Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005

Kazalo

2742. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol, stran 6456.

Na podlagi 44. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o dopolnitvi pravilnika o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol
1. člen
V pravilniku o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98 in 82/03) se v peti alinei 2. člena za besedama »matične šole« doda besedilo »oziroma podružnice šole«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-23/2005
Ljubljana, dne 9. junija 2005.
EVA 2005-3311-0022
dr. Milan Zver l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost