Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2004 z dne 29. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2004 z dne 29. 12. 2004

Kazalo

6108. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Izola za leto 2005, stran 16642.

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena Obrtnega zakona in skladno z 39. členom Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00, 61/00, 42/02 in 18/04), tretjega in devete alinee 15. člena Statuta Območne obrtne zbornice Izola ter v skladu s statutom Obrtne zbornice Slovenije je skupščina Območne obrtne zbornice Izola na seji dne 7. 12. 2004 sprejela
S K L E P
o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Izola za leto 2005
1
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice Izola (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom fizične in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost na območju, na katerem deluje zbornica, na obrtni, obrti podoben način ali domačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za različne gospodarske subjekte, poklicna in strokovna društva, združenja, zveze, druge organizacije in fizične osebe, ki s svojo dejavnostjo pospešujejo delo in poslovanje obrti in so pristopili v članstvo zbornice na podlagi lastne, pisno izkazane odločitve (prostovoljni člani).
2
Člani iz 1. točke tega sklepa plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini 3,20% od zavarovalne osnove, ki se uporablja za obračun prispevka za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar osnova za obračun članarine ne sme biti nižja od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov in ne višja od dvakratne najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki iz naslove opravljanja dejavnosti ni zdravstveno, invalidsko in pokojninsko zavarovana, v višini 1,60% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov,
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, v višini 1,60% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov,
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje članarine,
– pravne osebe (gospodarske družbe, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja) v višini 5.100,00 SIT,
– fizična oseba in pravna oseba ter ostali subjekti (prostovoljni član), ki se je včlanila v zbornico na podlagi lastne, pisno izkazane odločitve, v višini 1,60% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov.
3
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, za čas prekinitve ne plača članarine.
4
Za člane iz prvega odstavka 1. točke tega sklepa, ki opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici obračuna v skladu s sklenjenim sporazumom z Gospodarsko zbornico Slovenije in Kmetijsko- gozdarsko zbornico Slovenije.
5
V primerih, ko prične član zbornice z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je prenehal z opravljanjem dejavnosti.
6
Člani, s statusom fizične osebe obračunavajo članarino po načelu samoobdavčitve, članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
Pravnim osebam Območna obrtna zbornica Izola določi letno višino članarine skladno z petim odstavkom 2. točke tega sklepa v odločbi, ki jo te plačajo v dveh polletnih obrokih od katerih zapade prvi obrok v plačilo 31. 3. 2005 in drugi obrok 30. 9. 2005.
Pravnim osebam, ki postanejo člani zbornice med letom, se določi članarina z odločbo, s smiselno uporabo določbe drugega odstavka te točke.
7
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za vsak primer posebej, če tako odloči Upravni odbor Območne obrtne zbornice Izola.
8
Območna obrtna zbornica Izola pooblašča Obrtno zbornico Slovenije, da tudi v njenem imenu sklene z Davčno upravo Slovenije pogodbo o izvajanju nadzora, obračunavanja, pobiranja in izterjave članarine.
9
Davčna uprava Republike Slovenije, skladno z določili medsebojne pogodbe o izvajanju nadzora, obračunavanja, pobiranja in izterjave članarine, nakazuje članarino v skladu z določbami Zakona o davčni službi.
10
Z dnem 31. decembrom 2004 preneha veljati sklep št. 192/2004 z dne 1. aprila 2004.
11
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja za leto 2005.
Št. 475/2004
Izola, dne 7. decembra 2004.
Predsednik
Ivan Paliska, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost