Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2003 z dne 17. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2003 z dne 17. 1. 2003

Kazalo

223. Spremembe poslovnika Občinskega sveta občine Žetale, stran 262.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99 in 11/01) in 115. člena poslovnika Občine Žetale in 115. člena poslovnika Občinskega sveta občine Žetale je Občinski svet občine Žetale na 2. redni seji dne 27. 12. 2002 sprejel
S P R E M E M B E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Žetale
1. člen
Spremeni se 70. člen tako, da se glasi:
»Vaški odbor pri občinskem svetu šteje sedem članov. Svetniki občinskega sveta so po položaju glede na njihovo stalno prebivališče člani vaških odborov in eden izmed njih je predsednik vaškega odbora. Kolikor naselje za katerega je imenovan vaški odbor nima svetnika v občinskem svetu, predsednika in člane vaškega odbora imenuje občinski svet izmed občanov na predlog komisije za volitve in imenovanja.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-02-0002/2002
Žetale, dne 27. decembra 2002.
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l. r.