Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2003 z dne 11. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2003 z dne 11. 7. 2003

Kazalo

3250. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje, stran 10459.

Na podlagi prvega odstavka 29. člena zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97, 13/98 – odl. US, 33/00 – odl. US, 87/01, 47/02, 67/02 in 110/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje
1. člen
(1) V uredbi o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje (Uradni list RS, št. 7/99) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
“Okoliš objekta je v skladu z zakonom ograjeno ali neograjeno zemljišče, potrebno za funkcionalno uporabo vojaškega ali drugega objekta, ki je posebnega pomena za obrambo, ter varnostni pas ali območje, ki je potrebno za varno uporabo takega objekta.“.
(2) V tretjem odstavku se beseda “varovanja“ nadomesti z besedami “za uporabo ter varovanje“.
2. člen
Četrta alinea prvega odstavka 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
“– podatkov o vrsti, namenu in stanju objektov ni dovoljeno vnašati v javne publikacije brez soglasja ministrstva;“.
3. člen
Peta alinea prvega odstavka 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
“– podatkov o vrsti, namenu in stanju urejenih ognjenih položajev ni dovoljeno vnašati v javne publikacije brez soglasja ministrstva;“.
4. člen
5. člen se črta.
5. člen
(1) Prvi odstavek 6. člena se črta.
(2) Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“V katastrskih občinah, v katerih se nahajajo okoliši stacionarnih objektov sistema zvez, objektov Slovenske vojske, namenjenih nadzoru zračnega prostora, objektov, posebej namenjenih za delovanje poveljstev v vojni, letalskih baz Slovenske vojske, pomožnih letališč in heliportov, radarskih položajev, urejenih ognjenih položajev, objektov za skladiščenje oborožitve, streliva in minskoeksplozivnih sredstev, vojaških vadišč in strelišč ter objektov, namenjenih za uničevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev, preostali deli katastrske občine pa se štejejo za območje za razmestitev vojske, je treba pri prometu z zemljišči, ki so opredeljena v prostorskih aktih kot kmetijska zemljišča, gozdovi ali območja, namenjena za poselitev, razen gradbenih parcel, na katerih so objekti že zgrajeni, pred sklenitvijo pravnega posla pridobiti soglasje ministrstva, razen v primerih, ko država uveljavi predkupno pravico na podlagi zakona. Katastrske občine so določene v prilogi te uredbe.“
(3) V tretjem odstavku se beseda “navedena“ nadomesti z “vsebovana“ in besedi “prodajne pogodbe“ z besedama “pravnega posla“.
(4) Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Evidenco zemljišč, na katerih se nahajajo objekti in okoliši objektov iz 1. člena te uredbe, vodi ministrstvo.“.
6. člen
Priloga uredbe “Spisek katastrskih občin“ se nadomesti z novo prilogo “Seznam katastrskih občin“, ki je sestavni del te uredbe.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 830-03/2003-1
Ljubljana, dne 3. julija 2003.
EVA 2003-1911-0008
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
PRILOGA

Seznam katastrskih občin

0013   Štanjevci
0014   Gornji Petrovci
0020   Križevci
0041   Mačkovci
0056   Kuštanovci
0060   Vaneča
0105   Murska Sobota
0109   Markišavci
0156   Mostje pri Lendavi
0234   Veržej
0355   Senčak
0380   Prerad
0381   Tibolci
0383   Mezgovci
0390   Mestni vrh
0392   Krčevina pri Ptuju
0394   Gerečja vas
0407   Moškanjci
0424   Apače
0425   Lovrenc na Dravskem polju
0426   Župečja vas
0426   Podlože
0437   Podlože
0440   Doklece
0444   Bolečka vas
0545   Čagona
0690   Žikarce
0694   Rogoza
0699   Hočko Pohorje
0705   Slivnica
0706   Orehova vas
0707   Hotinja vas
0734   Malo Tinje
0735   Tinjska Gora
0736   Visole
0747   Pokoše
0750   Vrhloga
0751   Črešnjevec
0752   Spodnja Nova vas
0756   Zgornja Ložnica
0757   Gladomes
0758   Okoška vas
0766   Cigonca
0769   Laporje
0783   Studenice
0846   Gradišče
0847   Vrhe
0849   Stari trg
0854   Podgorje
0909   Logarska dolina
0936   Prihova
0940   Šmartno ob Dreti
0942   Gornji grad
0977   Železno
0999   Gorica
1015   Zaplanina
1016   Črni vrh
1019   Matke
1020   Pongrac
1023   Slivno
1024   Rifengozd
1025   Reka
1031   Olešče
1064   Tomaž
1066   Vojnik – okolica
1069   Šentjungert
1071   Škofja vas
1072   Šmiklavž
1073   Trnovlje
1076   Medlog
1081   Zagrad
1082   Teharje
1087   Svetina
1113   Žiče
1114   Konjiška vas
1116   Slemene
1117   Tolsti vrh
1118   Lipoglav
1162   Golobinjek
1163   Šentvid pri Planini
1165   Drevenik
1170   Tepanje
1293   Veliki Obrež
1298   Trnje
1301   Krška vas
1302   Cerklje
1303   Bušeča vas
1310   Nova vas
1314   Sremič
1320   Drnovo
1321   Leskovec
1328   Smednik
1329   Veliki Podlog
1330   Veliko Mračevo
1332   Podbočje
1361   Podgorje
1377   Blanca
1391   Log
1398   Bistrica
1423   Vrhtrebnje
1448   Prečna
1457   Ždinja vas
1459   Herinja vas
1465   Stara vas
1477   Vrhpolje
1485   Gotna vas
1486   Stopiče
1492   Stranska vas
1520   Štale
1532   Planina
1574   Koblarji
1576   Mahovnik
1580   Onek
1582   Koče
1583   Gotenica
1591   Novi Lazi
1592   Štalcerji
1596   Brezje
1599   Nemška Loka
1600   Knežja Lipa
1606   Škrilj
1608   Briga
1616   Velike Poljane
1625   Ribnica
1626   Goriča vas
1627   Prigorica
1628   Dane
1632   Otok I
1636   Lož
1678   Otok II
1681   Bločice
1683   Nova vas
1691   Hudi vrh
1692   Metulje
1696   Rudnik
1700   Ig
1706   Vrbljene
1708   Golo
1734   Ježica
1736   Brinje I
1751   Tacen
1753   Vižmarje
1759   Podgorica
1778   Volavlje
1782   Stara vas
1783   Grosuplje – naselje
1789   Ponova vas
1804   Češnjice
1847   Šmartno
1875   Čemšenik
1876   Jesenovo
1950   Limbarska gora
1967   Moše
1968   Hraše
1970   Smlednik
1972   Puconci
1985   Črni vrh
2000   Zaplana
2002   Vrhnika
2003   Verd
2006   Zabočevo
2011   Medvedje Brdo
2016   Blekova vas
2026   Pevno
2028   Dorfarje
2037   Podvrh
2046   Kovski vrh
2050   Leskovica
2058   Dolenja Dobrava
2065   Bukovščica
2079   Šentjurska Gora
2099   Pivka
2100   Kranj
2107   Luže
2108   Velesovo
2116   Spodnji Brnik
2117   Zgornji Brnik
2118   Cerklje
2119   Šenčur
2128   Zgornja Besnica
2130   Pševo
2131   Stražišče
2132   Bitnje
2134   Žabnica
2135   Drulovka
2136   Breg ob Savi
2137   Jama
2152   Srednja vas
2170   Gozd
2191   Želeče
2193   Selo pri Bledu
2194   Bohinjska Bela
2197   Bohinjska Srednja vas
2201   Stara Vrhnika
2201   Nomenj
2202   Vrhnika
2205   Strmec
2207   Bovec
2213   Srpenica
2259   Šentviška Gora
2299   Lokve
2300   Trnovo
2306   Rožna dolina
2311   Vitovlje
2312   Osek
2328   Opatje selo
2334   Lipa
2365   Črni vrh
2370   Dol – Otlica
2381   Lokavec
2382   Stomaž
2384   Črniče
2391   Vipavski križ
2393   Ustje
2401   Vipava
2405   Podnanos
2406   Nanos
2447   Senožeče
2448   Gornje Vreme
2451   Dolenje Ležeče
2455   Sežana
2459   Lokev
2471   Kačja vas
2475   Šmihel pod Nanosom
2483   Razdrto
2485   Rakulik
2487   Rakitnik
2489   Stara vas
2490   Postojna
2491   Matenja vas
2492   Slavina
2493   Volče
2494   Košana
2496   Stara Sušica
2498   Narin
2499   Kal
2500   Selce
2501   Petelinje
2502   Radohova vas
2503   Parje
2504   Zagorje
2505   Jurišče
2506   Palčje
2507   Trnje
2509   Bač
2510   Koritnice
2562   Artviže
2577   Hrušica
2579   Podgrad
2595   Škofije
2604   Bertoki
2609   Pomjan
2632   Sečovlje
2636   Bežigrad
2639   Zvodno
2642   Grosuplje
2651   Požnica
2695   Planica
2696   Vojščica
2704   Jurjeva dolina
2709   Javorje
2710   Glažuta
3000   Izola

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti