Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2002 z dne 11. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2002 z dne 11. 10. 2002

Kazalo

4256. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, stran 9462.

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99), je Občinski svet občine Ajdovščina na seji dne 26. 9. 2002, sprejel
O D L O K
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
1. člen
S tem odlokom se določajo upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, način sestave seznama upravičencev za vračilo vlaganj, način ugotavljanja sorazmernih deležev vračila ter pogoji in roki vračanja.
2. člen
Upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje Telekoma Slovenije, d.d., so fizične in pravne osebe, ki so prek krajevnih skupnosti ali same, od leta 1974 do 1. 1. 1995, sklepale pogodbe o sofinanciranju oziroma vlaganju v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Ajdovščina, s pravnimi predniki Telekoma Slovenije d.d.
3. člen
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka posebno komisijo.
4. člen
Komisija skupaj s predstavniki krajevnih skupnosti pripravi seznam upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na osnovi evidenc in podatkov iz arhivov, s katerimi razpolagajo krajevne skupnosti ali druge fizične in pravne osebe.
5. člen
Seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci, bo objavljen na krajevno običajen način, po postopku, kot ga določa zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02 – v nadaljevanju: zakon).
6. člen
Upravičencem bo vrnjen sorazmeren delež vlaganj, ki se bo ugotavljal na podlagi podatkov iz sklenjenih pogodb ter drugih dokazil, ob upoštevanju določb 4. in 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje je sklenjena pogodba upravičenca.
7. člen
Primarno je zavezanec za vračilo vlaganj Republika Slovenija. Le-ta bo preko sklada za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, lokalni skupnosti nakazala sredstva za katera bo ugotovljeno, da jih je potrebno vrniti.
Del teh sredstev bo vrnjen upravičencem iz 2. člena tega odloka.
8. člen
Sredstva posameznim upravičencem se bodo vračala na podlagi njihove vloge.
Poziv upravičencem kdaj in kje morajo oddati vlogo bo objavljen na krajevno običajen način.
Istočasno bodo upravičenci seznanjeni kaj bodo morali vlogi priložiti in kako bo potekal postopek obravnave posamezne vloge ter končno izplačilo zneskov.
9. člen
Za zadeve, ki jih ta odlok ne opredeljuje, se uporabljajo neposredno določbe zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-20/2002
Ajdovščina, dne 26. septembra 2002.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

AAA Zlata odličnost