitev med SM153*–SM153A;
– telekomunikacijski vod: SM156–SM157;
– telekomunikacijski vod: pokablitev med SM166A*–SM167**;
– nizkonapetostni – SKS – telekomunikacijski vod: pokablitev SM168*–SM169*;
– telekomunikacijski vod 2×: pokablitev SM174–SM175*;
– telekomunikacijski vod 2×: SM187–SM188;
– telekomunikacijski vod: SM209–SM210;
– telekomunikacijski vod 2×: SM214–SM215.
18. člen
(križanje plinovodov)
(1) Pri križanjih daljnovoda s plinovodom se upošteva varnostna višina za naselja, ki ne sme biti manjša od 9,0 m, izolacija pa mora biti električno ojačena. Kót križanja ne sme biti manjši od 30°. Minimalni odmik katerega koli dela stebra oziroma odmik zunanjega faznega vodnika daljnovod od zunanjega kovinskega dela cevovoda je 10,0 m. Pri tem se upošteva oddaljenost od vertikalne projekcije vodnika.
(2) Vse posege v pasu 2 × 5,0 m od visokotlačnega plinovoda je treba izvajati ročno in pod nadzorom upravljavca plinovoda. Morebitni ozemljitveni sistemi morajo biti odmaknjeni od visokotlačnega plinovoda več kakor 3,0 m.
(3) V sklopu izdelave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja je treba izdelati tudi študijo vpliva induciranih napetosti na plinovode oziroma prenosno plinovodno omrežje. Vsebovati mora tudi ukrepe oziroma pogoje za preprečitev negativnih vplivov na prenosni plinovod M4 Krško–Novo mesto zaradi izvajanja del v njegovem nadzorovanem pasu, poseganje v nadzorovani oziroma varnostni pas prenosnega plinovoda brez nadzora in predhodne potrditve izvedbenih rešitev s strani Geoplina plinovodi, d.o.o., ni dovoljeno.
(4) Daljnovod prečka prenosni magistralni visokotlačni plinovod M4 (merno-regulacijska postaja Krško–merno-regulacijska postaja Novo mesto): SM217–SM218.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN
19. člen
(posegi v obstoječe objekte in naprave ter omejitve)
(1) Investitor daljnovoda mora v skladu z določili poročila o vplivih na okolje lastnikom zemljišč ali drugih nepremičnin v ureditvenem območju državnega lokacijskega načrta izplačati odškodnine za omejitev rabe zaradi tehničnih predpisov o graditvi daljnovodov ter za zmanjšanje vrednosti nepremičnin in kakovosti bivanja.
(2) Znotraj koridorja je dopustna omejena raba v skladu s predpisi, ki določajo tehnične normative za graditev nadzemnih elektroenergetskih vodov z nazivno napetostjo od 1 kV do 400 kV, in predpisujejo obvezne odmike grajenih in naravnih objektov. Izrecno je v koridorjih prepovedana gradnja nadzemnih objektov, v katerih je lahko vnetljiv material, na parkiriščih pod daljnovodi pa je prepovedano parkiranje za vozila, ki prevažajo vnetljive, gorljive in eksplozivne materiale.
(3) V koridorju daljnovoda so dopustne rekonstrukcije obstoječih in gradnje novih linijskih infrastrukturnih objektov, kmetijske in gozdnogospodarske prostorskoureditvene dejavnosti in ureditve za urejanje vodnega režima. Dopustna je gradnja parkirišč za vozila, ki ne prevažajo vnetljivih, gorljivih in eksplozivnih materialov ter postavitev montažnih ograj in urbane opreme. Posegi v koridorju ne smejo ovirati gradnje, delovanja in vzdrževanja nadzemnega voda. Za vse posege znotraj ureditvenega območja državnega lokacijskega načrta je treba pridobiti soglasje izvajalca obvezne gospodarske javne službe sistemskega operaterja prenosnega omrežja.
20. člen
(varovanje na območjih kmetijskih in gozdnih zemljišč)
(1) Kmetijska zemljišča se po končani gradnji daljnovoda kar najbolj usposobijo za kmetijske namene.
(2) Investitor mora omogočiti lastnikom dostop na njihova kmetijska zemljišča med gradnjo daljnovoda in po njej.
(3) Za varovanje gozda in gozdnogospodarskih ureditev je treba upoštevati naslednje pogoje:
– v neposredni bližini posegov je treba kar najbolj ohraniti naravno stanje gozda,
– preprečeno mora biti vsako nepotrebno zasipanje in odstranjevanje podrasti,
– sečnja gozda mora biti izvedena strokovno po odkazilu sečnje, ki ga da pristojni predstavnik Zavoda za gozdove, in na podlagi podrobnega načrta,
– pred posekom trase in dovoznih poti mora biti skupno s krajevno pristojnimi delavci Zavoda za gozdove Slovenije določena površina za posek in evidentirana lesna masa,
– sečnje v koridorjih daljnovoda je treba izvesti selektivno, le do zahtevane varnostne višine oziroma odmikov, povečano za razdaljo letne rasti vegetacije,
– kjer bosta prizadeta gozd in gozdni rob, morata biti ustrezno sanirana; uporabljati je treba avtohtone vrste v ustrezni sestavi,
– za vsa pripravljalna dela v gozdnem prostoru in posege v gozdni prostor je treba h gradbenemu dovoljenju obvezno pridobiti soglasje pristojnega Zavoda za gozdove,
– omogočiti je treba dostop do gozdov med gradnjo in po njej.
(4) Posek in spravilo lesa se izvaja v skladu s predpisi.
(5) Investitor mora med gradnjo in po izvedbi posega omogočiti gospodarjenje z gozdom in dostop do sosednjih gozdnih zemljišč pod enakimi pogoji kakor pred načrtovanimi posegi.
21. člen
(ohranjanje narave)
(1) Za ohranjanje narave in naravnih vrednot se upoštevajo naslednji pogoji:
– na območju nižinskega obsavskega gozda, ki je opredeljen kot gozdna naravna dediščina, in na območju obrežne vegetacije ob reki Mirni se poseki na območju koridorja izvedejo selektivno in le do zahtevane varnostne višine oziroma odmikov ter v skladu s povečavo z razdaljo letne rasti vegetacije,
– na območju prečkanja vodotokov se dela izvajajo tako, da se ne poškoduje obvodna vegetacija ali pa je poškodovanje minimalno,
– izpuščanje tekočin ali odlaganje kakršnega koli materiala v vodotoke je prepovedano, ker lahko povzroči spremembe bivalnih razmer redkih in ogroženih živalskih vrst,
– v sklopu izdelave dokumentacije za PGD se preverijo preletne poti in gnezdišča ptic ter načrtujejo morebitni omilitveni ukrepi, tako da se označijo daljnovodni vodniki, višina preleta pa se usmeri z vegetacijo,
– posegi in gradbena dela na območjih mokrišč, vodotokov z obrežij in na poplavnih ravnicah se ne smejo izvajati med sezono gnezditve ptic in med reprodukcijo dvoživk (od marca do oktobra), poseganje v prostor se mora kar najbolj je mogoče prilagoditi življenjskemu ciklu živali,
– na posameznih lokacijah znotraj koridorja je dopustno urejati ekološke otoke,
– dela se izvajajo podnevi, ponoči pa le v izjemnih primerih in na omejenem območju.
(2) Poleg navedenih pogojev je treba upoštevati še naslednje splošne pogoje:
– z gradnjo ne smejo biti prizadeta naravno ohranjena območja, na katerih niso neposredno predvideni posegi ali gradbišča,
– za zasaditev je treba uporabljati avtohtono vegetacijo,
– pri zemeljskih delih, izkopu za temelje nosilnih drogov daljnovoda, je potreben geološki naravovarstveni nadzor. Če se najdejo arheološke ostaline, je treba v skladu z 98. členom Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo) o tem obvestiti pristojno službo za varstvo narave, ki pripravi usmeritve glede ravnanja ob odkritju.
(3) Daljnovod križa ali se približa naravni dediščini (po evidenci pristojnega Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave):
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|Zap. |Identif. |Ime enote          |Zvrst ND      |Stojno  |
|št. |št. ND  |              |          |mesto  |
|ND  |     |              |          |(SM)   |
|   |     |              |          |     |
+----------------------------------------------------------------------------+
|                                      |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Občina: DOL PRI LJUBLJANI                          |
|                                      |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND1 |4569   |Obrečni gozdovi Pšate (8)  |gozdna       |SM 1–SM 3|
|   |     |              |          |     |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND2 |9     |Obrečni gozdovi Kamniške  |gozdna       |SM 1–SM 5|
|   |     |Bistrice          |          |     |
|   |     |              |          |     |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND3 |10    |Gozdni otok–Kamniške    |gozdna       |SM 5–SM 6|
|   |     |Bistrice          |          |     |
|   |     |              |          |     |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND4 |11    |Potok–desni pritok     |hidrološka,     |SM 7–SM 8|
|   |     |Mlinskega potoka      |zoološka      |     |
|   |     |              |          |     |
+----------------------------------------------------------------------------+
|                                      |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Občina: LJUBLJANA                              |
|                                      |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND5 |2762   |Sava (1)          |hidrološka,     |SM 9–SM |
|   |     |              |botanična,     |10    |
|   |     |              |zoološka, gozdna  |     |
|   |     |              |          |     |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND6 |2     |Reka Ljubljanica      |hidrološka,     |SM 9–SM |
|   |     |              |botanična, zoološka |10    |
|   |     |              |          |     |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND7 |2762,   |Podgrad–trojno sotočje (3) |hidrološka,     |SM 9–SM |
|   |7603, 167 |              |botanična, zoološka |10    |
|   |     |              |          |     |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND8 |8076   |Gradolski potok s pritoki  |hidrološka,     |SM 11–SM |
|   |     |(5)             |zoološka      |12    |
|   |     |              |          |     |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND9 |8077   |Lutnik potok        |hidrološko     |SM 12–SM |
|   |     |              |          |13    |
|   |     |              |          |     |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND10 |6     |Gostinca s pritoki     |hidrološka,     |SM 19–SM |
|   |     |              |zoološka      |21    |
|   |     |              |          |     |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND11 |7     |Mala Reka          |hidrološka     |SM 30–SM |
|   |     |              |          |35    |
|   |     |              |          |     |
+----------------------------------------------------------------------------+
|                                      |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Občina: ŠMARTNO pri LITIJI                         |
|                                      |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND12 |12    |Mala Reka s pritoki     |zoološka      |SM 35–SM |
|   |     |              |          |38    |
|   |     |              |          |     |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND13 |8061   |Reka s pritoki (13)     |hidrološka,     |SM 42–SM |
|   |     |              |botanična, zoološka |43    |
|   |     |              |          |     |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND14 |15    |Volčji potok        |hidrološka,     |SM 45–SM |
|   |     |              |zoološka      |47    |
|   |     |              |          |     |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND15 |892    |Pasja ulica (16)      |hidrološka,     |SM 47–SM |
|   |     |              |botanična,     |50    |
|   |     |              |zoološka      |     |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND16 |14    |Vintarjevski potok (Črni  |hidrološka,     |SM 53–SM |
|   |     |potok)           |zoološka      |54    |
|   |     |              |          |     |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND17 |18    |Medvejščica         |hidrološka,     |SM 55–SM |
|   |     |              |zoološka      |58    |
|   |     |              |          |     |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND18 |19    |Potok Ješka         |hidrološka,     |SM 71–SM |
|   |     |              |zoološka      |72    |
|   |     |              |          |     |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND19 |21    |Mišji potok         |hidrološka,     |SM 78–SM |
|   |     |              |zoološka      |79    |
|   |     |              |          |     |
+----------------------------------------------------------------------------+
|                                      |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Občina: LITIJA                               |
|                                      |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND20 |22    |Potok Turnska Cerknica   |hidrološka,     |SM 89–SM |
|   |     |              |zoološka      |90    |
|   |     |              |          |     |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND21 |4483   |Mirna s pritoki (17)    |hidrološka,     |SM 92–SM |
|   |     |              |botanična,     |93    |
|   |     |              |zoološka      |     |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND22 |25    |Mlaški potok        |zoološka      |SM 98–SM |
|   |     |              |          |99    |
|   |     |              |          |     |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND23 |8120   |Homščica (24)        |hidrološka,     |SM 99–SM |
|   |     |              |zoološka      |100   |
|   |     |              |          |     |
+----------------------------------------------------------------------------+
|                                      |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Občina: TREBNJE                               |
|                                      |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND24 |1126   |Cetiška           |hidrološka,     |SM 103–SM|
|   |     |              |ekosistemska    |104   |
|   |     |              |          |     |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND25 |311    |Bistrica          |hidrološka,     |SM 108–SM|
|   |     |              |ekosistemska    |109   |
|   |     |              |          |     |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND26 |8159   |Kostanjščica (122)     |hidrološka,     |SM 117–SM|
|   |     |              |ekosistemska    |120,   |
|   |     |              |          |SM 123–SM|
|   |     |              |          |132   |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND27 |40    |Mirenska dolina       |ekosistemska    |SM 135  |
|   |     |              |          |     |
+----------------------------------------------------------------------------+
|                                      |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Občina: SEVNICA                               |
|                                      |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND26 |8159   |Kostanjščica (122)     |hidrološka,     |SM 117–SM|
|   |     |              |ekosistemska    |132   |
|   |     |              |          |     |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND28 |     |Dolski potok        |hidrološka     |SM 158–SM|
|   |     |              |          |164   |
|   |     |              |          |     |
+----------------------------------------------------------------------------+
|                                      |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Občina: ŠKOCJAN                               |
|                                      |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND28 |     |Dolski potok        |hidrološka     |SM 158–SM|
|   |     |              |          |164   |
|   |     |              |          |     |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND29 |8204   |Potok Jesenk (239)     |hidrološka,     |SM 167–SM|
|   |     |              |ekosistemska    |168   |
|   |     |              |          |     |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND30 |8208   |Hubajniški potok (245)   |hidrološka,     |SM 174–SM|
|   |     |              |ekosistemska    |175   |
|   |     |              |          |     |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND31 |8467   |Potok Urbinček (1131)    |hidrološka,     |SM 176–SM|
|   |     |              |ekosistemska    |177   |
|   |     |              |          |     |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND32 |8468   |Potok Žigmanca       |hidrološko     |SM 178–SM|
|   |     |              |          |180   |
|   |     |              |          |     |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND33 |8534   |Vejer (1270)        |hidrološka,     |SM 181–SM|
|   |     |              |ekosistemska    |183   |
|   |     |              |          |     |
+----------------------------------------------------------------------------+
|                                      |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Občina: KRŠKO                                |
|                                      |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND34 |7999   |Potok Lokavec–zgornji tok  |hidrološka,     |SM 193– |
|   |     |(26)            |zoološka      |SM194  |
|   |     |              |          |     |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND35 |27    |Senuša s pritoki in     |hidrološka,     |SM 200– |
|   |     |poplavnimi ravnicami    |botanična,     |SM201  |
|   |     |              |zoološka      |     |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND36 |28    |Veliki potok (Velikovaški  |hidrološka,     |SM 203–SM|
|   |     |potok) s pritoki in     |zoološka      |206   |
|   |     |poplavnimi ravnicami    |          |     |
|   |     |              |          |     |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
|ND5 |2762   |Sava (1)          |hidrološka,     |SM 214–SM|
|   |     |              |botanična,     |221   |
|   |     |              |zoološka, gozdna  |     |
+-----+----------+----------------------------+--------------------+---------+
22. člen
(varovanje tal)
(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da so prizadete čim manjše površine. Površine, ki so bile med gradnjo razgaljene, je treba ponovno zatraviti oziroma zasaditi. Pri ravnanju med gradnjo je treba upoštevati:
– pri izvedbi ozemljitve posameznih stebrov je treba vse izkopane jarke ponovno zasuti, površinsko komprimirati, minimalno humuzirati in zatraviti;
– vse posege zaradi ozemljitve je treba po končani izvedbi vzpostaviti v prvotno stanje;
– pri kopanju jarkov za ozemljitve v hribovitem in gričevnatem terenu je treba paziti, da ne pride do preusmeritev površinskih in talnih vod v pogojno stabilne hribine, kar bi posledično lahko povzročilo zemeljske usade in plazove.
(2) Predvidi se zaščita pred erozijo, utrditev terena in urejeno odvodnjavanje površinskih voda.
(3) Predvideno je ločeno začasno deponiranje in način varovanja pred zdrsom zemljine.
(4) Sestavni del načrtovanja je tudi sanacija prizadetih površin (izkopi, profili in drugo). V sklopu izdelave dokumentacije za PGD je treba določiti način uporabe rodovitnega dela prsti. Prst se mora odstraniti in začasno deponirati tako, da se ohrani njena plodnost in količina. Prst je treba uporabiti za sanacijo poškodovanih in degradiranih tal po gradnji.
(5) Gradnja daljnovod ne predvideva viškov zemljine, ki bi zahtevala določitev ukrepov za viške zemljine. Rodovitni del prsti se ustrezno odstrani in deponira tako, da se ohrani rodovitnost in količina prsti ter se uporabi za sanacijo poškodovanih in manj kakovostnih tal.
23. člen
(varstvo voda)
(1) Vsi stebri daljnovoda in spremljajoči objekti so locirani zunaj vodnih in priobalnih zemljišč, to je najmanj 15,0 m od zgornjega roba brežin Save oziroma na zunanji strani visokovodnih nasipov ter najmanj 5,0 m od zgornjega roba drugih vodotokov in zunaj poplavnih površin.
(2) Zaradi gradnje daljnovoda ali drugih posegov znotraj ureditvenega območja se kakovost voda in vodni režim na vplivnem območju ne smeta poslabšati.
(3) Pri izdelavi nadaljnje dokumentacije za PGD in pri gradnji je treba nameniti posebno pozornost območju prečkanja Save.
(4) Pri gradnji in izkopih gradbenih jam za podzemni kabel je treba preprečiti morebitna izlitja nevarnih snovi v gradbeno jamo oziroma podtalnico.
(5) Pred začetkom izvajanja kakršnih koli del v vodotoku je treba dovolj zgodaj obvestiti ribiške družine, ki upravljajo zadevni vodotok, in se z njihovim predstavnikom dogovoriti za ogled lokacije.
(6) Opredeliti je treba tudi obdobja morebitnega posega v vodotok.
(7) Na območju varstvenih pasov vodnih virov je med gradnjo treba upoštevati varstvene režime in ukrepe, predpisane v posameznih občinskih odlokih o zaščiti vodnih virov pri prečenju:
1. Občina Šmartno pri Litiji:
– varstveni pas za oskrbo s pitno vodo, II. stopnja varovanja: SM 56–SM 60,
– varstveni pas za oskrbo s pitno vodo, III. stopnja varovanja: SM 62–SM 67,
– varstveni pas za oskrbo s pitno vodo, III. stopnja varovanja: SM 70–SM 72,
– varstveni pas za oskrbo s pitno vodo, II. stopnja varovanja: SM 71–SM 72;
2. Občina Litija:
– varstveni pas za oskrbo s pitno vodo, II. in III. stopnja varovanja: SM 82–SM 84;
3. Občina Trebnje:
– varstveni pasovi za varstvo pitne vode, 2 in 3 cona: SM 102–SM 105,
– varstveni pasovi za varstvo pitne vode, 2 in 3 cona: SM 123–SM 125;
4. Občina Škocjan:
– varstveni pasovi za varstvo pitne vode: SM 167–SM 170;
5. Občina Krško:
– varstveni pasovi za varstvo pitne vode črpališča Raka, II. in III. varstveni pas: SM 187–SM 191,
– varstveni pasovi za varstvo pitne vode črpališča vodovoda Krško, II., III. in IV. varstveni pas: SM 206–SM 219.
24. člen
(varovanje kulturne dediščine)
Na trasi daljnovoda je treba preventivno paziti na:
1. arheološko dediščino in arheološka najdišča:
– Projektna dokumentacija je osnova za pripravo strokovnih podlag in obseg arheološkega terenskega pregleda za določitev arheoloških točk na lokaciji stebrov, ker te veljajo za potencialna arheološka območja. Na osnovi strokovnih podlag se naknadno določijo in posredujejo natančnejši pogoji za varstvo,
– Z arheološkim nadzorom zemeljskih del na trasi daljnovoda se prepreči poškodovanje oziroma uničenje predvidene oziroma nepredvidene arheološke dediščine,
– Izvedejo se zaščitna izkopavanja potencialno odkritih najdišč in tudi vsi postopki, ki sledijo izkopavanju.
– Če se pri izkopu za temelje stebrov naleti na najdbe zunaj varovanih vrednot (gomil), mora izvajalec del, v skladu s kulturno-varstvenimi pogoji za posege v zemeljske plasti, obvestiti pristojen zavod za varovanje kulturne dediščine.
– Predvidi se rezervatno varstvo arheološke dediščine na trasi daljnovoda na območju daljnovoda in križanja:
 +------------------------------------------------------+
 |Občina Škocjan                    |
 +-+------+-------------------------------------+-------+
 |3|700381|Klenovik – arheološko najdišče Gradec|SM 159;|
 +-+------+-------------------------------------+-------+
2. stavbno dediščino:
– Postavitev stebrov daljnovoda naj bo v skladu z omilitvenimi ukrepi, ki načrtujejo značilne poglede in silhuete kulturne krajine (ne zastirajo pogledov, značilne poglede vedute):
+----------------------------------------------------------------------------+
|Občina Trebnje                               |
|                                      |
+-------+-----------+------------------------------------------+-------------+
|Zap.  |Evidenčna |Ime enote                 |Stojno mesto |
|št.  |št.    |                     |(SM)     |
|    |dediščine |                     |       |
+-------+-----------+------------------------------------------+-------------+
|1   |511058   |Gaberje pri Jančah            |SM 22–SM 25; |
|    |      |                     |       |
+-------+-----------+------------------------------------------+-------------+
|2   |710336   |Hrastovica – Graščina Zagorica      |SM 135;   |
|    |      |                     |       |
+-------+-----------+------------------------------------------+-------------+
|1   |2481    |Zaloka – Cerkev sv. Neže         |SM104–SM105; |
|    |      |                     |       |
+-------+-----------+------------------------------------------+-------------+
|2   |8106    |Roženberk – Krageljev mlin        |SM132– M133; |
|    |      |                     |       |
+-------+-----------+------------------------------------------+-------------+
|3   |710230   |Hom – Domačija Hom 10           |SM 113–M114; |
|    |      |                     |       |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Občina Škocjan                               |
|                                      |
+-------+-----------+------------------------------------------+-------------+
|3   |710009   |Dolenje Radulje – Graščina Radelca    |SM 180–SM  |
|    |      |(predlog za vpis v RKD)          |181;     |
|    |      |                     |       |
+-------+-----------+------------------------------------------+-------------+
|4   |710093   |Močvirje – Hiša Močvirje 12        |SM175–SM176. |
|    |      |                     |       |
+-------+-----------+------------------------------------------+-------------+
25. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Posebni ukrepi med obratovanjem daljnovoda niso potrebni.
(2) Med gradnjo in obratovanjem ne smejo biti presežene predpisane ravni hrupa, upoštevani pa morajo biti ukrepi za varovanje pred hrupom.
26. člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)
(1) Vsi objekti in naprave nazivne napetosti nad 1 kV, ki predstavljajo vire elektromagnetnih sevanj, morajo biti načrtovani in izvedeni tako, da bodo vplivi na okolje čim manjši.
(2) Na območju državnega lokacijskega načrta se znotraj 40,0 m pasu levo in 40,0 m desno od osi daljnovoda nahajajo deli ali cele parcele, ki na podlagi planskih aktov sodijo v I. območje varstva pred elektromagnetnim sevanjem in so našteti v točki f) 3. člena te uredbe. Izračuni vplivov električnega in magnetnega polja iz analize kažejo, da so na navedenih parcelah, ki sodijo med I. območja varstva pred elektromagnetnim sevanjem, predpisane mejne vrednosti presežene.
(3) Prekomernih vplivov elektromagnetnega sevanja na teh parcelah ni mogoče z nobenimi tehničnimi rešitvami zmanjšati pod predpisano raven. Vsi objekti, ki so v I. območju v skladu z uredbo, ki ureja elektromagnetno sevanje v naravnem in življenjskem okolju, so zajeti po kriteriju, da so v celoti ali pa se jih dotika meja območja državnega lokacijskega načrta predmet obravnave in so navedeni v tabeli v obrazložitvi državnega lokacijskega načrta. Upoštevajoč vse relevantne dejavnike okolja mora investitor za zemljišča in objekte, naštete v točki f) 3. člena te uredbe, zagotoviti tako spremembo namembnosti oziroma vrste rabe parcel, da jih bo glede na določbe uredbe, ki ureja elektromagnetno sevanje v naravnem in življenskem okolju, mogoče uvrstiti v II. območje varstva pred elektromagnetnim sevanjem.
27. člen
(varstvo zraka)
(1) Gradnja mora biti organizirana in izvajana tako, da se kar najbolj prepreči dodatno onesnaženje zraka.
(2) Za kar največje preprečevanje in zmanjšanje negativnih vplivov je med gradnjo treba upoštevati naslednje ukrepe:
– vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin v suhem in vetrovnem vremenu,
– preprečevanje nekontroliranega raznašanja materiala z gradbišč, tudi s čiščenjem vozil pri vožnji z gradbišč na javne prometne površine,
– pravilna izbira delovnih strojev in transportnih vozil,
– upoštevanje vremenskih razmer med gradnjo,
– upoštevanje emisijskih norm za gradbeno mehanizacijo in vse naprave, ki se uporabljajo za gradnjo.
28. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi gradnje in obratovanja daljnovoda ne bo poslabšala.
(2) Varstvo pred požarom se zagotavlja z zadostnimi odmiki vodnikov od objektov in ustreznim vzdrževanjem trase (pred padcem objekta, dreves) oziroma z uporabo negorljivih materialov na objektih pod daljnovodom in ob njem.
(3) Delovanje daljnovoda je zaščiteno pred požarom z avtomatskim izklopom delovanja prenosa energije kot glavnim varnostnim ukrepom.
(4) Do vsakega stebra je predvidena urejena dostopna pot, ki je primerno utrjena, kar je pomembno tudi za interventna vozila.
(5) Pri pripravi dokumentacije za PGD se upoštevajo področni predpisi.
VII. POSTOPNOST IZVEDBE
29. člen
(postopnost izvedbe)
(1) Daljnovod je treba zgraditi od Beričevega do Krškega v celoti.
(2) Pred začetkom gradnje na lokaciji posameznega stebra daljnovoda se uredi dostopna pot do njega.
(3) Prestavitve oziroma preureditve nadzemnih vodov s kabliranjem oziroma preureditve druge križane infrastrukture se praviloma izvedejo pred montažo vodnikov daljnovoda, razen kjer je to treba izvesti pred temeljenjem stebrov.
(4) Postopnost gradnje daljnovoda je možna in je odvisna od organizacije gradnje in se določi v projektu za izvedbo. Gradbišča se lahko odpirajo na več stojnih mestih stebrov hkrati.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
30. člen
(spremljanje in nadzor)
(1) Investitor zagotovi celosten načrt za spremljanje in nadzor med gradnjo in obratovanjem daljnovoda, kakor je določen v Poročilu o vplivih na okolje.
(2) Pri določitvi spremljanja in nadzora se smiselno upoštevajo točke že izvedenih meritev ničelnega stanja. V delih, kjer je to mogoče, se spremljanje in nadzor prilagodta ter uskladita z drugimi obstoječimi državnimi in lokalnimi spremljanji stanj kakovosti okolja. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin okolja se zagotovi vsaj tolikšno število točk nadzora, da se pridobi utemeljena informacija o stanju posamezne sestavine okolja. Točke spremljanja stanja morajo omogočati stalno pridobivanje podatkov. Spremljanje in nadzor se izvedeta v skladu s predpisi, ki urejajo področje prvih meritev in trajnih obratovalnih spremljanj elektromagnetnega sevanja in hrupa ter pogoje za njihovo izvajanje, in usmeritvami, določenimi v Poročilu o vplivih na okolje. Rezultati spremljanja in nadzora so javni.
(3) Dodatni ustrezni zaščitni ukrepi, ki jih mora investitor izvesti na podlagi rezultatov spremljanja in nadzora, so:
– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve,
– sanacije poškodovanih območij, naprav ali drugih prostorskih sestavin,
– sprememba rabe prostora,
– drugi ustrezni ukrepi.
31. člen
(obveznosti investitorja in izvajalca)
(1) Na območjih pričakovanih naravnih vrednot ali v njihovi neposredni bližini je ob morebitnih posegih, ki bi lahko kakor koli območje ogrozili, zaradi evidentiranja novih naravnih vrednot in njihovega ohranjanja treba zagotoviti naravovarstveni nadzor Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Novo mesto.
(2) Dovozne poti do trase daljnovoda morajo kar se da najbolj potekati po obstoječih cestah in vlakah. Po izvedenih gradbenih delih je treba površine v čim večji meri vrniti v stanje pred posegom, razen na območjih, kjer so s to uredbo določene drugačne ureditve.
(3) Dovozne poti, ki so bile narejene izključno zaradi montaže in za poznejša vzdrževalna dela ne bodo več potrebne, se ponovno uredijo v tako stanje, kakršno je bilo pred graditvijo daljnovoda, razen če se investitor ne dogovori z lastnikom drugače.
(4) Morebitni odvečni odkopni material, ki bi nastal pri gradnji, se ne sme odlagati v gozd.
(5) Začasna skladišča opreme daljnovoda lahko investitor uredi le na zemljiščih, ki so znotraj ureditvenega območja.
(6) Po končani gradnji je treba sanirati morebitne poškodbe, nastale zaradi gradnje na okoliškem gozdnem drevju in na gozdnih prometnicah ter začasnih gradbenih površinah in odstraniti ves neporabljen material.
(7) Na delih trase, kjer daljnovod križa oziroma se približuje sedanjim 400 kV, 110 kV, 20 kV in 0,4 kV daljnovodom, je treba med gradnjo daljnovoda zagotoviti primerne varnostne ukrepe.
(8) Na območju varovanih elektrokoridorjev distribucijsko podjetje ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne poškodbe ljudi, objektov, naprav in vozil, ki bi nastale v zvezi z obratovanjem in vzdrževanjem 20 kV in 0,4 kV daljnovodov.
(9) Trasa daljnovoda na več mestih križa daljnovode 110 kV, 20 kV in nadzemna nizkonapetostna omrežja. Odmiki, križanja oziroma približevanja z obstoječimi elektroenergetskimi vodi in napravami morajo biti izvedeni v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.
(10) Na delih trase, kjer daljnovod križa oziroma se približuje sedanjim 400 kV, 110 kV, 20 kV in 0,4 kV daljnovodom, je treba med gradnjo daljnovoda zagotoviti primerne varnostne ukrepe.
32. člen
(organizacija gradbišča)
(1) Organizacija gradbišča je omejena na ureditveno območje.
(2) Uredi se čiščenje oziroma pranje blata s koles vozil, ki zapuščajo gradbišče.
(3) Za potrebe gradbišča se uporabijo obstoječe ceste in poti, novih dostopnih poti naj bo čim manj. Poleg obveznosti, navedenih v prejšnjih členih, so obveznosti investitorja in izvajalca med gradnjo tudi:
– zagotovitev ustreznega motornega prometa in pešprometa po obstoječem omrežju cest in poti,
– ustrezna ureditev vseh cest, ki bi morebiti služile obvozu ali prometu med gradnjo pred začetkom del, po končani gradnji pa sanacija vseh poškodb,
– ustrezna zaščita infrastrukturnih objektov, naprav ter drugih objektov, po končani gradnji pa sanacija poškodb,
– v primeru nezgode zagotovitev takojšnjega ukrepanja ustrezno usposobljenih delavcev.
(4) Pri delih z gradbenimi stroji, dvigali in pri raznih montažnih delih ter prevozu mora biti upoštevana najmanjša varnostna razdalja približevanja faznim vodnikom.
33. člen
(razmejitev financiranja prostorske ureditve)
Razmejitev investicij med upravljavcem daljnovoda in upravljavci državne, lokalne in energetske infrastrukture se določi na podlagi predpisov, ki urejajo posamezno področje infrastrukture.
34. člen
(razmejitev in primopredaja)
(1) Investitor daljnovoda mora poskrbeti za primopredajo vseh objektov in naprav, ki jih v skladu z veljavno zakonodajo ne bo prevzel v upravljanje, in pripraviti ustrezne razmejitve ter predati potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem.
(2) Po končani gradnji so upravljavci tiste infrastrukture, ki ni daljnovod Beričevo–Krško (prometne in vodnogospodarske ureditve, komunalne, energetske in telekomunikacijske naprave in vodi ter drugi vodi in naprave), dolžni le-te prevzeti v upravljanje in vzdrževanje.
35. člen
(dodatne obveznosti)
(1) Poleg obveznosti, navedenih v predhodnih členih, so obveznosti investitorja in izvajalcev:
– nadomestiti izpad dohodka od kmetijskih površin, ki bodo začasno izvzete iz kmetijske rabe,
– pred začetkom gradnje evidentirati stanje obstoječe infrastrukture skupaj z upravljavci,
– med gradnjo zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov po obstoječih infrastrukturnih objektih in napravah,
– kriti stroške zaradi zaščite, prestavitve, nadzora, zakoličenja tras, spremembe tehnične dokumentacije obstoječe infrastrukture in morebitnih poškodb, prekinitev prometa, ki bi nastale zaradi izvedbe državnega lokacijskega načrta,
– vzdrževanje ureditev in naprav na območju rekonstruiranih cest ter kolesarskih, poljskih poti in pešpoti,
– vzdrževanje vegetacije ob stebrih,
– ureditev dostopov do zemljišč in objektov, ki v državnem lokacijskem načrtu niso opredeljeni, so pa utemeljeni in zahtevani v postopku zaslišanja prizadetih strank.
(2) Investitor mora kriti tudi nastale stroške, ki niso zajeti s to uredbo, a se kot vzrok njihovega nastanka ugotovi izvajanje državnega lokacijskega načrta.
(3) Na območju obrtne cone MDB Leskovec in industrijske cone Žadovinek Občina Krško se izvedejo minimalno 7,0 m višji stebri ne glede na načrtovanje dejavnosti na trasi daljnovod 2 x 400 kV Beričevo–Krško.
(4) Pred uporabo javnih poti je treba skleniti pogodbo o uporabi poti in načinu njenega saniranja, ki bo uporabljen pri navedeni gradnji. Gradnja se pred podpisom pogodbe ne more začeti. Vsa dela morajo biti izvedena v skladu z veljavno zakonodajo.
IX. ODSTOPANJA IN TOLERANCE
36. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Za lociranje daljnovodnih stebrov se upoštevajo koordinate Gauss-Kruegerjevega geodetskega sistema, ki so določene v obrazložitvi državnega lokacijskega načrta. Dopustna so odstopanja oziroma tolerance od navedenih na podlagi določil geodetskega certifikata. Večja odstopanja so dopustna v skladu z določbami drugega odstavka tega člena.
(2) Pri realizaciji državnega lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, tras, lokacij, višin, globin in dimenzij ter tehnologije gradnje objektov, vodov, naprav in zasaditev, določenih z državnim lokacijskim načrtom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju energetskih, tehnoloških, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše z energetsko-tehničnega, oblikovalskega ali okoljevarstvenega vidika, s čimer pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere, določene z državnim lokacijskim načrtom. Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
37. člen
(tolerance)
(1) Vse dimenzije in ureditve, navedene v tej uredbi, se morajo natančneje določiti v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu z določili državnega lokacijskega načrta.
(2) Dovoljeni so pomiki nosilnih stebrov le v osi daljnovoda +/– 25,0 m glede na določene koordinate stebrov.
(3) Toleranca višine stebrov je +/– 5% njegove absolutne višine.
X. NADZOR
38. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Ministrstvo za okolje in prostor – Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
39. člen
(občinski prostorski akti)
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe se za ureditveno območje državnega lokacijskega načrta iz 3. člena te uredbe šteje, da so spremenjeni in dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti:
1. Občina Dol pri Ljubljani:
– Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 61/98 in 71/04);
– Prostorske sestavine družbenega plana Občine Ljubljana Bežigrad 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 15/87 in Uradni list RS, št. 27/92) za območje občine Dol pri Ljubljani;
– Prostorske sestavine družbenega plana Občine Ljubljana Moste Polje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 39/86 in Uradni list RS, št. 56/92) za območje občine Dol pri Ljubljani;
– Odlok o PUP za plansko celoto M7 Zadobrova–Novo Polje–Zalog (Uradni list RS, št. 3/88 in Uradni list RS, št. 56/92 in 63/99);
– Odlok o PUP za planski celoti M12 Besnica in M13 Lipoglav (Uradni list RS, št. 70/95 in 63/99).
2. Mestna občina Ljubljana:
– Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 33/97, 72/98, 13/99, 26/99, 28/99, 41/99, 79/99, 98/99, 31/00, 36/00, 59/00, 75/00, 37/01, 63/02, 52/03, 70/03 – odločba US RS, 64/04 in 69/04);
– Družbeni plan Občine Ljubljana Moste Polje za območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list SRS, št. 39/86 in Uradni list RS, št. 51/92, 56/92, 72/98);
– Odlok o PUP za plansko celoto M7 Zadobrova–Novo Polje–Zalog (Uradni list RS, št. 3/88 in Uradni list RS, št. 56/92 in 63/99);
– Odlok o PUP za planski celoti M12 Besnica in M13 Lipoglav (Uradni list RS, št. 70/95 in 63/99).
3. Občina Šmartno pri Litiji:
– Dolgoročni in družbeni plan občine Litija za obdobje 1986–90–2000 (Uradni list SRS, št. 4/89, 14/87 in Uradni list RS, št. 34/90, 40/92, 20/94, 63/99, 5/04, 51/04 in 126/04);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju PUP za območje Litija in Šmartno (Uradni list SRS, št. 22/87 in Uradni list SRS, št. 89/02, 7/04 in 51/04).
4. Občina Litija:
– Dolgoročni plan občine Litija za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 4/89 ter Uradni list RS, št. 34/90, 40/92, 20/94 63/99, 5/04, 51/04 in 126/04);
– Družbeni plan občine Litija za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 14/87 ter Uradni list RS, št. 40/92, 20/94, 63/99, 5/04, 51/04 in 126/04);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju PUP za območje Litija in Šmartno (Uradni list SRS, št. 22/87, Uradni list RS, št. 89/02, 7/04 in 51/04).
5. Občina Trebnje:
– Dolgoročni plan Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Skupščinski Dolenjski list št. 2/90 ter Uradni list RS, št. 35/93, 61/98, 18/00, 59/04 in 82/04);
– Družbeni plan Občine Trebnje za obdobje 1986–1990 (Skupščinski Dolenjski list št. 19/86, 16/90 ter Uradni list RS, št. 35/93, 61/98, 18/00, 59/04 in 82/04);
– PUP za območje občine Trebnje–planske celote 1,3,4,5 (Uradne objave: Skupščinski Dolenjski list, št. 4/91, Uradni list RS, št. 15/99, 59/04 in 21/05).
6. Občina Sevnica:
– Dolgoročni plan Občine Sevnica za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 10/88, 20/89 in Uradni list RS, št. 20/94, 102/00, 36/02 in 87/04);
– Družbeni plan Občine Sevnica za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 10/88, 20/89 in Uradni list RS, št. 20/94, 102/00, 36/02 in 87/04);
– Odlok o PUP za območje občine Sevnica (Uradni list RS, št. 4/04 in 38/05).
7. Občina Škocjan:
– Dolgoročni plan Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Skupščinski Dolenjski list št. 24/86, 3/90 in Uradni list RS, št. 10/90, 9/91 in 17/92), ki velja za prostor Občine Škocjan;
– Dolgoročni plan Občine Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 10/88, 20/89 in Uradni list RS, št. 20/94, 62/94, 15/98 in 75/04), ki velja za prostor Občine Škocjan;
– Družbeni plan Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list št. 24/86, 15/90, 9/91 in 12/91 ter Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94, 50/94, 71/94, 78/94 in 23/95), ki velja za prostor Občine Škocjan;
– Družbeni plan Občine Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 10/88, 20/89 in Uradni list RS, št. 20/94, 62/94, 15/98 in 75/04), ki velja za prostor Občine Škocjan;
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnih planskih aktov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje 1986–2000 in družbenega plana občin Novo mesto in Sevnica za obdobje 1986–1990 za območje Občine Škocjan – dopolnitev 1996 (Uradni list RS, št. 15/98);
– Odlok o PUP za območje Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 15/98, 13/99, 34/00, 119/02, 10/03 in 142/04).
8. Občina Krško:
– Dolgoročni plan Občine Krško za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 7/90 ter Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 59/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99, 97/01, 71/02, 90/02, 99/02, 116/02 in 79/04);
– Družbeni plan Občine Krško za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 21/87, 25/89 ter Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 59/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99, 97/01, 71/02, 90/02, 99/02, 116/02 in 79/04);
– Odlok o PUP za območje Občine Krško (Uradni list RS, št. 75/96, 73/00, 101/01 in 15/05);
– Odlok o LN razdelilne trafopostaje 400/110 kV Krško z razpletom daljnovodov (Uradni list SRS, št. 31/87 in 34/88);
– Odlok o LN plinovod za Posavje in Dolenjsko skozi Občino Krško (Uradni list SRS, št. 29/89).
(2) Po pridobitvi uporabnega dovoljenja in razveljavitvi državnega lokacijskega načrta morajo lokalne skupnosti v svojih prostorskih aktih vzpostaviti omejitev med 25,0 m in 40,0 m od osi daljnovoda na vsako stran (nadzorovani pas), kjer ni dovoljena sprememba rabe zemljišča v 1. območje varstva pred elektromagnetnimi sevanji. Obstoječa zemljišča 1. območja varstva pred elektromagnetnimi sevanji, ki so navedena v točki f) 3. člena te uredbe, pa se spremenijo v 2. območja varstva pred elektromagnetnimi sevanji v skladu z Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96 in 41/04).
(3) Lokalne skupnosti morajo v svoje prostorske akte vnesti omejitev, da je treba za vsako prostorsko ureditev ali gradnjo v koridorju 25,0 m od osi daljnovod na vsako stran pridobiti smernice, mnenja, projektne pogoje in soglasja upravljavca daljnovoda.
(4) S sprejetjem te uredbe se opustijo naslednji dosedanji koridorji daljnovodov oziroma deli koridorjev v občinskih planskih aktih zadevnih občin:
– koridor daljnovoda 2 x 400 kV Beričevo–Krško, kjer je zunaj ureditvenega območja iz 3. člen a te uredbe,
– vzporedni del koridorja daljnovoda 2 x 400 kV Lavrica–Hudo (odsek Vnajnarje–Tlaka),
– vzporedni del koridorja daljnovoda 2 x 400 kV Krško–Hudo (odsek Krško–Križe (Senuše)).
(5) Po zgraditvi daljnovoda v skladu s to uredbo se v občinskih planskih aktih zadevnih občin za uzankanje RP 400 kV Hudo (Novo mesto) uskladi grafični del dokumentov v skladu s sprejeto strategijo prostorskega razvoja jugovzhodne Slovenije z vrisom ustreznega koridorja daljnovoda 2 x 400 kV.
40. člen
(veljavnost)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-125/2005/5
Ljubljana, dne 5. januarja 2006
EVA 2005-2511-0080
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina