Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2005 z dne 25. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2005 z dne 25. 1. 2005

Kazalo

198. Sklep o določitvi osnove in stopnje članskega prispevka Območni obrtni zbornici Maribor za leto 2005, stran 405.

Skladno z določili 39. in 41. člena obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/04) in na podlagi 44. člena statuta Območne obrtne zbornice Maribor, je skupščina OOZ Maribor, na redni seji dne 16. 12. 2004 sprejela
S K L E P
o določitvi osnove in stopnje članskega prispevka Območni obrtni zbornici Maribor
za leto 2005
1. Članski prispevek mesečno plačujejo člani Območne obrtne zbornice Maribor statusom fizične in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost na obrtni način, obrti podoben način ali domačo in umetno obrt ter obrtne zadruge.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne, pisno izkazane odločitve.
2. Osnova za obračunavanje članskega prispevka Območni obrtni zbornici Maribor za člane, ki opravljajo redno obrtno oziroma drugo gospodarsko dejavnost s statusom fizične osebe in so iz tega naslova zdravstveno, invalidsko in pokojninsko zavarovani, je zavarovalna osnova nosilca, ki se uporablja za obračun prispevka za zdravstveno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar osnova za obračun članarine ne sme biti nižja od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov.
Člani, ki opravljajo obrtno oziroma drugo gospodarsko dejavnost s statusom fizične osebe ter niso iz tega naslova zdravstveno, invalidsko in pokojninsko zavarovani, plačujejo članski prispevek Območni obrtni zbornici Maribor od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov.
3. Stopnja za obračunavanje članskega prispevka, ki ga plačujejo člani Območni obrtni zbornici Maribor je 3,5% od osnove iz 2. točke tega sklepa (vendar v nominalnem znesku lahko znaša največ 5.500 SIT).
4. Za pravne osebe (gospodarske družbe, obrtne zadruge), ki opravljajo obrtno dejavnost se določi članarina v višini 5.500 SIT.
Članski prispevek, ki je izkazan v SIT, se usklajuje skladno z rastjo najnižje zavarovalne osnove.
5. Prostovoljni člani Območne obrtne zbornice Maribor (fizične in pravne osebe) plačujejo mesečni prispevek OOZ Maribor v višini 5.500 SIT.
6. Fizične osebe, ki osebno opravljajo dejavnost domače in umetnostne obrti in presegajo milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu plačujejo članski prispevek v višini 2.500 SIT.
7. Fizične osebe, ki osebno opravljajo dejavnost domače in umetnostne obrti in ne presegajo milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu ne plačujejo članarine.
8. V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je prenehal z opravljanjem dejavnosti.
9. Člani plačujejo članarino najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec, razen pravne osebe, ki plačujejo članarino na osnovi izstavljenega računa zbornice za pretekli mesec, v roku 15 dni od izstavitve računa.
10. Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše članom zbornice le na podlagi pisne vloge člana za vsak primer posebej, če tako odloči upravni odbor Območne obrtne zbornice Maribor.
11. Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, za čas prekinitve ne plača članarine.
Predsednik
OOZ Maribor
Stanislav Kramberger l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti