Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2004 z dne 17. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2004 z dne 17. 12. 2004

Kazalo

5766. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Idrija, stran 16169.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 23. in 135. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01) ter 80. in 83. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Idrija (Uradni list RS, št. 17/01) je Občinski svet občine Idrija na 16. redni seji dne 9. 12. 2004 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S T A T U T A
Občine Idrija
1. člen
V 37. členu Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01 in 33/01) se beseda »državljani« zamenja z besedo »volivci«.
2. člen
V 95. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Za brezplačno pridobitev premoženja, ki bi občini povzročilo večje stroške ali bi bilo povezano s pogoji, ki bi lahko povzročili obveznosti za občino, je potrebno pridobiti predhodno soglasje občinskega sveta in upoštevati načela učinkovitosti in gospodarnosti ter standarde, ki jih izda Vlada RS.«
Dosedanji četrti odstavek postane peti.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01502-1/99
Idrija, dne 9. decembra 2004.
Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l. r.

AAA Zlata odličnost