Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004

Kazalo

3889. Uredba o dopolnitvah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2004, stran 10641.

Na podlagi 5., 6. in 7. člena v zvezi s 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02-ZDU-1, 58/02-ZRM-1 in 45/04-ZdZPKG) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2004
1. člen
V Uredbi o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2004 (Uradni list RS, št. 24/04 in 55/04) se na koncu prvega odstavka 15. člena doda besedilo, ki se glasi:
»Pri zahtevkih za pomoč na površino, oddanih v času od 16. maja 2004 do 31. maja 2004, se zaradi zamude ne zniža znesek pomoči za vsak delovni dan zamude. Pri zahtevkih za pomoč na površino, oddanih v času od 1. junija 2004 do 9. junija 2004, se zniža znesek pomoči za vsak delovni dan zamude za 1% zneska, do katerega bi bil nosilec kmetijskega gospodarstva upravičen, če bi bila vloga oddana pravočasno.«.
2. člen
Za drugim odstavkom 36. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Določba prejšnjega odstavka velja za vse ukrepe kmetijske politike, navedene v točki A drugega odstavka 1. člena te uredbe, razen če za posamezen ukrep ni predpisano drugače.«.
3. člen
Za drugim odstavkom 37. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na določbi prejšnjih odstavkov znižanja in izključitve, določene v prejšnjih odstavkih, ne veljajo za ukrepe kmetijske politike, navedene v točkah b in c točke A drugega odstavka 1. člena te uredbe.«.
4. člen
Na koncu prvega odstavka 51. člena se pika nadomesti v vejico in doda besedilo, ki se glasi: »razen, če za posamezen ukrep kmetijske politike ni predpisano drugače.«.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 320-23/2001-8
Ljubljana, dne 29. julija 2004.
EVA 2004-2311-0315
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost