Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2003 z dne 18. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2003 z dne 18. 6. 2003

Kazalo

2886. Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, stran 6791.

Na podlagi 35. člena ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, 6. člena zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) 19., 20. in 21. člena zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99) ter v skladu z uredbo o podrobnejših pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Uradni list RS, št. 59/00 in 60/61) in uredbo o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00) je uprava javnega sklada, po predhodnem soglasju nadzornega sveta javnega sklada z dne 30. 5. 2003 sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S P L O Š N I H P O G O J E V
P O S L O V A N J A
Javnega sklada Republike Slovenije
za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega
podeželja
1. člen
V splošnih pogojih poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja (Uradni list RS, št. 45/02), se četrti odstavek 18. člena spremeni in se po novem glasi:
»O pritožbi odloča pristojno ministrstvo.«
2. člen
Te spremembe in dopolnitve splošnih pogojev poslovanja začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 79/2003
Ljubljana, dne 11. junija 2003.
Predsednik
uprave
mag. Milan Pirman l. r.

AAA Zlata odličnost