Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2004 z dne 15. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2004 z dne 15. 10. 2004

Kazalo

4673. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Odranci, stran 13494.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96 in 36/00), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00, 64/01, 108/02, 34/03 in 79/03) ter 14. člena statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 30/01 in 133/02) je Občinski svet občine Odranci na 10. seji dne 23. 9. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Odranci
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Odranci (Uradni list RS, št. 78/96) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
Zavod posluje pod imenom:
– Osnovna šola Odranci
– skrajšano ime: OŠ Odranci
– sedež zavoda: Odranci, Prešernova ulica 1.
2. člen
V 6. členu se v prvi alinei za besedo »Prešernova« doda beseda »ulica«.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 91-10 /04
Odranci, dne 23. septembra 2004.
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l. r.