Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2004 z dne 25. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2004 z dne 25. 3. 2004

Kazalo

1224. Pravilnik o evidenci ribolovnih zmogljivosti, ribolovnem naporu, ulovu, vzreji rib, iztovarjanju in ekonomskem položaju ribištva, stran 3168.

Na podlagi 14. in 15. člena zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 58/02) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o evidenci ribolovnih zmogljivosti, ribolovnem naporu, ulovu, vzreji rib, iztovarjanju in ekonomskem položaju ribištva
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa pogoje za vzpostavitev evidenc o ribolovnih zmogljivostih, ribolovnem naporu, ulovu, vzreji rib, iztovarjanju in ekonomskem položaju ribištva kot so predpisane v uredbah Komisije 1639/01, Komisije 2945/95, Komisije 1488/98, Komisije 395/98, Komisije 2737/99, Sveta 2104/93, Komisije 473/89, Sveta 1446/99, Komisije 1449/98, Komisije 2091/98, Komisije 839/02, Sveta 1543/00, Sveta 685/95, Komisije 2306/02, Sveta 2847/93, Komisije 2090/98, Sveta 788/96, Komisije 2807/83, Sveta 2930/86, Komisije 2807/83, Komisije 858/94, Sveta 669/03, Sveta 882/03, Komisije 1965/01, Komisije 500/01, Sveta 1035/01 (v nadaljnjem besedilu: uredbe Evropske skupnosti), poročevalske enote, način sporočanja, odgovornega nosilca evidence v državi članici, obveščanje Komisije Evropske skupnosti in nadzor nad izvajanjem tega pravilnika.
2. člen
(izrazi)
Za potrebe tega pravilnika imajo izrazi, uporabljeni v uredbah Evropske skupnosti, naslednji pomen:
1. država članica je Republika Slovenija;
2. skupnost pomeni Evropsko skupnost;
3. poročevalske enote so vsi ribiči, ki opravljajo gospodarski ribolov, ter fizične in pravne osebe, ki opravljajo dejavnost ribogojstva;
4. vrste evidenc v ribištvu in zbiranje podatkov za te evidence, kot je določeno v programu skupnosti;
5. komisija je Komisija Evropskih skupnosti;
6. pristojni organ države članice je ministrstvo, pristojno za ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
3. člen
(poročevalske enote in zbiranje podatkov)
Poročevalske enote so dolžne ministrstvu sporočati podatke, ki so določeni v programu iz prejšnjega člena.
4. člen
(vzpostavitev evidence)
Ministrstvo vzpostavi in vodi vse evidence o ribolovnih zmogljivostih, ribolovnem naporu, ulovu, vzreji rib, iztovarjanju in ekonomskem položaju ribištva, ki so predpisane v programu iz 2. člena tega pravilnika.
5. člen
(sporočanje podatkov)
Ministrstvo v skladu s programom iz 2. člena tega pravilnika sporoča podatke komisiji.
6. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika opravljajo inšpektorji, pristojni za ribištvo.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.
Št. 321-14-16/2004
Ljubljana, dne 4. marca 2004.
EVA 2004-2311-0151
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost