Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2003 z dne 31. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2003 z dne 31. 12. 2003

Kazalo

5905. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o prometni ureditvi v Občini Lendava, stran 20039.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02) je Občinski svet občine Lendava na 6. seji dne 8. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o prometni ureditvi v Občini Lendava
1. člen
V odloku o prometni ureditvi v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 58/00 in 19/01) se za prvim stavkom drugega odstavka 18. člena črta pika in doda naslednje besedilo: “po poteku 30 minut od začetka parkiranja.”.
2. člen
Drugi stavek prvega odstavka 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Zavezanec je dolžan plačati parkirnino po poteku 30 minut od začetka koriščenja parkirišča.”.
Četrti odstavek postane drugi odstavek, sedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
3. člen
36. člen se črta.
4. člen
V 40. členu se v prvem in drugem odstavku črta beseda najmanj.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se od 1. 1. 2004.
Št. 01503-0041/2003
Lendava, dne 8. decembra 2003.
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l. r.