Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2003 z dne 16. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2003 z dne 16. 7. 2003

Kazalo

3337. Obvezna razlaga poslovnika Mestnega sveta mestne občine Ljubljana, stran 10742.

Na podlagi 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) in 122. člena poslovnika Mestnega sveta mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 84/02) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 3. seji dne 30. 6. 2003 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O P O S L O V N I K A
Mestnega sveta mestne občine Ljubljana
I
Prvi odstavek 133. člena in drugi odstavek 146. člena poslovnika Mestnega sveta mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 84/02; v nadaljevanju: poslovnik) se razlagata tako, da morajo biti amandmaji, vloženi k predlogu odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana, obrazloženi, saj je pri njihovi pripravi poleg posebnega določila iz drugega odstavka 146. člena poslovnika treba upoštevati tudi splošno določilo iz prvega odstavka 133. člena poslovnika.
II
Ta obvezna razlaga poslovnika se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-3/2003-2
Ljubljana, dne 30. junija 2003.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

AAA Zlata odličnost