Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2002 z dne 27. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2002 z dne 27. 12. 2002

Kazalo

5633. Poročilo o izidu volitev za Občinski svet občine Ajdovščina, stran 15733.

Na podlagi 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.72/93, 7/94, 33/94, 70/95, 51/02), Občinska volilna komisija občine Ajdovščina objavlja
P O R O Č I L O
o izidu volitev za Občinski svet občine Ajdovščina
Občinska volilna komisija v sestavi:
Boža Ferfolja – predsednica, Mira Lah – namestnica predsednice, Vera Kodrič – članica, Majda Božič – namestnica članice, Vili Vrtovec – član, Majda Gregorc – namestnica člana, Alojz Durn – član, Romana Potrata – namestnica člana, je na svoji seji dne 15. 11. 2002, na podlagi izidov glasovanja na voliščih in izida glasovanja po pošti, ugotovila naslednje:
V Občini Ajdovščina je bilo v volilne imenike vpisanih 14.151 volivcev. Na voliščih in po pošti je za občinski svet glasovalo 10.701 volivcev ali 75,62%. Veljavnih glasovnic za volitve v občinski svet je bilo 9.944, neveljavnih 751, oddanih pa 10.695.
Komisija ugotavlja, da pri delu volilnih odborov ni bilo nepravilnosti, ki bi lahko vplivale na izid glasovanja. V roku iz 98. člena zakona o lokalnih volitvah ni bila vložena nobena pritožba na delo volilnih odborov.
Posamezne liste kandidatov so dobile v občini naslednje število glasov:
1. Rezultati glasovanja za občinski svet skupno v občini
-----------------------------------------------------------------
Skupno za vse volilne enote           Št. glasov   %
-----------------------------------------------------------------
1 Prepih – lista mladih                 613  6,2
2 ZLSD – Združena lista socialnih demokratov     1.031 10,4
3 Zlati biseri                     450  4,5
4 Liberalna demokracija Slovenije           1.297 13,0
5 Socialdemokratska stranka Slovenije         1.068 10,7
6 Zveza za primorsko – ZZP              1.094 11,0
7 Demokratska stranka Slovenije – DS          167  1,7
8 SMS – Stranka mladih Slovenije            270  2,7
9 Neodvisna in nepolitična lista obrtništva ter
podjetništva Občine Ajdovščina             780  7,8
10 Slovenska ljudska stranka              783  7,9
11 Nacionalna stranka dela               569  5,7
12 DeSUS – Demokratična stranka upokojencev       404  4,1
13 N.Si Nova Slovenija krščanska ljudska stranka   1.418 14,3
-----------------------------------------------------------------
Skupaj                        9.944  100
-----------------------------------------------------------------
2. Rezultati glasovanja v volilnih enotah:
-----------------------------------------------------------------
VOLILNA ENOTA 1                 Št. glasov   %
-----------------------------------------------------------------
1 Prepih – lista mladih                118  6,0
2 ZLSD – Združena lista socialnih demokratov      244  12,3
3 Zlati biseri                     91  4,6
4 Liberalna demokracija Slovenije           316  16,0
5 Socialdemokratska stranka Slovenije         207  10,5
6 Zveza za Primorsko – ZZP               157  7,9
7 Demokratska stranka Slovenije – DS          30  1,5
8 SMS – Stranka mladih Slovenije            79  4,0
9 Neodvisna in nepolitična lista obrtništva ter
podjetništva Občine Ajdovščina             167  8,5
10 Slovenska ljudska stranka              98  5,0
11 Nacionalna stranka dela               132  6,7
12 DeSUS – Demokratična stranka upokojencev       91  4,6
13 N.Si Nova Slovenija krščanska ljudska stranka    246  12,4
-----------------------------------------------------------------
 
-----------------------------------------------------------------
VOLILNA ENOTA 2                 Št. glasov   %
-----------------------------------------------------------------
1 Prepih – lista mladih                183  7,8
2 ZLSD – Združena lista socialnih demokratov      191  8,2
3 Zlati biseri                     96  4,1
4 Liberalna demokracija Slovenije           293  12,5
5 Socialdemokratska stranka Slovenije         246  10,5
6 Zveza za Primorsko – ZZP               220  9,4
7 Demokratska stranka Slovenije – DS          26  1,1
8 SMS – Stranka mladih Slovenije            98  4,2
9 Neodvisna in nepolitična lista obrtništva ter
podjetništva Občine Ajdovščina             230  9,8
10 Slovenska ljudska stranka              254  10,9
11 Nacionalna stranka dela               101  4,3
12 DeSUS – Demokratična stranka upokojencev       96  4,1
13 N.Si Nova Slovenija krščanska ljudska stranka    302  12,9
-----------------------------------------------------------------
 
-----------------------------------------------------------------
VOLILNA ENOTA 3                 Št. glasov   %
-----------------------------------------------------------------
1 Prepih – lista mladih                 85  4,4
2 ZLSD – Združena lista socialnih demokratov      269  13,9
3 Zlati biseri                     58  3,0
4 Liberalna demokracija Slovenije           163  8,4
5 Socialdemokratska stranka Slovenije         221  11,4
6 Zveza za Primorsko – ZZP               312  16,1
7 Demokratska stranka Slovenije – DS          111  5,7
9 Neodvisna in nepolitična lista obrtništva ter
podjetništva Občine Ajdovščina             72  3,7
10 Slovenska ljudska stranka              137  7,1
11 Nacionalna stranka dela               119  6,2
13 N.Si Nova Slovenija krščanska ljudska stranka    386  20,0
-----------------------------------------------------------------
 
-----------------------------------------------------------------
VOLILNA ENOTA 4                 Št. glasov   %
-----------------------------------------------------------------
1 Prepih – lista mladih                102  5,7
2 ZLSD – Združena lista socialnih demokratov      149  8,3
3 Zlati biseri                     92  5,1
4 Liberalna demokracija Slovenije           260  14,7
5 Socialdemokratska stranka Slovenije         196  10,9
6 Zveza za Primorsko – ZZP               198  11,0
8 SMS – Stranka mladih Slovenije            93  5,2
9 Neodvisna in nepolitična lista obrtništva ter
podjetništva Občine Ajdovščina             142  7,9
10 Slovenska ljudska stranka              148  8,2
11 Nacionalna stranka dela               105  5,8
12 DeSUS – Demokratična stranka upokojencev       74  4,1
13 N.Si Nova Slovenija krščanska ljudska stranka    237  13,2
-----------------------------------------------------------------
 
-----------------------------------------------------------------
VOLILNA ENOTA 5                 Št. glasov   %
-----------------------------------------------------------------
1 Prepih – lista mladih                125  6,6
2 ZLSD – Združena lista socialnih demokratov      178  9,4
3 Zlati biseri                     113  5,9
4 Liberalna demokracija Slovenije           265  13,9
5 Socialdemokratska stranka Slovenije         198  10,4
6 Zveza za Primorsko – ZZP               207  10,9
9 Neodvisna in nepolitična lista obrtništva ter
podjetništva Občine Ajdovščina             169  8,9
10 Slovenska ljudska stranka              146  7,7
11 Nacionalna stranka dela               112  5,9
12 DeSUS – Demokratična stranka upokojencev      143  7,5
13 N.Si Nova Slovenija krščanska ljudska stranka    247  13,0
-----------------------------------------------------------------
3. Dodelitev mandatov posameznim listam:
Občinska volilna komisija je na podlagi oddanih glasov za liste ter izračuna količnikov za posamezno volilno enoto ugotovila, da direktnih mandatov ni.
Po izvedenem preračunu mandatov v občini kot celoti po d’Hontovem sistemu največjih količnikov, je komisija ugotovila, da so posamezne liste dobile naslednje skupno število mandatov v občini, in sicer:
-----------------------------------------------------------------
1  Prepih – Lista mladih                    2
2  ZLSD – Združena lista socialnih demokratov         3
3  Zlati biseri                        1
4  Liberalna demokracija Slovenije               4
5  Socialdemokratska stranka Slovenije             3
6  Zveza za Primorsko – ZZP                  3
7  Demokratska stranka Slovenije – DS             0
8  SMS – Stranka mladih Slovenije               0
9  Neodvisna in nepolitična lista obrtništva ter
podjetništva Občine Ajdovščina                 2
10 Slovenska ljudska stranka                  2
11 Nacionalna stranka dela                   1
12 DeSUS – Demokratična stranka upokojencev          1
13 N.Si Nova Slovenija krščanska ljudska stranka        4
-----------------------------------------------------------------
Skupaj                             26
-----------------------------------------------------------------
Na ravni občine je Občinska volilna občine Ajdovščina komisija podelila 26 mandatov.
Občinska volilna komisija je 26 mandatov podelila listam po vrstnem redu najvišjih količnikov pri d’Hontu, v volilni enoti z najvišjim deležem ostanka glasov. V primerih, ko so bili v posamezni volilni enoti dodeljeni že vsi mandati, je mandat podelila istoimenski listi v tisti volilni enoti, kjer je bil drugi največji ostanek glasov.
Glede na prejete preferenčne glasove za posamezne kandidate, zaradi katerih se je spremenil vrstni red na posameznih listah (v 3. volilni enoti Ivan Krašna z liste Slovenska ljudska stranka in v 5. volilni enoti Ludvik Lozar z liste Zlati biseri), je Občinska volilna komisija na podlagi podeljenih mandatov in vrstnega reda na listah ugotovila, da so bili v občinski svet izvoljeni naslednji kandidati po posameznih volilnih enotah:
 
VOLILNA ENOTA 1
1. Barbara Krtelj, Tovarniška 9, Ajdovščina; Prepih – lista mladih,
2. Miloš Bizjak, Tovarniška 3č, Ajdovščina, ZLSD – Združena lista socialnih demokratov,
3. Angel Česnik, Gradišče 51, Ajdovščina; Liberalna demokracija Slovenije,
4. Drago Lavrenčič, Vilharjeva 49, Ajdovščina; Liberalna demokracija Slovenije,
5. Suzana Krašna, Šibeniška 19, Ajdovščina; Nacionalna stranka dela.
 
VOLILNA ENOTA 2
1. Bojan Blažko, Žapuže 12, Ajdovščina; Prepih – lista mladih,
2. Boris Ambrožič, Dolga Poljana 2k, Vipava; Liberalna demokracija Slovenije,
3. Sonja Žgavc, Vojkova 6, Ajdovščina; Socialdemokratska stranka Slovenije,
4. Ivo Boscarol, Štrancarjeva 11, Ajdovščina; Neodvisna in nepolitična lista obrtništva ter podjetništva Občine Ajdovščina,
5. Ivan Krašna, Budanje 127a, Vipava; Slovenska ljudska stranka,
6. Alojz Ferjančič, Budanje 24b, Vipava; N.Si Nova Slovenija krščanska ljudska stranka.
 
VOLILNA ENOTA 3
1. Roman Bratina, Predmeja 90, Ajdovščina; ZLSD – Združena lista socialnih demokratov,
2. Magda Rupnik, Podkraj 47a, Col; ZLSD – Združena lista socialnih demokratov,
3. Josip Troha, Lokavec 34c, Ajdovščina; Socialdemokratska stranka Slovenije,
4. Jože Čebokelj, Podkraj 68, Col; Zveza za Primorsko – ZZP,
5. Silvester Peljhan, Col 92d, Col; N.Si Nova Slovenija krščanska ljudska stranka.
 
VOLILNA ENOTA 4
1. Miran Kalin, Cesta 11, Ajdovščina; Liberalna demokracija Slovenije,
2. Franc Lisjak, Male Žablje 31, Dobravlje; Socialdemokratska stranka Slovenije,
3. Aleksander Lemut, Cesta 27a, Ajdovščina; Zveza za Primorsko – ZZP,
4. Igor Česnik, Plače 24a, Ajdovščina; Slovenska ljudska stranka,
5. Albert Kravos, Cesta 95, Ajdovščina; N.Si Nova Slovenija krščanska ljudska stranka.
 
VOLILNA ENOTA 5
1. Ludvik Lozar, Selo 40a, Črniče; Zlati Biseri,
2. Toni Kodrič, Brje 97, Dobravlje; Zveza za Primorsko – ZZP,
3. Zoran Podgornik, Črniče 69b, Črniče; Neodvisna in nepolitična lista obrtništva ter
podjetništva Občine Ajdovščina,
4. Anton Kreševec, Kamnje 2c, Dobravlje; DeSUS – Demokratična stranka upokojencev,
5. Marija Cigoj, Malovše 37, Črniče; N.Si Nova Slovenija krščanska ljudska stranka,
Ajdovščina, dne 15. novembra 2002.
Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Ajdovščina
Boža Ferfolja l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti