Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004

Kazalo

1121. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o metodah za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti ter metodah za napovedovanje genetskih vrednosti za čistopasemsko plemensko govedo, stran 2955.

Na podlagi četrtega odstavka 24. člena, prvega odstavka 25. člena, tretjega odstavka 29. člena, petega odstavka 48. člena in četrtega odstavka 51. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02–ZUreP-1 in 110/02–ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o dopolnitvi pravilnika o metodah za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti ter metodah za napovedovanje genetskih vrednosti za čistopasemsko plemensko govedo*
1. člen
V pravilniku o metodah za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti ter metodah za napovedovanje genetskih vrednosti za čistopasemsko plemensko govedo (Uradni list RS, št. 94/03) se doda 17.a člen, ki se glasi:
»17.a člen
(pristojne organizacije in referenčni organ)
(1) Strokovna pravila za kontrolo proizvodnih lastnosti in napoved genetske vrednosti ter za objavljanje rezultatov ocenjevanja čistopasemskega plemenskega goveda na območju Republike Slovenije določajo organizacije iz 98. člena zakona. Te organizacije morajo predvsem pripravljati opis metod kontrole proizvodnih lastnosti, načina preizkusa, statistične metode analize in genetskih parametrov za vsako ocenjeno lastnost.
(2) Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano imenuje organizacije iz prejšnjega odstavka. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sporoči Komisiji in drugim državam članicam Evropske unije imena teh organizacij.
(3) Referenčni organ, odgovoren za usklajevanje enotnih testnih metod in ocenjevanja rezultatov za čistopasemsko plemensko govedo ter njegove naloge, je določen z Odločbo Sveta 96/463/ES.«.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati drugi odstavek 24. člena pravilnika o pogojih za odobritev organizacij in priznanje drugih organizacij v govedoreji (Uradni list RS, št. 94/03).
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-06-27/2004
Ljubljana, dne 11. marca 2004.
EVA 2004-2311-0128
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Odločbo Komisije 86/130/EGS UL L 101, 94/515/ES UL L 207 in Odločbo Sveta 96/463/ES UL L 192

AAA Zlata odličnost