Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2005 z dne 29. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2005 z dne 29. 3. 2005

Kazalo

1093. Sklep, da zemljišče parc. št. 601/7 postane javno dobro, stran 3063.

Na podlagi 19. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02), 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02), 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02 in 136/04) je Občinski svet občine Dobrna na 20. redni seji dne 14. 3. 2005, sprejel naslednji
S K L E P
1
S tem sklepom zemljišče parc. št. 601/7, cesta v izmeri 678 m2, ki je pripisana k vložni št. 276 k.o. Dobrna, še vpisana družbena lastnina i.p.u. Občina Celje, do celote, postane javno dobro.
2
Na podlagi tega sklepa Občinska uprava Občine Dobrna po uradni dolžnosti izda ugotovitveno odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra in jo pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-02-0008-2/2005-1
Dobrna, dne 14. marca 2005.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.