Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002

Kazalo

4098. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Kungota, stran 9133.

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in 16. člena statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 16/99) je Občinski svet občine Kungota na 6. korespondenčni seji dne 13. 9. 2002 sprejel
O D L O K
o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Kungota
1. člen
S tem odlokom se določajo upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, način sestave seznama upravičencev za vračilo vlaganj, način ugotavljanja sorazmernih deležev vračila ter pogoji in roki vračanja teh deležev.
2. člen
Upravičenci do vračila sorazmernih deležev so fizične in pravne osebe, ki so preko krajevnih skupnosti od leta 1974 do konca leta 1994 združevali sredstva in delo za izgradnjo telekomunikacijskega omrežja.
3. člen
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka posebno komisijo.
4. člen
Komisija pripravi seznam upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na osnovi evidenc in podatkov iz arhivov bivših krajevnih skupnosti ali drugih pravnih in fizičnih oseb.
5. člen
Seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci, se objavi na krajevno običajen način v rokih, ki jih določa zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju: zakon).
6. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada upravičencu se ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih pogodb, ob upoštevanju določb 4. člena zakona.
Vsak upravičenec se lahko s posebno izjavo, ki jo poda pisno ali ustno na zapisnik pri komisiji, odpove vračilu deleža iz prejšnjega odstavka.
7. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje je le sklenjena pogodba upravičenca. Prejeto plačilo občina v celoti vrne upravičencem v deležih, sorazmernim vlaganjem oseb pod pogoji in v rokih, ki jih določa zakon.
8. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 6-2002
Zg. Kungota, dne 13. septembra 2002.
Župan
Občine Zg. Kungota
Jožef Karner, inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost