Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2002 z dne 20. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2002 z dne 20. 9. 2002

Kazalo

4008. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Lendava, stran 8819.

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in na podlagi 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99 in 119/00) je Občinski svet občine Lendava na seji dne 12. 9. 2002 sprejel
O D L O K
o vračanju vlaganj upravičencev v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju
Občine Lendava
1. člen
Ta odlok določa upravičence, zavezance, način in pogoje vračanja v javno telekomunikacijsko omrežje, način sestave seznama upravičencev za vračilo vlaganj, način ugotavljanja sorazmernih deležev vračila ter pogoje in roke vračanja teh deležev.
2. člen
Upravičenci do vračila sorazmernih deležev so fizične in pravne osebe in njihovi pravni nasledniki, ki so od leta 1974 do konca leta 1994 združevali sredstva in delo za izgradnjo telekomunikacijskega omrežja.
3. člen
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan v roku štirinajst dni od uveljavitve tega odloka posebno komisijo.
4. člen
Komisija skupaj s predstavniki svetov krajevnih skupnosti pripravi seznam upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na osnovi evidenc in podatkov iz arhivov, s katerimi razpolagajo krajevne skupnosti ali druge pravne in fizične osebe.
5. člen
Seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci, se objavi na krajevno običajen način v rokih, ki jih določa zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju: zakon).
6. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada upravičencu, se ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih pogodb oziroma dokazil posameznih upravičencev, ob upoštevanju določb 4. člena zakona.
7. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje je le sklenjena pogodba upravičenca. Vlagatelj zahtevka dokazuje pogodbeno vrednost s pogodbo, računi in drugimi verodostojnimi listinami ali dokumenti. Prejeto plačilo občina v celoti vrne upravičencem v deležih, sorazmernim vlaganjem oseb pod pogoji in v rokih, ki jih določa zakon.
8. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 01503-0014/2002
Lendava, dne 16. septembra 2002.
Župan
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.