Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2005 z dne 26. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2005 z dne 26. 9. 2005

Kazalo

3730. Dopolnitve Statuta Občine Medvode, stran 8869.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS – (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 59/99 – odl. US, 70/00, 51/02, 108/03 – odl. US, 72/05) je Občinski svet občine Medvode na 25. seji dne 13. 9. 2005 sprejel
D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Medvode
1. člen
V Statutu Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95, 47/95 in 69/04) se v poglavju Prehodne in končne določbe doda nov 76. a člen, ki se glasi:
»Določba 33. člena sprememb in dopolnitev Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 69/04), ki dodaja nov 46.a člen in določba 34. člena sprememb in dopolnitev Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 69/04), ki 47. členu dodaja nov tretji, četrti, peti in šesti odstavek, se začneta uporabljati po prvih rednih volitvah v občinske svete po uveljavitvi te dopolnitve Statuta Občine Medvode.«
2. člen
Ta dopolnitev Statuta Občine Medvode se objavi v Uradnem listu RS in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 015-1/04-2
Medvode, dne 13. septembra 2005.
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.