Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2005 z dne 20. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2005 z dne 20. 12. 2005

Kazalo

5087. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini programov dela, načinu dopolnitve oziroma spreminjanja programa dela in poročanja organizacij proizvajalcev vina, stran 12519.

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena in 9. člena Uredbe o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom (Uradni list RS, št. 22/04, 27/04, 121/04 in 113/05) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o vsebini programov dela, načinu dopolnitve oziroma spreminjanja programa dela in poročanja organizacij proizvajalcev vina
1. člen
V Pravilniku o vsebini programov dela, načinu dopolnitve oziroma spreminjanja programa dela in poročanja organizacij proizvajalcev vina (Uradni list RS, št. 36/04 in 76/05) se v drugem odstavku 11. člena besedilo »dokumentacijo, ki izkazuje realizacijo izvajanja podprograma trženje –« nadomesti z besedilom »izjavo organizacije proizvajalcev o obsegu prodaje, v kateri se navede skupni količinski obseg prodaje v preteklem letu po posameznih skupinah trgov. Za vso količino prodanega vina pa mora organizacija proizvajalcev hraniti ustrezna dokazila,«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-03-1398/2005
Ljubljana, dne 14. decembra 2005
EVA 2005-2311-0268
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano