Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2002 z dne 11. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2002 z dne 11. 10. 2002

Kazalo

4309. Odlok o razdelitvi javnega zavoda Zavod za kulturo in izobraževanje Ljutomer, stran 9498.

Na podlagi četrtega odstavka 54. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in na podlagi 14. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99 in 20/01) je Občinski svet občine Ljutomer na 38. seji dne 27. 9. 2002 sprejel
O D L O K
o razdelitvi javnega zavoda Zavod za kulturo in izobraževanje Ljutomer
1. člen
Občina Ljutomer, kot ustanoviteljica javnega zavoda Zavod za kulturo in izobraževanje Ljutomer (Uradni list RS, št. 43/93, 39/98, 26/00 in 56/00; v nadaljevanju: ustanoviteljica) s tem odlokom določa način in pogoje prenehanja Zavoda za kulturo in izobraževanje, saj se zavod razdeli na dva zavoda ali drugo organizacijsko obliko upoštevajoč določila 16. in 19. člena zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01; ZKnj-1).
2. člen
Zavod za kulturo in izobraževanje Ljutomer razdeli program na dva nova zavoda oziroma drugo organizacijsko obliko, in sicer:
– splošna knjižnica Ljutomer in
– izobraževanje odraslih.
Z dokončno razdelitvijo Zavoda za kulturo in izobraževanje Ljutomer iz prvega odstavka tega člena preneha delovati Zavod za kulturo in izobraževanje Ljutomer, vsled česar je ustanoviteljica zavoda dolžna sprejeti akta o ustanovitvi obeh zavodov ali drugo organizacijsko obliko iz prvega odstavka tega člena v skladu z določili 8. člena zakona o zavodih in določil sporazuma o premoženjsko delitveni bilanci (Uradni list RS, št. 57/00).
Novoustanovljeni zavod, ki bo opravljal knjižnično dejavnost se šteje kot javna služba katere izvajanje je v javnem interesu in je v enakem obsegu delovanja kot je določeno v sporazumu o premoženjsko delitveni bilanci ter ne spreminja mreže delovanja programa splošne knjižnice.
3. člen
Razdelitev premoženja iz 2. člena tega odloka se opravi na podlagi inventurnega stanja in zaključnega računa zavoda za leto 2002, ki ga sprejme Svet zavoda na podlagi predhodnega soglasja ustanoviteljice.
4. člen
Pri razdelitvi programov zavoda se razporedijo tudi zaposleni. Delavci, ki opravljajo naloge v sedanjem zavodu preidejo programsko v dva nova zavoda oziroma drugo organizacijsko obliko in nadaljujejo delo v novem zavodu z vsemi pravicami in odgovornostmi na podlagi zakona, ki so jih imeli pred razdelitvijo tega zavoda.
Akte iz prvega odstavka tega člena sprejmeta zakonita zastopnika obeh na novo ustanovljenih zavodov oziroma organi druge organizacijske oblike, na podlagi predhodnega soglasja ustanoviteljice.
5. člen
Javni zavod Zavod za kulturo in izobraževanje Ljutomer je dolžan poslovati do vpisa obeh novoustanovljenih zavodov oziroma druge organizacijske oblike v sodni register in njegovim izbrisom iz sodnega registra.
6. člen
Vse postopke za razdelitev javnega zavoda Zavod za kulturo in izobraževanje Ljutomer in ustanovitev dveh novih zavodov oziroma druge organizacijske oblike za izvajanje sedanjih programov zavoda iz 2. člena tega odloka, vodi direktor sedanjega javnega zavoda na način in pogojih določenimi s tem odlokom.
Direktor sedanjega zavoda opravlja naloge in pooblastila na podlagi tega odloka do izteka mandata.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 67-6/02
Ljutomer, dne 27. septembra 2002.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost