Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2004 z dne 25. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2004 z dne 25. 3. 2004, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

1205. Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2004-2007 (ReNPK0407)
1206. Resolucija o nacionalnem programu na po­dročju drog 2004-2009 (ReNPPD)

MINISTRSTVA

1207. Pravilnik o asistenci Veterinarske uprave Republike Slovenije in pristojnih veterinarskih organov držav članic EU ter Evropske komisije
1208. Pravilnik o pogojih za vpis v register obratov iz tretjih držav in njihovih zastopnikov na področju krme
1209. Pravilnik o monitoringu zoonoz in njihovih povzročiteljev v vzrejnih jatah kokoši nesnic
1210. Pravilnik o proizvodnji in označevanju valilnih jajc in en dan starih piščancev
1211. Pravilnik o veterinarskih pogojih ob uvozu govedi, prašičev, ovc in koz ter svežega mesa in mesnih izdelkov iz tretjih držav
1212. Pravilnik o ukrepih za nadzor, zatiranje in preprečevanje širjenja slinavke in parkljevke
1213. Pravilnik o preventivnih ukrepih v zvezi s transmisivnimi spongiformnimi encefalopatijami
1214. Pravilnik o specifikaciji kmetijskih pridelkov oziroma živil
1215. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pooblaščeni laboratoriji za kontrolo ustreznosti krme, dodatkov in premiksov
1216. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o uradnih metodah jemanja vzorcev za monitoring in inšpekcijski nadzor krme, dodatkov in premiksov
1217. Pravilnik o izvajanju preiskav na trihinele in postopku zamrzovanja mesa zaradi uničenja trihinel
1218. Pravilnik o kakovosti finih pekovskih izdelkov
1219. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste
1220. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o trženju semena zelenjadnic
1221. Pravilnik o natančnejših pogojih, ki jih mora izpolnjevati izdelovalec oziroma proizvajalec zdravil za uporabo v veterinarski medicini ter o postopku njegove verifikacije
1222. Pravilnik o višini stroškov za preskušanje zdravil, izdajo dovoljenja za promet z zdravili za uporabo v veterinarski medicini in za strokovni nadzor
1223. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati strokovnjaki, ki dajejo izvedenska mnenja o zdravilu za uporabo v veterinarski medicini
1224. Pravilnik o evidenci ribolovnih zmogljivosti, ribolovnem naporu, ulovu, vzreji rib, iztovarjanju in ekonomskem položaju ribištva
1225. Pravilnik o vsebini in evidenci dovoljenj za gospo­darski ribolov
1226. Pravilnik o tehničnih pogojih za rabo ribolovnih virov
1227. Pravilnik o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg surovega mleka, toplotno obdelanega mleka in mlečnih izdelkov
1228. Pravilnik o posebnih zdravstvenih pogojih za trženje jajc, namenjenih za prehrano ljudi
1229. Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati obrati in plovila za proizvodnjo in dajanje na trg ribiških proizvodov
1230. Pravilnik o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg svežega perutninskega mesa
1231. Pravilnik o pristojbinah na področju veterinarstva
1232. Pravilnik o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg jajčnih izdelkov
1233. Pravilnik o začasnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja pepino mosaic virusa
1234. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o zaščitnem znaku za označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil
1235. Pravilnik o veterinarskih pogojih za proizvodnjo, dajanje na trg ter uvoz mletega mesa in mesnih pripravkov
1236. Pravilnik o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg svežega mesa
1237. Pravilnik o splošnem označevanju živil, ki niso predpakirana
1238. Pravilnik o stranskih živalskih proizvodih, ki niso namenjeni prehrani ljudi
1239. Pravilnik o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg mesnih izdelkov in drugih izdelkov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi
1240. Pravilnik o elektromedicinski opremi za uporabo v veterinarski medicini
1241. Pravilnik o izvajanju uradnega nadzora na področju prehrane živali
1242. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o kužnih boleznih živali
1243. Pravilnik o vrsti, obsegu in načinu analiznega, farmakološko-toksikološkega in kliničnega preskušanja zdravil za uporabo v veterinarski medicini
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti