Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2005 z dne 9. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2005 z dne 9. 5. 2005

Kazalo

1877. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi Cerkve sv. Duha v Sv. Duhu pri Dravogradu za kulturni spomenik državnega pomena, stran 4638.

Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1 in 126/03 – ZVPOPKD) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembi Odloka o razglasitvi Cerkve sv. Duha v Sv. Duhu pri Dravogradu za kulturni spomenik državnega pomena
1
V Odloku o razglasitvi Cerkve sv. Duha v Sv. Duhu pri Dravogradu za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se prvi odstavek 3. točke spremeni tako, da se glasi:
»Spomenik obsega zemljišče, parcelni številki *14, 155/2, obe k.o. Duh na Ojstrici. Meja spomenika je določena na digitalnem katastrskem načrtu (uveljavljen dne 6. 12. 2002, Uradni list RS, št. 106/02, datoteka z dne 1. 2. 2005, izvorno merilo 1:2880) in vrisana na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnika načrtov hranita Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju: zavod).«
2
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-13/2005/3
Ljubljana, dne 21. aprila 2005.
EVA 2005-3511-0015
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost