Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2006 z dne 23. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2006 z dne 23. 3. 2006

Kazalo

1241. Sklep o spremembah Sklepa o usklajevanju poslovanja Slovenske izvozne družbe, d.d., Ljubljana s predpisi, ki urejajo poslovanje bank, stran 3183.

Na podlagi šestega odstavka 17. člena Zakona o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov (Uradni list RS, št. 2/04) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah Sklepa o usklajevanju poslovanja Slovenske izvozne družbe, d.d., Ljubljana s predpisi, ki urejajo poslovanje bank
1. točka
V Sklepu o usklajevanju poslovanja Slovenske izvozne družbe, d.d., Ljubljana s predpisi, ki urejajo poslovanje bank (Uradni list RS, št. 60/05) se:
– v drugem odstavku 47. točke doda nova alinea z naslednjim besedilom: »– poslovni načrt za prva tri leta poslovanja, iz katerega je razvidna vrsta načrtovanih poslov, temu ustrezna organizacijska struktura družbe, kadrovska struktura ter računovodske politike in postopki.«;
– v tretjem odstavku 47. točke, tretja alinea, prva podalinea, besedilo »16. in 22.« nadomesti z besedilom »18. in 24.«;
– v tretjem odstavku 47. točke doda nova alinea z naslednjim besedilom: »– poslovni načrt za prva tri leta poslovanja, iz katerega je razvidna vrsta načrtovanih poslov, temu ustrezna organizacijska struktura družbe, kadrovska struktura ter računovodske politike in postopki.«.
2. točka
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ljubljana, dne 15. marca 2006
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l.r.