Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2003 z dne 17. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2003 z dne 17. 1. 2003

Kazalo

161. Spremembe statuta Občine Krško, stran 196.

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odločba US RS, 9/96 – odločba US RS, 39/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US RS, 74/98, 59/99 – odločba US RS, 70/00 in 51/02) ter 16. in 118. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Krško na 1. izredni seji dne 19. 12. 2002 sprejel
S P R E M E M B E S T A T U T A
Občine Krško
1. člen
V statutu Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) se spremeni šesti odstavek 18. člena tako, da po novem glasi:
»Občinski svet po potrebi s spremembami in dopolnitvami tega statuta ustanavlja nove komisije in ukinja ali združuje posamezne komisije.«
2. člen
Spremeni se deseti odstavek 20. člena tako, da po novem glasi:
»Občinski svet po potrebi s spremembami in dopolnitvami statuta ustanavlja nove odbore in ukinja ali združuje posamezne odbore.«
3. člen
Spremeni se prvi stavek prvega odstavka 23. člena tako, da po novem glasi:
»Občinski svet ima dvaintrideset članov, od tega enega predstavnika romske skupnosti.«
4. člen
Spremeni se 94. člen, tako, da po novem glasi:
»Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije in pričnejo veljati 15. dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.«
5. člen
Spremni se prvi odstavek 112. člen tako, da po novem glasi:
»Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti.«
6. člen
Te spremembe statuta Občine Krško začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-01-1/02-09
Krško, dne 19. decembra 2002.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost