Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2003 z dne 21. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2003 z dne 21. 10. 2003

Kazalo

4506. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o koncesiji za rabo reke Drave za proizvodnjo električne energije, stran 14080.

Na podlagi četrtega odstavka 199. člena zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in 110/02 “ ZGO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvi uredbe o koncesiji
za rabo reke Drave za proizvodnjo električne energije
1. člen
V 10. členu uredbe o koncesiji za rabo reke Drave za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 26/03) se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Plačilo za koncesijo, ki gre v proračun občin, se razdeli med občine na naslednji način:
– 30% tega plačila se razdeli med občine sorazmerno pripadajočemu deležu potencialne energije vodnega telesa reke Drave in
– 70% tega plačila se razdeli med občine sorazmerno pripadajočemu deležu površine vodnega dobra zajezitev in kanalov hidroelektrarn na reki Dravi.«.
2. člen
Za 12. členom se doda novi 12.a člen, ki se glasi:
»12.a člen
Ne glede na določbe 10. člena te uredbe koncesionar plača za leto 2003 koncesijo koncedentu v višini 375 mio SIT in posamezni občini v letni višini, ki se jo izračuna tako, da vsota plačila za koncesijo posamezni občini in za leto 2003 plačanega nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, ki jih uporablja koncesionar, ne presega vrednosti iz naslednje tabele:
-------------------------------------------
Občina              (mio SIT)
-------------------------------------------
Ormož                63,709
Gorišnica              156,233
Zavrč                 0,000
Videm                 0,000
Markovci              480,696
Ptuj                518,437
Hajdina               163,707
Starše               308,198
Duplek                0,000
Maribor               761,278
Miklavž               98,507
Ruše                 43,538
Selnica               77,880
Lovrenc na Pohorju          27,981
Podvelka               93,725
Radlje ob Dravi           78,372
Vuzenica              151,017
Muta                 34,021
Dravograd              50,402
-------------------------------------------
Skupaj              3.107,701
-------------------------------------------
Plačilo iz prejšnjega odstavka tega člena se v letu 2003 šteje kot nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.«.
3. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 329-01/2001-10
Ljubljana, dne 9. oktobra 2003.
EVA 2003-2511-0162
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina