Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2005 z dne 26. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2005 z dne 26. 7. 2005

Kazalo

3147. Obvezna razlaga Odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko sosesko P5/S14 Mestni log – Dolga vas II. faza, stran 7507.

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53,99, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) in 74. ter 99. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet občine Kočevje na svoji 22. redni seji dne 11. 7. 2005 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O O D L O K A
o zazidalnem načrtu za stanovanjsko sosesko P5/S14 Mestni log – Dolga vas II. faza
1. člen
S to razlago Občinski svet občine Kočevje razlaga dele Odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko sosesko P5/S14 Mestni log – Dolga vas II. faza (Uradni list RS, št. 68/01) (v nadaljevanju: »Odlok«), ki se nanašajo na možnosti posegov v prostor.
2. člen
V Odloku je potrebno 6. člen razlagati tako:
– da je dovoljena podkletitev hiš na delu ali celem objektu v primeru, ko to dopušča kota poplavnosti območja in posegi ne vplivajo na zgrajeno infrastrukturo in zgrajene objekte.
3. člen
V Odloku je potrebno 8. člen razlagati tako:
– maksimalni gabariti stanovanjskega objekta, ki jih je investitor dolžan upoštevati, na podlagi izvedene rezervacije zazidljive površine so za stanovanjski objekt 9 x 12 m, ter za pomožni objekt 9 x 3 m,
– da stavbno zemljišče opredeljuje lokacijo pomožnega objekta ob cesti, ki mu sledi v funkcionalni povezavi stanovanjski objekt,
– da je za pomožni objekt skladno s 67. členom ZGO, pridobiti gradbeno dovoljenje za del objekta s prikazom celote, tako, da je navedena velikost pomožnega objekta maksimalna velikost,
– da je skladno z rezervacijo zazidljive površine možno izdelati frčade, čope, solarne sisteme strešna okna in podobne členitve in posege, pod pogojem, da so posegi dovoljeni do višine slemena,
– da je možnost zamika zidov, izboklin, vboklin in ostalih členitev fasade možna znotraj maksimalnih gabaritov in tolerance, torej za stanovanjski objekt med 8 x 11 m in 10 x 13 m,
– streha pomožnega objekta je lahko oblikovana kot pohodna površina ali kapnica oblikovana kot osnovni stanovanjski objekt,
– da je z izrazom opečnata kritina mišljena barva kritine, ki pa je lahko iz različnih odtenkov opečnato rdeče.
4. člen
V Odloku je potrebno 9. člen razlagati tako:
– da se toleranca 1 meter nanaša na stanovanjski objekt, ki je osnovne dimenzije 9 x 12 m. Navedeno pomeni, da so dovoljene dimenzije stanovanjskega objekta 9 x 12 m +- 1 m,
– da toleranca pri pomožnem objektu pomeni maksimalni gabarit, in sicer 9 x 3 + 1 m, sam pomožni objekt pa se lahko zgradi ali pa ne.
5. člen
V Odloku je potrebno 10. člen razlagati tako:
– da gradbeno linijo določa pomožni objekt z določeno rezervacijo stavbnega zemljišča širine 3 m s toleranco 1 m.
6. člen
V Odloku je potrebno 5. in 17. člen v delu, ki se nanaša na opravljanje storitvene dejavnosti, razlagati tako:
– da je v objektih možno izvajati storitveno dejavnost, pod pogoji iz Odloka, ki pa znotraj objekta ne sme biti prevladujoča, saj gre za individualne stanovanjske objekta, tako da mora biti stanovanjski površini namenjeno minimalno 50% vseh površin.
7. člen
V Odloku je potrebno 18. člen razlagati tako:
– da enoten sistem ogrevanja pomeni, da gre za individualni centralni sistem ogrevanja, energenti pa so lahko različni (kurilno olje, plin …) in jih je možno dograditi oziroma dopolnjevati z drugimi viri ogrevanja (solarna, toplotne črpalke, kamini …).
8. člen
Ta razlaga odloka se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-14/95-141
Kočevje, dne 12. julija 2005.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost