Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003

Kazalo

2831. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kobilje za leto 2002, stran 6673.

Na podlagi 96. in 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 20. člena statuta Občine Kobilje (Uradni list RS, št. 94/99, 72/01 in 65/02) je Občinski svet občine Kobilje na 3. redni seji dne 29. 5. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kobilje za leto 2002
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kobilje za leto 2002, ki obsega:
--------------------------------------------------------------------
                       Plan    Realizacija
--------------------------------------------------------------------
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Prihodki skupaj           92,340.787    77,010.785
II. Odhodki skupaj           85,566.932    73,004.994
III. Proračunski presežek/
primanjkljaj               6,773.855     4,005.791
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev           –         –
V. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev               –         –
VI. Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev          –         –
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje                –         –
IX. Odplačilo dolga skupaj        2,360.121     2,402.340
X. Neto zadolževanje               –         –
XI. Povečanje/zmanjšanje
sredstev na računih           4,133.976     1,408.131
--------------------------------------------------------------------
2. člen
Proračunski presežek 4,005.791 SIT se prenese v prihodke Občine Kobilje za leto 2003.
3. člen
Sestavni del tega odloka so realizacija posebnega dela bilance prihodkov in odhodkov, realizacija posebnega dela računa finančnih terjatev in naložb ter realizacija posebnega dela računa financiranja proračuna Občine Kobilje za leto 2003.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-03
Kobilje, dne 5. junija 2003.
Župan
Občine Kobilje
Pavel Nemet l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti