Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2005 z dne 22. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2005 z dne 22. 7. 2005

Kazalo

3103. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske, stran 7193.

Na podlagi Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdrav­stva Gorenjske (Uradni list RS, št. 101/04, z dne 17. 9. 2004) ter
– 16. člena Statuta Občine Bled – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 119/03),
– 16. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik občine Bohinj 1999),
– 86. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik občine Cerklje, št. 1/99, 1/01, 3/02 in 4/03),
– 16 člena Statuta Občine Gorenja vas – Poljane (Uradni vestnik Gor., št. 22/99, in Uradni list, št. 80/01),
– 10. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01),
– 20. člena Statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik Gor., št. 20/02 in 23/02),
– 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni vestnik Gor., št. 17/99, 28/00 in 15/02),
– 18. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00 in 85/02),
– 11. člena Statuta Občine Naklo (Uradni vestnik Gor., št. 8/99),
– 20. člena Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/99),
– 16. člena Statuta Občine Radovljica (Uradni vestnik Gor., št. 23/99, 19/00),
– 15. člena Statuta Občine Šenčur (Uradni vestnik Gor., št. 9/04),
– 18. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98),
– 10. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01),
– 19. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 132/04),
– 7. člena Statuta Občine Žiri (Uradni vestnik Gor., št. 18/99),
– 10. in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01),
 
je
 
Občinski svet Občine Bled na 18. redni seji, dne 30. marca 2005,
Občinski svet Občine Bohinj na 20. redni seji, dne 11. maja 2005,
Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 16. redni seji, dne 4. maja 2005,
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane na 17. redni seji, dne 5. maja 2005,
Občinski svet Občine Jesenice na 25. redni seji, dne 24. marca 2005,
Občinski svet Občine Jezersko na 15. redni seji, dne 10. marca 2005,
Občinski svet Občine Kranjska Gora na 25. redni seji, dne 25. aprila 2005,
Svet Mestne občine Kranj na 24. redni seji, dne 20. aprila 2005,
Občinski svet Občine Naklo na 17. redni seji, dne 9. marca 2005,
Občinski svet Občine Preddvor na 18. redni seji, dne 30. marca 2005,
Občinski svet Občine Radovljica na 22. redni seji, dne 31. marca 2005,
Občinski svet Občine Šenčur na 20. redni seji, dne 16. marca 2005,
Občinski svet Občine Škofja Loka na 12. redni seji, dne 5. maja 2005,
Občinski svet Občine Tržič na 17. redni seji, dne 28. junija 2005,
Občinski svet Občine Železniki na 19. redni seji, dne 20. aprila 2005,
Občinski svet Občine Žiri na 12. redni seji, dne 8. aprila 2005,
Občinski svet Občine Žirovnica na 21. redni seji, dne 22. marca 2005, sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske
1. člen
Besedilo 6. člena odloka se v celoti črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
(1) OZG uporablja pri svojem poslovanju žig s stiliziranim znakom OZG in z besedilom: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, Kranj.
(2) Organizacijske enote uporabljajo pri svojem poslovanju žig s stiliziranim znakom OZG in z besedilom: Osnovno zdravstvo Gorenjske (zgoraj) in polno ime organizacijske enote (spodaj).
(3) Število žigov iz prvega in drugega odstavka tega člena, njihovo vsebino, uporabo, način varovanja in uničenja določi direktor OZG s pravilnikom.
2. člen
V vseh členih odloka se črta beseda »vodja organizacijske enote« in nadomesti z »direktor organizacijske enote«.
3. člen
Za 25. členom odloka se doda nov 25.a člen, ki se glasi:
»25.a člen
Glavna sestra organizacijske enote organizira in vodi dejavnost zdravstvene nege v organizacijski enoti in je neposredno odgovorna za strokovnost dela v okviru svojih pooblastil.
Glavno sestro organizacijske enote imenuje direktor organizacijske enote. Za glavno sestro je lahko imenovan/a kandidat/ka, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– višja medicinska sestra ali višji zdravstveni tehnik z najmanj 5 leti delovnih izkušenj v zdravstvu oziroma
– diplomirana medicinska sestra ali diplomirani zdravstveni tehnik z najmanj 2 letoma delovnih izkušenj v zdravstvu.«
4. člen
V vseh členih odloka se črta beseda »direktor« in nadomesti z »direktor zavoda«.
5. člen
(a) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske sprejmejo v enakem besedilu občinski sveti občin ustanoviteljic.
(b) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(c) OZG mora uskladiti z določbami Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske svoj statut v roku 6 mesecev.
Župan Občine Bled
Jože Antonič l. r.
 
Županja Občine Bohinj
Evgenija Kegl Korošec, univ. dipl. inž. agr. l. r.
 
Župan Občine Cerklje na Gorenjskem
Franc Čebulj l. r.
 
Župan Občine Gorenja vas – Poljane
Jože Bogataj l. r.
 
Župan Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.
 
Župan Občine Jezersko
Milan Kocjan l. r.
 
Župan Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav, prof. l. r.
 
Župan Mestne Občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.
 
Župan Občine Naklo
Ivan Štular l. r.
 
Župan Občine Preddvor
župan mag. Franc Ekar l. r.
 
Župan Občine Radovljica
Janko S. Stušek l. r.
 
Župan Občine Šenčur
Miro Kozelj l. r.
 
Župan Občine Škofja Loka
Igor Draksler, univ. dipl. inž. grad. l. r.
 
Župan Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.
 
Župan Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.
 
Župan Občine Žiri
Bojan Starman, univ. dipl. ekon. l. r.
 
Župan Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. gradb. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti