Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2004 z dne 16. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2004 z dne 16. 12. 2004

Kazalo

5738. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komunala Ribnica d.o.o., stran 16124.

Na podlagi 25., 28., 75. in 76. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 1., 578., 580., 408. in 409. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94 in 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/99 in 36/00), 10. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ribnica (Uradni list RS, št. 35/90), 10. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Loški potok (Uradni list RS, št. 47/95 in 57/95) in 121. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Ribnica na 2. izredni seji, 2. decembra 2003, Občinski svet občine Loški potok na 12. redni seji 10. decembra 2004 in Občinski svet občine Sodražica na 13. redni seji 9. decembra 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komunala Ribnica d.o.o.
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komunala Ribnica d.o.o. (Uradni list RS, št. 88/01) se spremeni 8. člen, ki po novem glasi:
Osnovni kapital Komunale Ribnica znaša 28,372.532,37 SIT.
Komunala Ribnica na podlagi posebne pogodbe z občinami ustanoviteljicami uporablja, upravlja, izkorišča in vzdržuje infrastrukturne objekte in naprave, namenjene izvajanju javne službe.
2. člen
Spremeni se 9. člen Odloka, ki pravilno glasi:
Osnovni vložki posameznih družbenikov v osnovnem kapitalu Komunale Ribnica so:
a) osnovni vložek Občine Ribnica znaša      20,067.891,44 SIT oziroma 70,73%
b) osnovni vložek Občine Loški Potok znaša  3,574.938,95 SIT oziroma 12,60% in
c) osnovni vložek Občine Sodražica znaša    4,729.700,98 SIT oziroma 16,67%.
Osnovni vložek daje družbeniku pravico do sorazmernega poslovnega deleža.
3. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Za objavo Odloka poskrbi Občina Ribnica.
Št. 01-002-01-1/01
Ribnica, dne 29. novembra 2004.
Župan
Občine Ribnica
Alojz Marn l. r.
Št. 352-01/04-3
Loški potok, dne 10. decembra 2004.
Župan
Občine Loški potok
Janez Novak l. r.
Št. 1-00-201-10/01
Sodražica, dne 9. decembra 2004.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.

AAA Zlata odličnost