Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2004 z dne 22. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2004 z dne 22. 11. 2004

Kazalo

5268. Odlok o območju predkupne pravice Občine Luče, stran 15070.

Občinski svet občine Luče je na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 16. člena Statuta Občine Luče (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 2/99) na 15. redni seji dne 25. 10. 2004 sprejel
O D L O K
o območju predkupne pravice Občine Luče
1. člen
S tem odlokom se določa območje predkupne pravice Občine Luče na nepremičninah na celotnem območju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij.
2. člen
Območje predkupne pravice zajema celotno območje Občine Luče, razen kmetijskih zemljišč, ki so določena z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 1989 in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986 do leta 1990, usklajenega leta 1989 za območje Občine Luče; (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 1/02).
3. člen
Predkupna pravica za območje kmetijskih zemljišč se določa skladno z zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96).
4. člen
Območja poselitve (stavbna zemljišča), območja obstoječih in predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij so določena z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 1989 in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986 do leta 1990, usklajenega leta 1989 za območje Občine Luče; (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 1/02).
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 002-10/2004
Luče, dne 26. oktobra 2004.
Župan
Občina Luče
Ciril Rosc l. r.