Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2005 z dne 11. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2005 z dne 11. 11. 2005

Kazalo

4404. Uredba o spremembah Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Blanca, stran 10630.

Na podlagi prvega odstavka 46. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Blanca
1. člen
V Uredbi o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Blanca (Uradni list RS, št. 61/05) se v 3. členu besedilo drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
"Območje hidroelektrarne Blanca obsega naslednje parcele oziroma dele parcel po naslednjih katastrskih občinah:
a) parcele in dele parcel, na katerih so načrtovani objekti, potrebni za delovanje hidroelektrarne Blanca, in parcele oziroma dele parcel, na katerih so načrtovani drugi objekti, potrebni za izvedbo in delovanje hidroelektrarne Blanca:
– k. o. BLANCA:
*1/1, *1/4, *11, *2, *65, *83, *93, 1, 2/1, 2/2, 20, 27/1, 27/2, 27/3, 29/1, 29/2, 590/9, 3, 31/1, 32/1, 32/2, 33/1, 33/2, 35, 36, 4, 444/1, 444/2, 444/3, 456/2, 457/2, 457/3, 470, 471, 474/1, 474/2, 475, 477/4, 477/5, 478/1, 478/2, 480, 483, 484/3, 5, 590/1, 590/10, 590/11, 590/2, 590/4, 590/6, 590/7, 590/8, 591/1, 60, 604/1, 604/2, 61, 615/1, 615/2, 616/1, 616/2, 617, 623, 624, 625, 626/1, 626/2, 626/3, 627, 628, 629, 63/2, 630/1, 630/2, 631, 632, 633, 634, 637, 638, 639, 64/1, 640, 641/1, 641/2, 642, 643/1, 643/2, 644, 645, 646/1, 647/2, 649/1, 65/1, 65/2, 65/3, 650/1, 650/2, 652/1, 652/2, 654, 656/1, 656/2, 660/1, 661, 662, 663/3, 664, 665/1, 666, 68/2, 682/1, 682/2, 684, 685, 686, 687, 688/1, 69/1, 690, 691/1, 691/2, 691/3, 691/4, 691/5, 691/6, 691/7, 693, 70, 71, 79, 8, 80/1, 80/2, 81, 9/1, 9/2, 91, 92, 98, 658, 90/2, 103, 102, 162, 663/2, 163/1, 161, 133, 10/1, 668/2;
– k. o. BOŠTANJ:
1013/2, 1013/3, 1013/6, 1013/7, 1013/8, 1020/2, 1020/5, 1021/2, 1021/3, 1021/4, 1021/5, 1024/21, 1036, 287/2, 287/3, 287/4, 297/5, 1035;
– k. o. BREZOVO:
*107, *110, *112, *135, *137/1, *137/2, *37/2, *55, *56, *57, *58, *59, *99, 103/1, 103/2, 242, 243, 244, 245, 249/2, 249/3, 251, 260, 261, 354/4, 354/6, 354/7, 358/1, 358/2, 358/3, 358/4, 358/5, 359/1, 359/2, 359/3, 359/4, 361/1, 361/2, 361/3, 362, 363/1, 363/2, 363/3, 363/4, 364/1, 364/2, 364/3, 365/1, 365/3, 398/1, 398/10, 398/11, 398/14, 398/15, 398/2, 398/3, 398/4, 398/5, 398/6, 398/7, 617/2, 618, 619, 620/1, 620/2, 620/3, 621/1, 621/2, 622, 625/1, 625/2, 637, 638/1, 638/2, 649, 650, 651, 652, 653, 659/1, 659/2, 660, 661, 662, 669, 671, 672, 673/1, 676/2, 678, 683, 684, 689/1, 689/2, 695/1, 695/2, 696/1, 696/2, 701, 703/1, 703/3, 707, 708, 713, 714, 718/2, 719, 720, 721/1, 725, 727, 730/2, 731, 732, 733/1, 736/2, 737, 738, 742/1, 742/2, 743/1, 743/2, 743/3, 743/4, 744/1, 744/2, 744/3, 745/1, 745/2, 746, 747, 748, 750, 751/1, 751/2, 751/3, 752, 753, 754/1, 754/2, 755/1, 755/2, 756, 757, 758/1, 758/2, 759/1, 759/2, 760, 761, 762/1, 762/2, 763/1, 763/2, 764, 765, 766/1, 766/2, 766/3, 766/4, 767/1, 767/2, 768, 769, 770/1, 770/2, 771/1, 771/2, 772, 773/1, 773/2, 774/1, 774/2, 775, 776/1, 776/2, 777/1, 777/2, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786/1, 786/2, 787/1, 787/2, 788/1, 788/2, 788/3, 789, 795, 797, 798, 800, 801, 802, 803, 804/1, 804/2, 805, 806, 807/1, 807/2, 808, 809/1, 809/2, 810, 811, 812/1, 812/2, 812/3, 812/4, 812/5, 812/6, 813, 814, 815, 817, 818, 819, 820, 823, 824, 825, 826, 829, 830, 831, 832/1, 834, 835, 836, 837, 840, 841, 842, 843/1, 844/2, 846, 848/1, 848/2, 849/1, 849/2, 850, 851/3, 852/2, 854/1, 854/2, 855/1, 855/2, 856, 859, 860/1, 860/2, 861, 862, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 871, 872, 873, 874, 875, 876/2, 877/2, 878, 879, 881, 882, 883, 884/2, 885, 886, 887, 888, 889, 890/1, 891, 892, 893, 896, 897, 898/1, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905/2, 906, 907, 908, 909, 910/1, 911, 912, 913, 914, 915/1, 915/2, 916/1, 916/2, 917/1, 917/2, 918/1, 918/2, 919, 92, 920, 921, 922/2, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 931, 932, 933, 934/1, 934/2, 935/1, 935/2, 936/1, 936/2, 937, 938, 939, 94, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 851/1, 952, 953, 954, 955, 957, 958/2, 959/1, 96, 960, 961, 962, 963, 964/2, 965/1, 965/2, 966/1, 966/2, 967/1, 967/2, 967/3, 967/4, 967/5, 968/1, 968/2, 969/1, 969/2, 97, 970/1, 970/2, 971/1, 971/2, 972/1, 972/2, 973/1, 973/2, 974/1, 974/2, 975/1, 975/2, 976/1, 976/2, 977/1, 977/3, 977/4, 977/7, 977/8, 977/9, 978/1, 978/2, 978/3, 979, 98/2, 980/1, 980/2, 980/3, 980/4, 980/5, 980/6, 980/7, 981/3, 981/5, 984/4, 988/1, 988/2, 989/1, 989/10, 989/11, 989/12, 989/13, 989/14, 989/15, 989/2, 989/3, 989/4, 989/5, 989/6, 989/7, 989/8, 989/9, 990, 991/1, 991/2, 991/3, 992, 181, 182, 690/1, 690/2, 636;
– k. o. HUBAJNICA:
*71, 1280/1, 2532/751, 2532/295, 2560;
– k. o. KLADJE:
259, 263, 264, 376;
– k. o. LOG:
*133, *137/2, *154, *305, 1280/2, 1280/3, 1280/4, 1281, 1284/1, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291/1, 1291/2, 1292, 1293/1, 1293/2, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300/1, 1300/2, 1301, 1302, 1304, 1305/1, 1305/2, 1306, 1307/1, 1307/2, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314/1, 1314/2, 1315, 1317, 1318/1, 1318/2, 1319, 1320, 1321/1, 1321/2, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337/1, 1337/2, 1338, 1339/1, 1339/2, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1351/1, 1351/2, 1351/3, 1354, 1587, 1588, 1589/1, 1589/2, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598/1, 1598/2, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604/1, 1604/2, 1605/1, 1605/2, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1614/1, 1614/4, 1615/1, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623/1, 1623/2, 1624, 1625/1, 1626, 1627/1, 1627/2, 1628, 1629, 1630/1, 1631, 1634, 1625/2, 1686/3, 1689/1, 1689/2, 1690/1, 1690/2, 1690/3, 1690/4, 1690/5, 1690/6, 1690/7, 1695, 1696, 1697, 1698/1, 1698/2, 1700, 1701, 1703/1, 1703/2, 1703/3, 1703/4, 1703/5, 1704/1, 1704/2, 1704/3, 1706/1, 1706/3, 1708 /1, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1730, 1736/1, 1736/2, 1736/3, 1738/1, 1739, 1740/1, 1740/5, 2296/6, 2310/3, 2311/1, 2311/2, 2311/3, 2322/1, 2532/657, 2534/1, 2534/10, 2534/11, 2534/14, 2534/17, 2534/9, 2533/8, 2554/1, 2554/2, 2554/3, *138, 1280/5, 2556, 2532/664, 2533/8, 2533/9, 2296/10, 2296/8, 2296/5, 2302/2, 2302/9, 2302/1, 2307/2, 2310/4;
– k. o. SEVNICA:
10, 100/6, 12/1, 12/2, 1333, 1334, 1364, 1365, 1368, 1446/1, 1446/2, 1447/1, 1447/11, 1447/12, 1447/13, 1447/14, 1447/15, 1447/16, 1447/17, 1447/18, 1447/19, 1447/2, 1447/21, 1447/22, 1447/23, 1447/24, 1447/29, 1447/3, 1447/30, 1447/7, 1447/9, 1494/4, 1499/1, 1499/2, 1499/3, 1500/3, 1500/4, 1500/5, 1501/2, 1504/1, 1507/1, 1509/1, 1510/2, 1518/2, 1520/8, 1520/1, 1520/14, 1520/15, 1520/20, 1520/3, 1520/32, 1520/33, 1520/34, 1520/37, 1520/5, 1520/7, 1520/9, 1521/1, 1521/10, 1521/11, 1521/12, 1521/13, 1521/14, 1521/15, 1521/16, 1521/17, 1521/18, 1521/19, 1521/2, 1521/20, 1521/21, 1521/22, 1521/23, 1521/3, 1521/4, 1521/5, 1521/6, 1521/7, 1521/8, 1521/9, 1522/4, 1522/6, 1522/8, 1523/2, 1523/3, 1523/4, 1523/5, 1524/1, 1524/2, 1526/1, 1526/17, 1526/2, 1526/5, 1526/6, 1526/7, 1526/8, 1526/9, 154, 158/6, 16/1, 16/2, 16/3, 160/2, 162, 167/1, 167/2, 174/1, 174/2, 2, 236, 239, 242, 245/1, 245/2, 248, 251, 259/2, 259/3, 259/4, 259/5, 259/6, 259/7, 262/1, 264, 266/1, 266/3, 27/1, 27/2, 270/2, 273/1, 273/2, 273/3, 273/4, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 292/9, 295/15, 295/16, 295/17, 297/10, 297/11, 297/8, 297/9, 3, 33, 336/1, 336/2, 336/5, 336/6, 338, 340, 342/1, 342/4, 343/1, 343/2, 343/3, 343/4, 343/5, 344/2, 344/3, 344/4, 347/3, 35/1, 39/2, 39/3, 4/1, 4/2, 40, 44/2, 44/3, 44/4, 44/6, 48, 51/5, 1520/4, 542/1, 542/2, 545/3, 549/11, 549/12, 549/2, 549/3, 549/4, 552, 556/1, 556/11, 556/12, 556/17, 556/18, 556/2, 556/3, 556/4, 556/5, 557, 58/2, 71/4, 76/7, 77/2, 77/5, 79/1, 9/1, 9/2, 926/1, 926/3, 926/4, 95/4, 961, 964/1, 1507/2, 545/2;
– k. o. STUDENEC:
*149, 2431/10, 2431/2, 2431/3, 2431/4, 2431/5, 2431/6, 2431/7, 2431/8, 2452, 2456, 2470, 2483, 2485/1, 2485/2, 2486/1, 2486/2, 2487, 2489, 2490, 2491, 2493, 2494, 2496/1, 2497/1, 2497/2, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504/1, 2504/2, 2505/1, 2505/2, 2506/1, 2506/2, 2506/3, 2506/4, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512/1, 2512/2, 2512/3, 2513/1, 2513/2, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530/2, 2531/1, 2531/2, 2532, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544/1, 2544/2, 2545/1, 2545/2, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551/3, 2551/4, 2551/5, 2552, 2553/1, 2555/1, 2555/2, 2556/1, 2560, 2564/1, 2564/7, 2564/8, 2567/1, 2569/1, 2570, 2571, 2572, 2575/1, 2575/3, 2579, 2580/1, 2580/4, 2580/6, 2590/1, 2590/231, 2590/232, 2671/1, 2671/3, 2671/4, 2671/6, 2674/1, 2674/19, 2674/2, 2674/20, 2674/23, 2674/24, 2674/4, 2676, 2686/1, 2686/2, 2686/3, 2671/2;
– k. o. ŠMARJE:
13/1, 13/2, 14/3, 14/4, 15/1, 15/10, 15/3, 15/9, 153/1, 153/6, 154, 155, 158, 159/2, 20/9, 863/7, 875/3, 875/4, 875/5, 875/6, 875/7, 875/8, 875/9, 883/1, 883/2;
– k. o. VELIKI TRN:
2482/1, 2482/3, 2620/18, 2620/3, 2961/1, 2992, 2993;
b) parcele oziroma dele parcel, na katerih so predvidene druge ureditve oziroma sanacije zaradi vpliva izgradnje hidroelektrarne:
1. objekti – sanacije:
– k. o. BOŠTANJ:
275/1, 275/2 (Dolenji Boštanj 56a), 274/5 (Dolenji Boštanj 56), 271/3 (Dolenji Boštanj 62c), 274/3, 274/21 (Dolenji Boštanj 62a), 271/1 (Dolenji Boštanj 62), 222/3 (Dolenji Boštanj 26), 218/1 (Dolenji Boštanj 25), 214/1 (Dolenji Boštanj 20d);
– k. o. SEVNICA:
35/2 (Glavni trg 13a), 44/4 (Glavni trg 6), 51/4, 51/5 (čuvajnica), 44/3 (Glavni trg 3);
– k. o. LOG:
1689/2 (Log 32), 1690/7 (Log 33), 1700 (Log b. št.);
– k. o. BREZOVO:
*102 (Gornje Brezovo 9);
2. visokonapetostni kablovod Brestanica–Sevnica:
– k. o. STUDENEC:
2497/2, 2497/1, 2501, 2502, 2671/1, 2567/3;
– k. o. LOG:
2534/1, 1284/2;
3. zadrževalnik plavin na Kolarjevem grabnu:
– k. o. BREZOVO:
174/1, 170d, 171d, 172d, 987d, 985/1d, 212/1d, 211d, 216/1d;
4. zadrževalnik plavin na Žrvinskem grabnu:
– k. o. BREZOVO:
298/3d, 298/1d, 283/1d;
5. trasa dela povezovalnega vodovoda Blanca–Brezovo:
– k. o. BLANCA:
667, 30, 52/1, 56/1, 53, 55/1, *15/2, 16, *17, 17/1, 15, 58/2, 668/1, 688/2, 685, 10/3, 425, *35, 424, *36, 108, 111, *33, 113, 114, 115, 679, 116/1, 116/2, 124, 663/3, 681/1, 673, 125, *31, 127/2, 127/3, 689, 123/2, 123/3, 127/1, 663/1,133;
6. kanalizacija ob Florjanskem potoku:
– k. o. SEVNICA:
1499/3, 39/3, 1520/20, 100/6, 1524/2, 101/4, 100/5, 100/6, 100/4, 101/1, 101/2, 1520/19, 1520/18, 100/2, 100/3, 92, 98, 93, 97/1, 97/2, 95/2, 95/1, 96/4, 96/2;
7. kanalizacija ob Drožanjskem potoku:
– k. o. SEVNICA:
174/1, 169/3, 168/1, 168/4, 168/3, 1518/2, 5/7, 5/2, 1526/5, 1520/5, 1520/34, 1523/3, 158/4, 1520/3, 1520/11, 1526/2;
8. črpališče pri retenziji Mirne:
– k. o. BOŠTANJ:
1032/25, 1037/2, 1020/4, 1020/2;
9. trase priključnih elektrovodov črpališč zalednih voda:
– k. o. BOŠTANJ:
218/3, 221/3, 222/8, 222/1, 223/1, 224, 225, 226, 227, 228, 232/2, 233/2, 234/3, 234/1, 265/2, 1032/24, 1032/25, 1037/2 (do Č1);
– k. o. SEVNICA:
30/5, 30/1, 1520/13, 1526/8 (do Č3);
10. sanacija železniških prepustov:
– k. o. BREZOVO:
991/1;
– k. o. SEVNICA:
1526/6;
11. rekonstrukcija poti za kolesarsko stezo:
– k. o. BREZOVO:
*102, 991/1, 977/10, 697/2, 697/3, 977/8, 697/1, 635, 636, 991/4;
– k.o. ŠMARJE:
883/1;
12. denivelacija platoja in blok ventila BV2:
– k. o. LOG:
1284/1, 1284/2;
13. rekonstrukcija mostu na reki Mirni:
– k. o. BOŠTANJ:
1020/2, 1018/3 d;
– k. o. LOG:
2552/3, 2552/4 d.".
2. člen
V 33. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
"(1) Zaradi načrtovanih ureditev se porušijo naslednji objekti:
– stanovanjski objekt Log 35 (k. o. Log, parcelna št. 305, 1706/3, 1704/2),
– stanovanjski objekt Log 34 s pripadajočim gospodarskim objektom – mlin (k. o. Log, parcelna št. 1698/2),
– kozolec pri objektu Gornje Brezovo 3 (k. o. Brezovo, parcelna št. *58),
– gospodarsko poslopje pri objektu Gornje Brezovo 1 (k. o. Brezovo, parcelna št. 991/3),
– stanovanjski objekt Gornje Brezovo 11 (k. o. Brezovo, parcelna št. *137/1, *137/2, 659/1, 659/2),
– del gospodarskega poslopja (k. o. Brezovo, parcelna št. 635),
– stanovanjski objekt Glavni trg 23 (k. o. Sevnica, parcelna št. 28/4),
– stanovanjski objekt Glavni trg 43 (k. o. Sevnica, parcelna št. 16/2),
– stanovanjski objekt Radna 18 s kozolcem (k. o. Log, parcelna št. *154, 1740/1),
– stanovanjski objekt Blanca 10 (k. o. Blanca, parcelna št. *65, 691/2),
– stanovanjski objekt in gospodarsko poslopje Savska cesta 3 (k. o. Sevnica, parcelna št. 273/4, 273/3).
(2) Zaradi dviga gladine podtalnice ob zajezitvi se glede na vplive zagotovi sanacije dovoznih cest, greznic, kamnitih in opečnih zidov, kleti, tlakov ter pritličij naslednjih objektov:
– Dolenji Boštanj 56a (k. o. Boštanj, parcelna št. 275/1, 275/2),
– Dolenji Boštanj 56 (k. o. Boštanj, parcelna št. 274/5),
– Dolenji Boštanj 62c (k. o. Boštanj, parcelna št. 274/3),
– Dolenji Boštanj 62a (k. o. Boštanj, parcelna št. 271/3, 274/21),
– Dolenji Boštanj 62 (k. o. Boštanj, parcelna št. 271/1),
– Dolenji Boštanj 26 (k. o. Boštanj, parcelna št. 222/3),
– Dolenji Boštanj 25 (k. o. Boštanj, parcelna št. 218/1),
– Dolenji Boštanj 20d (k. o. Boštanj, parcelna št. 214/1),
– Glavni trg 13a (k. o. Sevnica, parcelna št. 35/2),
– Glavni trg 6 (k. o. Sevnica, parcelna št. 44/4),
– Glavni trg 3 (k. o. Sevnica, parcelna št. 44/3),
– čuvajnica Glavni trg 1 (k. o. Sevnica, parcelna št. 51/4, 51/5),
– Radna 11 (k. o. Log, parcelna št. 2310/3),
– Log 32 (k. o. Log, parcelna št. 1689/2),
– Log 33 (k. o. Log, parcelna št. 1690/7),
– Log brez št. (k. o. Log, parcelna št. 1700),
– Gornje Brezovo 1 (k. o. Brezovo, parcelna št. *99),
– Gornje Brezovo 3 (k. o. Brezovo, parcelna št. *57, 620/1, 620/3, *59, 617/2),
– Gornje Brezovo 4 (k. o. Brezovo, parcelna št. *56, 398/4),
– Gornje Brezovo 9 (k. o. Brezovo, parcelna št. *102),
– Arto 17 (k. o. Hubajnica, parcelna št. *71).".
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-95/2005/6
Ljubljana, dne 3. novembra 2005
EVA 2005-2511-0235
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina