Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2003 z dne 17. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2003 z dne 17. 1. 2003

Kazalo

222. Spremembe statuta Občine Žetale, stran 261.

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 19/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in odločbe Ustavnega sodišča Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 9/96, 39/96 in 59/99) in 16. člena statuta občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99 in 11/01) je Občinski svet občine Žetale na 2. redni seji 29. 12. 2002
S P R E M E M B E S T A T U T A
Občine Žetale
1. člen
V statutu Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99 in 11/01) se na koncu prvega stavka, drugega odstavka 50. člena doda stavek:
»Kolikor naselje za katerega je ustanovljen vaški odbor v občinskem svetu nima svetnika se predsednik vaškega odbora imenuje izmed občanov naselja«.
2. člen
Te spremembe statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-02-0002/2002-3
Žetale, dne 27. decembra 2002.
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l. r.

AAA Zlata odličnost