Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2003 z dne 6. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2003 z dne 6. 8. 2003

Kazalo

3679. Sklep o nalogah Urada Vlade Republike Slovenije za informiranje, stran 11546.

Na podlagi 25.a člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00, 30/01 in 52/02) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o nalogah Urada Vlade Republike Slovenije
za informiranje
1. člen
Urad Vlade Republike Slovenije za informiranje (v nadaljnjem besedilu: urad) je samostojna strokovna služba Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada), ki opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– zagotavljanje javnosti dela vlade in obveščanje domače javnosti o delu predsednika vlade in ministrstev;
– obveščanje tuje javnosti o delu vlade, predsednika vlade, ministrstev in predsednika države;
– zagotavljanje strokovne podpore vladnemu predstavniku za odnose z javnostmi, službam za odnose z javnostmi v ministrstvih in vladnih službah;
– organiziranje komunikacijskih kampanj in zagotavljanje komunikacijske podpore ob dogodkih državnega pomena v Republiki Sloveniji;
– načrtovanje, izvajanje oziroma koordiniranje splošne promotivne dejavnosti države.
Po dogovoru opravlja urad strokovne naloge s svojega delovnega področja tudi za druge državne organe.
2. člen
Pri zagotavljanju javnosti dela vlade in obveščanju domače javnosti o delu predsednika vlade in ministrstev opravlja urad naslednje naloge:
– obvešča javnost o delu vlade in sklepih, ki jih vlada sprejme na svojih sejah;
– pripravlja novinarske konference o aktualnih vprašanjih s področja dela vlade, predsednika vlade in ministrstev;
– zagotavlja strokovno-tehnično podporo pri delu vladnega predstavnika za odnose z javnostmi;
– pripravlja sporočila za javno o delu vlade, njenih delovnih teles ter druga uradna sporočila za medije;
– dnevne rede vladnih sej, gradiva vlade ter sporočila za javnost objavlja na spletnih straneh vlade in urada.
3. člen
Pri zagotavljanju strokovne podpore službam za odnose z javnostmi v ministrstvih in vladnih službah opravlja urad naslednje naloge:
– v sodelovanju z vladnim predstavnikom za odnose z javnostmi koordinira delovanje svetovalcev za odnose z javnostmi posameznih ministrstev in vladnih služb;
– v sodelovanju z vladnim predstavnikom za odnose z javnostmi pripravlja strokovna usposabljanja za svetovalce za odnose z javnostmi posameznih ministrstev in vladnih služb;
– pripravlja izhodišča za oblikovanje standardov vladnega komuniciranja z javnostmi;
– spremlja medije in pripravlja zbirke prispevkov (klipinge), objavljenih v domačih in tujih medijih;
– opravlja analitično dokumentacijsko dejavnost, ki se nanaša na spremljanje, dokumentiranje in analiziranje prispevkov, objavljenih v medijih;
– naroča raziskave javnega mnenja o odnosu javnosti do vladne politike.
4. člen
Pri organiziranju komunikacijskih kampanj in zagotavljanju komunikacijske podpore ob dogodkih državnega pomena v Republiki Sloveniji urad opravlja naslednje naloge:
– v sodelovanju z vladnim predstavnikom za odnose z javnostmi pripravlja in vodi organizirane komunikacijske kampanje, predvsem takrat, ko gre za najpomembnejše vladne programske projekte;
– zagotavlja strokovno-tehnično pomoč pri organiziranju in izvedbi komunikacijskih kampanj ministrstev, ko gre za najpomembnejše programske projekte ministrstev oziroma vlade;
– zagotavlja komunikacijsko podporo pri velikih državnih dogodkih, organiziranih v Republiki Sloveniji, predvsem ko gre za državniške obiske, srečanja in mednarodne konference na najvišji ravni.
5. člen
Pri obveščanju tuje javnosti o delu vlade, predsednika vlade, ministrstev in predsednika države opravlja urad naslednje naloge:
– komunicira s predstavniki tujih medijev v ciljnih državah (priprava in distribucija sporočil za javnost (press releasov) o aktualnih političnih, gospodarskih, kulturnih in drugih zanimivih temah);
– načrtuje in organizira posamezne in skupinske obiske tujih novinarjev v Sloveniji ter zagotavlja osnovni informacijski servis tujim novinarjem, ki prihajajo v Slovenijo;
– pripravlja novinarske konference ob visokih državnih obiskih (predsednik države, predsednik vlade);
– spremlja in analizira poročanja tujih medijev o dogajanju v Sloveniji in v zvezi z mednarodno aktivnostjo naše države.
6. člen
Pri organiziranju in izvajanju splošne promotivne dejavnosti države urad opravlja naslednje naloge:
– načrtuje, izvaja oziroma koordinira splošne promocijsko-informativne aktivnosti in nastope države v tujini ter spremlja in analizira njihovo učinkovitost;
– izdaja splošno-promocijska gradiva o Sloveniji;
– posreduje informacije o Sloveniji izbranim tujim javnostim;
– ureja promocijsko-informativne vsebine na spletnih straneh vlade in urada.
7. člen
Urad opravlja naloge samostojno in v sodelovanju z vladnim predstavnikom za odnose z javnostmi, z ministrstvi in vladnimi službami ter strokovnimi in znanstvenimi ustanovami oziroma strokovnjaki z ustreznih področij.
8. člen
Urad vodi direktor.
Direktorja imenuje in razrešuje vlada na predlog generalnega sekretarja.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o nalogah Urada vlade za informiranje (Uradni list RS, št. 82/94, 89/99 in 43/01).
10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 023-06/2001-9
Ljubljana, dne 24. julija 2003.
EVA 2003-1511-0005
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina