Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2002 z dne 11. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2002 z dne 11. 10. 2002

Kazalo

4308. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Ljutomer, stran 9498.

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in 14. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99, 20/01) je Občinski svet občine Ljutomer na 38. redni seji dne 27. 9. 2002 sprejel
O D L O K
o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Ljutomer
1. člen
S tem odlokom se določa način sestave upravičencev za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, način ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogoje in roke vračila.
2. člen
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan v roku deset dni do uveljavitve tega odloka posebno komisijo. Komisijo sestavljajo predstavnik Občinske uprave občine Ljutomer in predstavniki krajevnih skupnosti. Komisijo vodi tajnik občine.
3. člen
Komisija pripravi seznam upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na osnovi evidenc in podatkov iz arhivov, s katerimi razpolagajo krajevne skupnosti ali druge pravne in fizične osebe.
4. člen
Seznam upravičencev se objavi po postopku in na način kot ga določa zakon o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02 – v nadaljevanju: zakon).
5. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada upravičencu se ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih pogodb ter določb 4. člena zakona.
6. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje je sklenjena pogodba, računi in druge verodostojne listine ali dokumenti upravičenca. Občina vrača deleže upravičencem pod pogoji in v rokih, ki jih določa zakon.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 345-7/-02
Ljutomer, dne 27. septembra 2002.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost