Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2002 z dne 8. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2002 z dne 8. 11. 2002

Kazalo

4725. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Gornja Radgona, stran 10334.

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in 20. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 49/99 in 104/00) je Občinski svet občine Gornja Radgona na 26. redni seji dne 24. 10. 2002 sprejel
O D L O K
o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Gornja Radgona
1. člen
S tem odlokom se določajo upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, način sestave seznama upravičencev za vračilo vlaganj, način ugotavljanja deležev vračila ter pogoji in roki vračanja teh deležev.
2. člen
Upravičenci do vračila sorazmernih deležev so fizične in pravne osebe, ki so preko krajevnih skupnosti od leta 1974 do konca leta 1994 združevali sredstva in delo za izgradnjo telekomunikacijskega omrežja.
3. člen
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka posebno komisijo.
4. člen
Komisija pripravi seznam upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na osnovi evidenc in podatkov iz arhivov, s katerimi razpolagajo krajevne skupnosti ali druge pravne in fizične osebe.
5. člen
Seznam upravičencev se objavi na krajevno običajen način v rokih, ki jih določa zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02 – v nadaljevanju: zakon).
6. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada upravičencu se ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih pogodb ob upoštevanju določb 4. člena zakona.
7. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje je sklenjena pogodba ali pisno dokazilo o vplačilu upravičenca. Občina vrača deleže upravičencem pod pogoji in v rokih, ki jih določa zakon in podzakonski predpisi.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 345-01/2002-3
Gornja Radgona, dne 25. oktobra 2002.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.

AAA Zlata odličnost